Waterboarding

så här ligger det till

Texten är från min bok år 2013
Redigerad 2021

Förord
Det är inte vårt public service uppgift att tala om för oss medborgare att ”Waterboarding” (skendränkning) är en vidrig förhörsmetod. Att förhörsmetoden är vidrig, det är en åsikt, och åsikter, det ska inte vårt public service pådyvla oss.

I sin iver att klargöra för oss medborgare att förhörsmetoden som användes straxt efter 9/11 attacken var vidrig, då informerade vårt public service oss medborgare också (fortlöpande) att det var tortyr, att det stred mot amerikansk lagstiftning, och att förhörsmetoden inte fungerade.


När George W. Bush beordrade skendränkning, då var förhörsmetoden enligt amerikansk lagstiftning laglig. Därtill så var förhörsmetoden enligt amerikansk lagstiftning, icke att betrakta som tortyr. Det fanns i själva verket inte en enda bokstav i vårt public service rapporteringar om George W. Bushs beordrade förhörsmetod som var med sanningen - verkligheten överensstämmande. Återigen, man kan tycka vad man vill om förhörs-metoden, men så här ligger det till;

”Waterboarding” - var en laglig, nödvändig och effektiv förhörsmetod

En kort tid efter 9/11 2001 tillfångatog USA de tre al-Qaeda ledarna som hade planerat terroristdådet mot World Trade Center. CIA visste med 100 procents säkerhet att dessa tre monster redan hade planerat ytterligare mycket allvarliga terrordåd som i en nära framtid på okänd ort skulle realiseras. Märk väl, det handlade alltså inte om någon gissning eller stark misstanke här. CIA visste alltså med 100% säkerhet att ytterligare terrordåd på okänd ort när som helst skulle gå av stapeln.


Skendränkningen var nödvändig
Utan framgång försökte CIA förhöra dem med konventionella metoder. CIA kom fram till att den enda förhörsmetoden som i det här fallet skulle fungera var ”Waterboarding” (skendränkning). CIA hade sedan tidigare mycket god kunskap om ”Waterboarding” genom att hundratusentals amerikanska militärer som ett led i sin militära utbildning sedan många år tillbaka själv undergår skendränkning. Närvarande medicinska experter borgar för att ingen varaktig skada uppkommer. (Ingen av dessa har kommit på tanken om att stämma staten eller militären för tortyr).

 

Skendränkningen var laglig
Det amerikanska justitiedepartementet fick först i uppdrag att ta reda på om skendränkning var att betrakta som tortyr eller ej (USA:s lagstiftning tillåter inte tortyr) samt utreda var ”den röda linjen” i den här frågan låg någonstans. Efter en noggrann och grundlig genomgång av ärendet meddelade Justitiedepartementet att de gav sitt godkännande till förhörs-metoden, och tillsammans med framstående jurister aviserades det samstämmigt att för-hörsmetoden icke var att betrakta som tortyr.


Tortyr eller ej, - det stod i vart fall därmed helt klart, att den befintliga lagstiftningen gav utrymme för att använda skendränkning som förhörsmetod. Bushadministrationen fastslog att den amerikanske presidenten även innehar det konstitutionella mandatet och den konstituella makten att göra vad han anser vara nödvändigt för att bekämpa terrorism. Icke att förglömma i det här sammanhanget är därtill, att den amerikanske presidenttens absolut främsta skyldighet, är att med alla stående medel till buds skydda USA och dess medborgare. President George W. Bush beslöt sig då för att låta dessa tre monster undergå förhörsmetoden ifråga.

 

Skendränkningen var effektiv
Skendränkningen knäckte terroristerna som inför förhörsledarna höll långa och detaljerade föredrag om hur al-Qaeda organisationen var uppbyggd. Informationen var oerhört värdefull och utomordentligt uttömmande. Förutom att Osama bin Laden så småningom kunde hittas (se (6:10 in på den här videon) fick deras bekännelser även till följd att tiotusentals människoliv kunde räddas genom att flera nära förestående terrordåd stoppades. (Endast dessa tre monster utsattes för ”Waterboarding”, inga andra). 

 

Axplock
Ett attentat som var riktat mot konsulatet i Karachi stoppades. Ett annat nytt kapat flygplan som skulle störtas mitt inne i Canary Wharf Tower Shopping area i London stoppades. Ytterligare ett annat på Heathrow Airport i Storbritannien, och ytterligare en 9/11 liknande attack mot The Bank Library Tower i California, USA, stoppades. - Så vilken av dessa attacker borde man inte ha stoppat?

 

Fråga vilken mamma eller anhörig från 9/11 som helst om hon eller han inte skulle ha låtit skendränka någon av dessa 3 mördare om dom visste att detta skulle ha räddat livet på sitt barn eller anhörig. Då man skall ta ställning till det här så kan man inte som svensken alltid gör d.v.s. först säga något ”fyndigt”, därefter vifta på arslet, och gå ur frågeställningen. Antingen räddar man liv, ELLER, så lever man i en teoretisk värld. Något annat att välja på, finns inte.

 

Det är ju naturligtvis helt fel att sticka ut ett öga eller klippa av ett finger eller liknande för att få ut information, ens från en terrorist som dagligen sysselsatt sig med att spränga oskyl-diga människor i småbitar. Man kan inte heller ha en ordning där den amerikanska mili-tären eller CIA tillåts använda skendränkning, bland annat på grund av att metoden då skulle kunna komma att missbrukas. Men då extremfallet, återigen blir verklighet och endast då, då måste USA:s sittande president som enda person, inneha mandatet att kunna beordra att skendränkning genomförs, detta i syfte att kunna rädda oskyldiga människors liv. Dvs. exakt så som George W. Bush hanterade situationen.

 

Låt oss anta att USA just nu får kännedom om att en al-Qaida-terrorist inom 36 timmar kommer detonera en kärnvapenladdning någonstans på Manhattan i New York och om CIA med 100 procents säkerhet vet att den redan tillvaratagna terroristen vet hur, var och när man kan desarmera bomben, då måste USA:s president naturligtvis inneha mandatet att om han så finner nödvändigt, kunna beordra skendränkning. SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar har i det här ärendet varit under all kritik. SVT har målat upp den helt felaktiga bilden av att förhörsmetoden var olaglig, att den inte fungerade, att skendränk-ningen var att betrakta som tortyr och, därtill, lämnat en tvärsäker och ovederhäftig bild av att förhörsmetoden var ett brott mot Genèvekonventionen. Rösterna från förhörsmetodens förespråkare fick aldrig komma till tals hos SVT. SVT:s nyhets-redaktioners USA rapporter-ingar har helt och hållet även undanhållit sina tittare alla uppgifter om att tiotusentals oskyldiga människoliv räddats.

 

Genèvekonventionen
Genèvekonventionen är utformad för att skydda civila, som följer krigets lagar. Genève-konventionen är inte ämnad att skydda terrorister som bryter mot krigets lagar. Ameri-kanska militärer är lagliga ”combatanter” (krigare/soldater) vilka av det skälet, skyddas av Genèvekonventionen. Terrorister är olagliga ”combatanter” genom att de hela tiden tar sikte på att döda just civila. Av det skälet skyddas terrorister inte av Genèvekonventionen vilket innebär att de kan förhöras på ett på annat sätt.

President George W. Bush, vice president Dick Cheney, försvarsminister Donald Rumsfeld, kongressman Peter King, de ansvariga CIA cheferna George Tenet, Michael Hayden, Jose Rodrigez uppgav allihop att ”Waterboardingen” stoppade åtskilliga före-stående terrorist attacker vilket därigenom räddade tusentals människoliv.

När en moraliskt tveksam förhörsmetod i ett epokgörande skede lett till något gott, då har medborgarna i Sverige rätt att få reda på det. Vårt public service har ingen som helst rätt att undanhålla oss medborgare sådan här information.

(Här grillar Fox News vice president Dick Cheney om skendränkningen).


Thomas Ek

thomas.ek@irakkriget.se