Barack Obama & Jeremiah Wright

Barack Obama med sin mentor Jeremiah Wright

Barack Obama & Jeremiah Wright

Barack Obamas gode vän & mentor

Jeremiah Wright

Texten är från min bok år 2013
Mitt samtal med SVT Nyheter


Ett äldre exempel på
SVT:s ohederliga verksamhet


Skadorna som president Barack Obama orsakade USA var av märkvärdigt stor omfattning för USA och med det, i betydande mening även för oss i Sverige.


År 2013 skrev jag en bok tillägnad mina barn som också blivit lurade och vilseledda av MSM & vårt public service. Boken ifråga består till 75% av Barack Obamas fullständigt hårresande skandaler vilka alla, alla har undanhållits av vårt public service.


Exempel:

Under presidentvalstriden (mars 2008) då avslöjade ABC News att den sällsynt kontro-versielle pastorn Jeremiah Wright i sin kyrka marknadsförde extremt USA-fientliga politiska åsikter. Pastor Jeremiah Wrights extremradikala budskap var direkt samhällsfientligt.


Videoinspelningar visar att pastor Jeremiah Wrights predikningar var så till den grad rasistiska och så hatiska att de skulle få vilken KKK-medlem som helst att rodna av avund om de fick se det här.


I mars 2008 då senator Barack Obama för första gången kandiderade i presidentvalet, då avslöjade ABC News att Jeremiah Wright sedan 20 år tillbaka var Barack Obamas nära gode vän, personlige handledare, mentor, och präst. Det vill säga under Barack Obamas hela vuxna liv. På söndagarna satt alltså Barack Obama tillsammans med hustrun Michelle och bad till pastor Jeremiah Wrights hatiska, extremradikala, rasistiska, och direkt sam-hällsfientliga politiska budskap. Pastor Jeremiah Wright har också vigt paret Obama i äktenskap.


Jeremiah Wrights budskap

  • Wright gör gällande att USA är skyldig till folkmord genom att ha uppfunnit, tillverkat och injicerat HIV-viruset på människor som är gay och på afroamerikaner.
  • Wright gör gällande att USA genom den amerikanska rasismen bär skuld till 9/11 attacken.
  • Wright jämställer Israels behandling av palestinierna med Sydafrikas behandling av svarta under apartheidtiden.
  • Wright förklarar att Islam kommer från kristendomen och att kristendomen och Islam har ett mycket nära samband med varandra.
  • Wright är en stark meningsfrände till den islamiske ledaren Louis Farrakhan som är en synnerligen ondskefull ledare av fullständigt ofattbara mått.
  • Wright omfamnar befrielseteologin (en extremvänster och marxistisk lära) och socialism.
 Barack Obama & Louis Farrakhan 

Barack Obama & Louis Farrakhan

Louis Farrakhan

Louis Farrakhan

Inför det extremt stora pressuppbådet tvingades presidentkandidaten då senator Barack Obama att förklara sig, och det till och med även inför senaten. Obamas framtvingade avstångstagande från sin livslånga gode vän och mentor blev minst sagt vag och omtvistlig.


Den 29 april 2008 förklarade Obama;

"You know, I have been a member of Trinity United Church of Christ since 1992. I've known Reverend Wright for almost 20 years. The person I saw yesterday was not the person that I met 20 years ago. His comments were not only divisive and destructive, but I believe that they end up giving comfort to those who prey on hate, and I believe that they do not portray, accurately, the perspective of the black church. They certainly don't portray, accurately, my values and beliefs."


Hela världen” informerades, men inte Sverige (?). 2008-03-20 tillskrev jag därför SVT-nyheterna. Geronimo Åkerlund som då var redaktionschef och ansvarig utgivare svarade mig. Mail konversationen ifråga finns att läsa längst ner på den här sidan. Jag bad om att få veta på vilka grunder SVT-nyheter valt att undanhålla sina tittare kunskapen om pastor Jeremiah Wrights relation till Barack Obama.

Geronimo Åkerlund förklarade: …”beror på en samlad redaktionell bedömning av alla dom saker som är möjliga att ta upp i våra sändningar, avvägt mot den sändningstid vi har, som ju är begränsad. Vi tyckte helt enkelt inte att det var intressant”. Geronimo förklarade vidare för mig att nyheten som jag pekade på endast var ”en pikant detalj.


Mina egna anteckningar återger också att jag sände in en anmälan till Gransknings-nämnden, dock utan framgång.

Det står naturligtvis var och en fritt att sympatisera med Jeremiah Wrights predikningar. Man kan även förstås tycka att det är bara var en ”pikant detalj” som SVT:s Geronimo Åkerlund uttryckte det då, märk väl, år 2008 .

Att som vårt public service gjorde, därtill med Granskningsnämndens godkännande, undanhålla oss medborgare kännedom om denna då år 2008 synnerligen stora skandal, det var naturligtvis fel.


I ljuset av vårt public service märkvärdigt positiva framställningar och rapporter kring och om Barack Obama, då ville nästan hela Sverige i linje med vårt public service fram-ställningar, att Barack Obama skulle vinna presidentvalet. Samhällsnyttan med detta övertydligt partiska förfarande uteblir naturligtvis. Istället får vi,  ja, - You tell me.


Det bästa sättet att kunna bedöma en presidentkandidats omdöme och förmåga att kunna göra kloka bedömningar för att därefter kunna fatta omdömesgilla beslut är att titta på besluten personen ifråga har tagit tidigare. Om Barack Obama under 20 års tid inte kunde se pastor Jeremiah Wrights rasism, totala avsaknad av civiliserat förstånd, respekt och urskiljningsförmåga ja, då finns det naturligtvis för att utrycka sig sansat, goda skäl till att ifrågasätta Obamas lämplighet till posten som USA:s president.


Barack Obamas umgängeskrets
Utöver Amerika hataren Jeremiah Wright bestod Barack Obamas umgänges och vänskaps-krets i väsentlig betydande omfattning av omtalade extremradikala vänsteraktivister. Det vill säga med utstuderat samhällsfientliga åsikter. En ansenlig samling kriminella individer. Till och med domstolsdömda terrorister som bombat både Pentagon, Washington och polis-stationer, som fortfarande än idag tycker att de inte bombade tillräckligt mycket. Och andra gravt kriminella och dömda brottslingar. - Bill Ayers, Bernadette Dohrm, Father Pfleger, Tony Rezko, Weather Undergroundradikalister. SVT-nyheterna valde alltså att under presidentvalskampanjen undanhålla oss tittare även all denna information.


Om senator John McCain, Sarah Palin eller någon annan republikansk presidentkandidat avslöjats med 50% likadan bakgrund, - hade SVT nyheterna då valt att undanhålla en dylik nyhet för oss tittare? - I SURE HELL DON’T THINK SO.

Bill Ayers - Obamas kompis

Bill Ayers

Det var för övrigt hemma hos den kriminelle domstolsdömde terroristbombaren Bill Ayers privata bostad som Barack Obama och Bill Ayers i en gemensam skål startade Barack Obamas presidentvalskampanj.

Med anledning av detta kontaktade jag SVT-nyheter. E-postamtalet kan du ta del av nedan.


E-post konversationen som jag
hade med SVT Nyheters chef Per.Yng
och huvudredaktör Geronimo ÅkerlundÄmne: Jeremiah Wright‏

Från: Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat:den 15 mars 2008 16:21:11

Till: SVT Chef för nyheterna (per.yng@svt.se)

 

2008-03-15 kl 16:17

Hej!
Av vilken anledning har SVT valt att överhuvudtaget inte nämna någonting
alls om den mediala bomb som redan 11/3 -08 briserade i USA?

En bomb som fått Hillary Clinton, i republikanernas ögon fr.o.m. 11/3 framstå
som Betty Boop!

Jag syftar till Obamas gode vän, pastor och mentor sedan 30 år tillbaka
(Jeremiah Wright) har haft för intryck på Obama!

Mvh
/Thomas Ek
(Inget ämne)‏

Från:Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat:den 19 mars 2008 00:01:29

Till: SVT Chef för nyheterna (per.yng@svt.se)

 

Hej!
Av vilken anledning har SVT: nyhetsredaktion valt att överhuvudtaget inte nämna någonting alls om nyheten gällande Barack Obamas gode vän och mentor sedan 20 år tillbaka - Jeremiah Wright?

Mvh
/Thomas Ek
Ang. SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Per Yng (per.yng@svt.se)

Skickat: den 20 mars 2008 13:11:13

Till: thomas.ek@hotmail.com


Hej.
Jag har bett tjänstgörande redaktör att ge ett svar utifrån den dagens eller de dagarnas nyhetsvärdering.

Mvh
Per Yng

Chef SVT Nyheter och Samhälle
Head of News and Current Affairs
SVT
10510 Stockholm
Phone:0046 8-7847729
Mobile:0046-708-784802

 ♦


RE: Ang. SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från:Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat:den 20 mars 2008 13:12:35

Till: Per Yng (per.yng@svt.se)


Tack!
Mvh
/Thomas EkAng. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)

Skickat:den 20 mars 2008 15:42:14

Till: thomas.ek@hotmail.com


Hej Thomas.
Jag jobbar som huvudredaktör på rapport och är en av de ansvariga för vår nyhetsförmedling. Låt mig börja med att säga att jag tycker det är trevligt att du väljer att titta på våra sändningar, även om du verkar vara mycket kritisk till dessa.

Varför vi inte gjorde något på den story du tar upp, beror på en samlad redaktionell bedömning av alla dom saker som är möjliga att ta upp i våra sändningar, avvägt mot den sändningstid vi har, som ju är begränsad. Vi tyckte helt enkelt inte att det var intressant på samma sätt som du.Rätt eller fel, det var ändå vår bedömning.

Att tro att det skulle bero på en medveten mörkläggning från vår sida, och dra paralleller till censuren i Kina tycker jag är helt fel.

När du skriver att "SVT undergräver ju sitt förtroende och vårt demokratiska system undermineras." för att vi inte rapporterar om saken går du än längre och jag tycker du är helt fel ute.Däremot ser jag gärna att vi har en öppen diskussion om vår nyhetsvärdering med våra tittare, eftersom nyhetsvärdering ju handlar just om det - värderingsfrågor. Vi strävar också efter att svara på mail så snabbt som möjligt, tyvärr kan det dröja ibland.

mvh
Geronimo Åkerlund

 RE: Ang. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat: den 20 mars 2008 22:51:08

Till: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)

 

Hej Geronimo och tack för Ditt mail!
Känns det otrevligt om jag vore ”mycket kritisk” till Era ”sändningar”? Jag är bara engagerad och angelägen om att Ni sköter Ert uppdrag på ett korrekt sätt, inget annat.

Som skäl till att Ni valde att inte visa storyn säger Du:

” beror på en samlad redaktionell bedömning av alla dom saker som är möjliga att ta upp
i våra sändningar, avvägt mot den sändningstid vi har, som ju är begränsad.
Vi tyckte helt enkelt inte att det var intressant”

Som jag beskrev i mitt förra mail så har jag redan uppfattat att Ni på redaktionen tagit det
medvetna beslutet att inte visa det. Det är ju det som upprör mig. Det är ju det jag ifrågasätter. Det är ju av denna anledning jag efterlyser en förklaring. Jag förstår inte på vilka grunder Du kunde tillåta Dina medarbetar ta ett dylikt beslut. Samt, att Du godkänt detta!

Det är kanske möjligt att jag under åren införskaffat mig lite förutfattade meningar om hur Ni
sköter Er nyhetsförmedling. Med detta sagt så ber jag Dig återigen  - vänligen besvara min
första fråga, nämligen:

- Om Senator John McCains råkade ut för en motsvarande situation. -skulle Ni då valt att inte visa detta för Era tittare?. Ja eller Nej! Min frågeställning anser jag vara i allra högsta grad legitim och viktig varför jag förväntar mig ett tydligt svar från Dig här.

Skälet till min upprördhet ligger naturligtvis i att jag tror att Ni, SVT:s nyhetsredaktion, i
Senator John McCains ”fall” skulle fattat beslutet att sända det, och berätta vad som inträffat. Har jag fel? Eller har jag rätt?

Skälet till detta är att jag tycker mig se att en övervägande del av Dina medarbetare
favoriserar Barack Obama framför John McCain, vilket i sin tur färgar av hur Ni väljer ut
nyheterna samt hur Ni väljer att visa och berätta om dem. Om det är på detta viset, har
Du ju skyldighet att ta Dig en ordentlig funderare över vad jag egentligen menade med att
vårt demokratiska system undermineras.

Mvh
/Thomas Ek

PS: Denna fråga kunde väl vara lämplig att ta upp i ”Nyhetspanelen” imorgon?

 

 Ang. RE: Ang. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)

Skickat: den 21 mars 2008 13:41:11

Till: thomas.ek@hotmail.com


Hej Thomas.
Kritik är aldrig otrevlig, bara den framförs på ett öppet och bra sätt. Jag är rädd att jag inte kan ge någon mer uttömmande förklaring till varför vi inte valde att göra ett inslag på Obama-storyn än vad jag redan gett. Vi bedömde det helt enkelt inte som så intressant
eller viktigt att det skulle vara med, när vi vägde det mot allt det andra vi hade att berätta.

Om vi skulle ha gjort ett inslag ifall McCain varit inblandad i en identisk historia är ju en mycket hypotetisk fråga, och därför svår att besvara. Men givet att allt annat var lika, bara personen en annan så är det raka svaret: Nej, det skulle vi inte.

Jag upplever det heller inte som att vi skulle ha en övervägande del av medarbetarna som
överhuvudtaget tagit ställning för den ena eller andra av de möjliga presidentkandidaterna i USA:s kommande val. Det är min ärliga uppfattning att våra reportrar jobbar hårt för att förmedla information om vad som händer i vår omvärld på ett objektivt sätt, och att dom är professionella nog att lämna eventuella personliga preferenser eller antipatier utanför.

Men visst. Det är ju ett av journalistikens eviga dilemmor. Hur ska man förvänta sig en objektiv och neutral rapportering från subjektiva människor, vilket vi ju alla är på ett filosofiskt plan? Ett ämne som det skrivits många långa skrifter om.

Jag hoppas dock att vi som kollektiv kan förhålla oss konsekvensneutrala till det vi rapporterar. Är det sant och relevant ska det berättas. Annars inte.

Om man ger sig in på ett resonemang om att reportrarnas personliga uppfattning spelar stor roll för vad som rapporteras, vill jag också framhålla att det är skönt att jobba på Sveriges största nyhetsredaktion. Det garanterar nämligen att en stor bredd av alla möjliga uppfattningar finns representerade inom reporterkollektivet. Om någon skulle vara för subjektiv eller ensidig i sin rapportering skulle det omedelbart mötas av invändningar från någon annan. Vi utvärderar kontinuerligt allt vi gör, och om det är något vi brukar diskutera noga, så är det just frågan om vi möjligen av misstag råkat gynna en eller annan part,och på något sätt behöver balansera vår bevakning.

Anledningen till att jag tycker du tar i när du pratar om att vårt demokratiska system hotas är även att jag tycker att vad som i grunden kan beskrivas som en underlåtenhet att berätta om en pikant detalj i en valkampanj för en av två möjliga presidentkandidater från det ena av två partier som i höst ska låta sina kandidater mötas i ett presidentval i ett annat land, helt enkelt ligger lite långt bort från att "underminera vårt demokratiska system".

mvh
Geronimo Åkerlund
huvudredaktör
RE: Ang. RE: Ang. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat: den 22 mars 2008 11:08:56

Till: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)


Hej igen!
Min ”samlade bedömning” är fortfarande att Ni (SVT:s nyhetsredaktion) tog ett felaktigt beslut. Emellertid, stort tack för Ditt rakryggade svar. Det känns upplyftande att Du tog min synpunkt på så till synes stort allvar. Jag kommer därför fortsätta vara en ”mycket kritisk” TV tittare...

Mvh
/Thomas Ek

merapengar(at)outlook.com
Mina artiklar på Det Goda Samhallet.com
2024-01-24  Föräldraskap

2023-12-11  Därför bör Tesla lämna Sverige

2023-10-27  Problemet med araberna och muslimerna
2023-09-28  Sambandet mellan brott och straff

2023-07-31  Vietnamkriget
2023-07-06  Är de amerikanska demokraterna fredens parti?

2022-09-29  Behovet av ledarskap
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Thomas Ek är medlem i www.medborgarperspektiv.se