IrakkrigetGeorge W. Bush

Klicka - George W. Bush intervjuas - del 1 av 4

George W. Bushs Irakkrig var en välsignelse, som blev en framgång, som därtill sannolikt även räddat oss från ett kärnvapenkrig.


Förord
Vårt public service framställningar av George W. Bushs Irakkrig och Barack Obamas trupptillbakadragande från Irak är det största och mest samhällsskadliga bedrägeri som i modern tid någonsin har ägt rum i Sverige.

 

Mediernas undermåliga och partiska rapporteringar efter den 20 mars 2003, och här ingår vårt eget public service, eggade hela tiden på Saddam Hussein och  krigsmotståndarnas läger. Med följd att oskyldiga människoliv, helt i onödan, raderades ut.

George W. Bushs nödtvungna Irakkrig blev trots motståndet, en framgång. Vilket vårt public service helt och hållet undanhöll. 

 

Det var Barack Obamas huvudlösa trupptillbakadragande från Irak, som med avgörande stor hjälp från våra ohederliga medier som skapade problemet IS och Europas flyktingkris. Som på bedrägliga och falska grunder sannolikt avgjorde Barack Obamas presidentval-vinst. Problemet IS och Europas flyktingkris skapades alltså av Barack Obama. De USA-fientliga svenskarna fick - tack vare MSM & vårt public service ohederliga verksamhet som de ville. Precis exakt, som de ville.


IS fasansfulla avrättningar av oskyldiga, de förskräckliga dödstalen och skövlingarna av historiska monument var alltså ett direkt resultat av våra ohederliga mediers partiska verksamhet, som vårt eget public service i väsentlig betydande mening är ansvarig för.

Om USA och vi européer istället för hån och skadeglädje över president Bushs mödor slutit upp bakom USA:s strävanden, då hade vi inte haft något problem med vare sig IS eller flyktingkris. Här fanns faktiskt, serverat på ett silverfat, en historisk chans till till en blomstrande värld. - En möjlighet som vårt public service av partiska skäl undanhöll oss medborgare kännedom om.

I den händelse du tror att George W. Bush, Dick Cheney och Tony Blair ljög om skälet till att invadera Irak, - att dom i själva verket ville tjäna pengar på att sno olja, då är den här fakta baserade redogörelsen bortkastad tid för dig, du är då helt enkelt inte förmögen nog att se sanningen, tror jag.
Texten är från min bok som skrevs år 2013

Redigerad / kompletterad 2022-09-08
Utskrift - 13 sidor i PDF format


Varför invaderade USA Irak den 20 mars 2003?
Oenigheterna i FN strax före invasionen, - vad bestod de egentligen av? Kunde president George W. Bush i mars 2003 valt att inte invadera Irak?


Sanningen, om vad som i själva verket ägde rum efter attacken den 11 september 2001 och fram till mars 2003 då USA med allierade invaderade Irak, det är vad dessa tolv sidor handlar om.

USA:s militära ingripande mot Iraks diktator Saddam Hussein var utomordentligt framgångsrikt. Det var kraftfullt, snabbt och effektivt. George W. Bushs hantering av problemet var både omdömesfullt, rakryggat och tacknämligt. Tre veckor efter krigets inledning då hade Saddam Husseins regim störtats och huvudstaden Bagdad intagits. En Irakisk domstol dömde honom till döden och den 30 december 2006 avrättade irakierna honom genom hängning.


(Efter segern i Irak byggde Bush upp landet igen och införde demokrati. Hur detta gick till och vad som därefter hände, redogörs i min 6-sidiga faktabaserade separata redogörelse benämnd; ”Problemet IS skapades av Obama”).


I mars 2003 då fanns det i hederlighetens namn icke något annat val än att invadera Irak. Trots det så målade en i stort sett enig svensk media kår upp den felaktiga bilden att USA och dess allierade invaderade Irak utan att ha fått erforderligt godkännandemandat från FN (något man för övrigt inte heller hade under Gulfkriget).

Sveriges public service misstänkliggjorde USA:s nobla intentioner. Detta genom att ideligen utelämna en lång rad väsentliga och avgörande uppgifter som var till stöd för USA:s och Bushadministrationens tacknämliga agerande. George W. Bushs bok ”Decision Points” avslöjar flera tänkvärda uppgifter kring Irakkriget.


Irakkriget
Faktabaserad rapportBakgrund

The New York Times hade på sin första sida och i återkommande reportage klargjort att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen som han skulle ge till terrorister. En berättelse i synnerhet, skriven av Judith Miller på The New York Times, hjälpte till att övertyga den amerikanska allmänheten om att Irak hade massförstörelsevapen. Uppgifterna backades upp av utrikesminister Colin Powell.


Saddam Husseins mördarregim var sedan flera år tillbaka och långt före det att 9/11 attacken hade inträffat, ett utomordentligt allvarligt och alltjämt växande hot mot USA och den övriga fria världen.


Bill Clinton klargjorde redan under sin presidenttid att Irak var USA:s i särklass största utrikespolitiska hot. 1998 lät därför president Clinton instifta lagen ”The Iraqi Liberation Act” som slog fast att USA ska inrikta sina krafter på ett regimskifte i Irak, att det var USA:s presidents skyldighet att arbeta för att få bort Saddam Hussein från makten, och, upprätta en demokrati i Irak.


(Den 2 augusti 1990 invaderade Irak Kuwait vilket ledde till ett fullskaligt krig [Gulfkriget] mellan Irak och allierade trupper som leddes av USA. När irakierna besegrats, då kunde resterna av den irakiska armén inte gömma sig eftersom det var bara öken överallt. Den enda vägen hem var den så kallade ”Highway of Death”. De allierade kunde då ha förstört allt som fanns kvar av den irakiska armén. Men det verkställdes aldrig därför saudierna ville inte det. Det här misstaget, detta fatala misstag, ledde till ett nytt krig).


Saddam Hussein hade då han avsattes hunnit med att bli ansvarig för att ca 1–3 MILJONER oskyldiga människoliv släckts. Det exakta antalet är svårt att uppskatta, därför osäkert. Det betyder i vart fall hur man än räknar, att Saddam orsakade fler dödsfall varje år, än vad hela det 8,5 år långa Irakkriget kom att orsaka -Do The Math2..

 

Dödandet skedde bland annat genom att Saddam startade angreppskrig mot andra länder.1988-04-16 släppte Saddam Hussein ut senap, sarin och VX gas som dödade ca
5 000 civila i staden Halabja Irak. Tusentals fler dog något senare från efterverkningarna av gifterna. Saddam genomförde ytterligare ett 20-tal kemiska attacker mot kurderna vilket resulterade i minst 50 000 dödsfall eller kanske rent av tre gånger så många. Därutöver tillkommer de tiotusentals iranier Saddam dödade med giftgas. 500 000 - 1 000 000 människoliv släcktes då Saddam Hussein invaderade Iran. Saddam betalade frekvent skottpengar till såna som var anhöriga till självmordsbombare i Israel.

 

Saddams beryktade fängelser hade speciellt inrättade förhörscentraler där man år efter år systematiskt utförde tortyr och avrättningar på sina landsmän som misstrodde honom. Saddams regim kunde sticka ut ögonen på barn för att tvinga fram hemligheter från deras föräldrar eller far- och morföräldrar. Den kunde krossa alla ben i fötterna på en tvåårig flicka för att tvinga mamman att berätta var pappan befann sig. Ledarens lakejer kunde hålla en baby, som behövde ammas, på armlängds avstånd från mamman, tills det lilla barnet hade dött eller tvingat modern att informera om det som regimen ville veta. I Saddams rike kunde man bränna bort en människas ben och armar för att tvinga fram bekännelser. Elektroder placerades på känsliga delar av de misstänktas kroppar, bland annat genitalierna, för att el-chocka offren. Detta var landet där en människa som fällt en kritisk kommentar om presidentens sätt att klä sig kunde få tungan utsliten. Kvinnliga fångar utsattes för systematisk våldtäkt – specialiteten var att göra så inför kvinnans man eller flickans föräldrar för att underlätta förhören. Man pressade in glödheta metallstavar i fångens anus. Bödlarna tog livet av folk genom att förgifta dem med thalium, vilket ansågs vara ett särskilt smärtsamt sätt att döda dem på. De kunde, bokstavligt talat, hugga huvudet av en kvinna inför hennes barn framför huset där hon bodde, för att de misstänkte att hennes man hade kritiska synpunkter på regimen. Saddams soldater dödade tiotusentals kurder i många byar genom att bomba dem med kemiska ämnen. De nyttjade iranska krigsfångar för att på deras kroppar experimentera med kemiska och biologiska vapen. De som skulle plågas på ett extra djävulskt sätt kunde långsamt sänkas ner i bad med frätande syra tills de bränts sönder; den metoden ansåg diktatorn själv vara speciellt tilltalande. Man räknade med att det under tjugo år försvann mer än tvåhundratusen människor i Saddams tortyr-, läger- och fängelsesystem för att aldrig mer höras av. Den här sammanfattningen är inte gjord efter Amerikas och Englands befrielse av Irak, när fasorna kunnat undersökas mer i detalj på brottsplatserna. Den återfinns på en sida i Kenneth M Pollacks bok The Threatening Storm (2002), en volym som domineras av analyser om varför en invasion av Irak blev nödvändig, eftersom alternativen var så mycket sämre. Ett krig var motiverat, menade Pollack, för att rädda världen från ännu mer omfattande vidrigheter.

 

De här uppgifterna hade i all väsentlighet gjort krigsmotståndarnas demagogi omöjlig. Den efterföljande politiska debatten hade i vart fall sett väsentligt annorlunda ut om SVT:s tittare informerats om det här. Men SVT valde att undanhålla sina tittare all denna information. På detta sätt har de ansvariga reportrarna, journalisterna och redaktörerna på SVT gjort sig skyldiga till grovt tjänstefel. Jag ser ingen annan tolkning.


2Do The Math - Facit; Mars 19, 2003 - dec 2011

 • 4 287 amerikaner dödades i Irak.
 • 179 britter och 139 andra dödades i Irak.
 • Ca 100 000 civila dödsoffer enligt Iraq-Body Count
 • 31 940 amerikaner sårades i Irak.
 • Irak kriget varade i 8,5 år.
 • Irak kriget kostade $823,2 miljarder.

 

Totalt antal döda under Saddam (1979-2003) = 24 år : 3 milj : 24 år = 125 000 döda /år.
Totalt antal döda under Saddam (1979-2003) = 24 år : 1 milj : 24 år =   42 000 döda /år.
Totalt antal döda under Irakkriget (2003-2011) = 104 605 : 8,5 år = 12 306 döda/år.

Iraq body count databaseRolf Ekéus


Rolf Ekéus - en svensk diplomat och ambassadör som under flera år arbetat med nedrustningsfrågor. 1991-1997 var Ekéus chef för UNSCOM (FN:s specialkommission för Iraks nedrustning).

Sommaren 2003 fastslog Ekéus att Iraks möjligheter om att längre fram producera massförstörelse vapen hade varit tillräckligt alarmerande för att rättfärdiga USA:s och Storbritanniens militära ingripande. I en artikel i Washington Post (27/6 2003) påpekar Ekéus att Saddams fascination över sådana vapensystem främst handlade om maktbalansen med Iran, som är ett mycket större land än Irak. Samtidigt visste Saddam att ett antal av hans mest förödande laddningar, inte minst på det kemiska området, stegvis men snabbt förstördes efter några veckors lagring. Det viktigaste var därför att ha tillräckliga kunskaper och vapenprogram för att kunna producera just den typen av vapen inför ett hotande krig mot en mer primitivt utrustad fiende som Iran – eller som stöd till terrorister för massangrepp mot civilbefolkningen i ett fientligt land. Ekéus ansåg därför att det hade varit ansvarslöst av USA/England att inte ingripa militärt. En sådan passivitet kunde längre fram ha utlöst en regional kapplöpning kring Persiska viken för att skaffa de vidrigaste rustningarna, däribland atombomber. Det skulle ha destabiliserat hela området, hotat världens oljeförsörjning, gett terrorister tillgång till långt farligare mordmetoder än hittills och saboterat varje möjlighet till fred mellan israeler och palestinier. Under 1980- och 90-talen producerade Saddam Hussein tusentals ton av kemiska och biologiska laddningar, vilket tidigare FN-inspektörer utförligt har redovisat. De vapnen kom Saddam att nyttja, förneka, gömma och kanske till slut delvis exportera och/eller tillfälligt förstöra.

 

En enig värld
Mot bakgrund av de underrättelseuppgifter som fanns vid handen hösten 2002 trodde alla normalt funtade människor i hela världen att Saddam Hussein antingen redan hade massförstörelsevapen alternativt var mkt nära att förfoga över massförstörelsevapen  (Tony Blair 2:34 in på videon). Detta kunde USA givetvis inte acceptera, och ingen annan nykter person heller för den delen. Risken att Saddam Hussein därtill även skulle tillhandahålla al-Qaida dessa ohyggliga vapen - som försökte skaffa dessa vapen, bedömdes också på rimliga grunder vara oacceptabelt stora. (Massförstörelsevapen = Weapon of mass destruction = WMD = kemiska vapen och/eller biologiska vapen och/eller kärnvapen).

 

Samtliga underrättelsetjänster/ byråer i hela världen av rang/betydelse sa samstämmigt: Saddam had WMD in his arsenal and the capacity to produce more. (Saddam hade massförstörelsevapen i sin arsenal och kapacitet att framställa än mer) Exempel på detta var John Howard Australien, Jose Maria Aznar Spanien, Junichiro Koizumi från Japan, Jan Peter Balkenende från Nederländerna, Anders Fogh Rasmussen Danmark, Alexander Kwasniewski från Polen med flera.

Inget FN medlemsland hade uppgifter som pekade åt något annat håll. T.o.m. USAs mot-ståndare Tyskland och Frankrike trodde att Saddam ljög för öppen hals. Att Saddam var ett akut och allvarligt hot mot den civiliserade världen var alla således helt överens om.


George W. Bush skriver i sin bok ”Decision Points”
Saddam Hussein inte bara sympatiserade med terroristerna. Hussein hade även betalat palestinska självmordsbombare vilka dödade nitton människor vid en Israelisk inchecknings disk i Rom och Viena. Och Abu Abbas som kapade det italienska kryssningsfartyget Achille Lauro och mördade en äldre rullstolsbunden amerikan. Saddam Hussein var inte bara en svuren fiende till USA. Saddam Hussein har beskjutit vårt flyg, han har tydligt uttalat att han lovordade 9/11 attacken, han har försökt mörda USA:s tidigare president, min far. Saddam Hussein inte bara hotade sina grannländer, han invaderade två av dem. Iran på 1980-talet och Kuwait på 1990-talet. etcetera.

 

George W. Bush igen:

.… Irak var ett alvarligt hot som växte dag för dag … vi kan inte tillåta att massförstörelsevapen kommer i terroristernas händer. Jag kommer inte tillåta att det händer.


.. Diktatorn avslog varje resolutions tillfälle. Den enda logiska slutsatsen var att han hade något som han dolde, något så viktigt att han var villig att gå i krig för det.


... Om Saddam inte har WMD, frågade jag mig själv, varför i hela fridens namn var han då villig att gå in i ett krig som han med all säkerhet skulle förlora?


Den dåvarande demokratiske senatorn Chuck Hagel från Nebraska som senare kom att tjänstgöra som försvarsminister i Obamaadministrationen klargjorde:


... Risken med att inte göra någonting är alldeles för hög. Vi är valda för att lösa problem, inte bara debattera dem.


Motsättningarna i FN
I över ett års tid hade George W. Bush på alla tänkbara diplomatiska sätt försökt förmå Saddam Hussein att redovisa sina vapen. Motsättningarna i FN handlade alltså inte om huruvida Saddams troliga innehav av WMD var att betrakta som ett oacceptabelt hot eller ej. Oenigheterna i FN handlade om vilka metoder man skulle använda sig av för att avslöja och förstöra vapnen (se bl.a. Kenneth Pollacks artikel i New York Times den 20 juni 2003).


Ett enigt USA
Hela det demokratiska etablissemanget var av samma uppfattning och de röstade för ett intåg in i Irak. Det vill säga; Hillary Clinton, president Bill Clinton, vice-president Al Gore, senator Joe Biden, senator John Edwards, senator Ted Kennedy, John Kerry, Jay Rockefeller, Nancy Pelosi.

 

FN:s resolution 1441
Bush som inte hade särskilt mycket till övers för FN hade emellertid övertalats av Storbritanniens ledare Tony Blair som inför Bush förklarade att han ville att FN först skulle få säga sitt i frågan. Bush tillmötesgick Blairs önskan, och genom FN resolution 1441 så fick FN ytterligare en gång till vara delaktig i frågan.

 

Ett enigt FN (15-0) röstade för resolution 1441. FN:s medlemsstater klargjorde därmed att om inte Saddam Hussein uppfyllde de i resolution 1441 statuerade kraven då kunde Irak invaderas. Här ingick således även Ryssland, Kina och Syrien. FN:s medgivande var egentligen inte på något sätt vare sig erforderligt eller nödvändigt som SVT:s utmålade bild gjorde gällande. (Den demokratiske presidenten Bill Clinton hade några år tidigare tillsammans med NATO invaderat Srebrenica och tog bort Slobodan Milosevic, då var det ingen som gnällde.)

 

Det handlar om vilja - inte om tillstånd
Men genom FN:s resolution 1441 gav resten av hela ”världssamfundet” USA sitt fulla stöd att agera fullt ut. FN inspektörerna var enligt FN:s resolution 1441 inte längre tvungna att hitta några vapen. Saddam Hussein var genom FN:s resolution 1441 tvungen att på eget bevåg bevisa att han inte förfogade över WMD. Om Saddam Hussein inte uppfyllde reso-lution 1441 då skulle Irak enligt resolution 1441 riskera att bli invaderat av USA och Stor-britannien med flera, vilket formuleringen ”face serious consequences” ger utrymme för. 

När Saddam Hussein 2002-12-07 lämnade in redovisningen av sin vapenarsenal meddelade ledaren för FN:s vapeninspektioner Hans Blix att redogörelsen var ”Rich in volume but poor in information” det vill säja; - redogörelsen innehöll många ord men få väsentligheter. Demokraten Joe Liebermans tolkning av samma redogörelse var dock lite mer konkret och distinkt: Redovisningen var en; ”12 000 page, one hundred pound lie”. 

2003-01-27 meddelade Hans Blix att han hittat stridsspetsar som Saddam Hussein inte vare sig hade deklarerat eller förstört. Stridsspetsarna (raketer) kunde transportera alla möjliga olika sorters kemiska vapen (WMD) som Saddam Hussein de facto förfogade över. Det stod alltså nu klart att Saddam Hussein “had violated UN Security Council Resolution 1441 by submitting a false declaration.” vilket rättfärdigade det tydligt uttalade berättigandet att verkställa hotet i resolution 1441; ”had ample justification to enforce the serious consequences.” (Källa: ”Decision Points”).

Någon dag senare i slutet av januari åkte Tony Blair över till George W. Bush i Washington för att där se över och stämma av strategin. Blair och Bush var överens om att Saddam Hussein hade brutit mot resolution 1441 vilket rättfärdigade det stadgade berättigandet att verkställa hotet i resolution 1441; ”had ample justification to enforce the serious consequences.” Men Blair ville gå tillbaka till FN för att där genom ytterligare en resolution till klargöra att Irak låtit bli att ta den sista möjligheten som gavs; ”failed to take the final opportunity afforded to it.” Blair argumenterade: Its not that we need it but a second resolution gives us military and political protection. (På svenska lyder det: försummat att ta den sista möjligheten som ges den.) Tony Blair klargjorde: ”Vi behöver egentligen inte en sådan här andra resolution, men en andra resolution ger oss militärt och politiskt skydd.”

 

Irak var en betydande stor handelspartner till Frankrike varför ett krig för Frankrikes del skulle ge extra negativa betydande ekonomiska verkningar. Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder och Frankrikes president Jacques Chirac som bägge röstat ja till FN:s resolution 1441 insåg plötsligt allvaret varför de fem över tolv började få kalla fötter. Utan någon större framgång försökte de få andra Europeiska länder att också dra sig ur den redan avgjorda, nödvändiga och kostsamma överenskommelsen som resolution 1441 innebar. Och detta genom att i mediernas partiska strålkastarljus frambära en samling lumpna, propagandistiskt efterkonstruerade, missvisande och vilseledande argument för att på så sätt kunna smita undan det genom resolution 1441 redan avlagda löftet att vara delaktig i en invasion av Irak, som nu synbarligen kom att bli förestående.
Gerhard Schröder


Ett klassiskt, renrasigt, genuint tyskt svin
George W. Bush och Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder kom från början bra överens. De träffades 5 ggr år 2001. Bush säjer i sin bok: Schröder var avspänd, behaglig att tala med och intresserad av att stärka vårt bilaterala umgänge… Januari 31, 2002 diskuterade vi Irak…. Närvarande vid just det här tillfället var även Condoleezza Rice och Andy Gard.

Om Schröder skriver Bush så här CITAT: I also assured him our words would not be empty. The military option was my last choice, but I would use it if necessary. Schröder; “What is true of Afghanistan is true of Iraq” he said. Schröder: “Nations that sponsor terror must face consequences. If you make it fast and make it decisive, I will be with you”. Bush: I took that as a statement of support. But when German elections arrived later that year, Schröder had a different take. He denounced the possibility of using force against Iraq. His justice minister said “Bush wants to divert attention from domestic political problems… Hitler also did that”. Bush: I was shocked and furious. SLUT CITAT.

 

Tony Blair framhöll att insatserna med detta nu blivit avsevärt högre. 2003-02-19 skrev Blair i ett brev till Bush; Det är uppenbart för mig att Frankrike vill göra den här frågan till ett avgörande test dvs. Är Europa Amerikas partner eller konkurrent? Blair påminde Bush att de hade stöd från en mycket stark koalition inklusive Spanien, Italien, Danmark, Nederländerna, Portugal och resten av östra Europa. I en nyligen genomförd NATO omröstning hade 15 medlemsländer röstat för ett intåg in i Irak. Det var bara Belgien och Luxemburg som tillsammans med Frankrike och Tyskland som röstade emot.
(Källa: ”Decision Points”).

 

Dilemma
Om inte FN vågade stå bakom det av FN skriftligt uttalade hotet om våld så som resolution 1441 tydligt uttalade skulle diplomatin komma att bli tandlös. Det fanns inte längre någon genväg kring detta dilemma. (Källa: ”Decision Points”).

 

Saxat ur ”Decision Points”
CITAT: Jag fruktar tanken på att störta tillbaka till FN. Dick CheneyDonald Rumsfeld och Condoleezza Rice motsatte sig detta. Colin Powell talade om för mig att vi inte behöver en FN resolution till och antagligen kunde vi heller inte få en till. Men om Tony ville ha en FN resolution till, då skulle vi prova. På frågan om den andra resolutionen så handlar det om hur man på bästa sättet kan hjälpa våra vänner, sa jag. "As I see it, the issue of the second resolution is how best to help our friends" I said. SLUT CITAT.


Blair och Bush kom överens om att de skulle försöka få ytterligare en resolution godkänd. Det bästa sättet att få ytterligare en resolution godkänd av FN:s medlemsländer var att redovisa de bevis man förfogade över mot Saddam. Bush; Colin Powell fick uppdraget att inför FN lämna rapport om hur problemet Irak såg ut samt visa upp bevisen mot Saddam. Redogörelsen som Colin höll i FN var uttömmande, vältalig och övertygande. Många av de påståenden som Colin Powell förde fram kom långt senare att visa sig vara felaktiga men vid tiden för Colins redogörelse i FN så reflekterade redovisningen de underrättelse-uppgifter som USA och övriga länder hade vid handen.
Colin Powel
Exempel på Colin Powels underlag vid sitt tal i FN


Efter Colin Powells tal gick Jacques Chirac fram till George W Bush och sa: ”Vi är alla moraliska män men i detta fall ser vi annorlunda på moral”. Bush berättar i sin bok att han svarade honom artigt medan han själv tänkte: ”Om en diktator som mördar och torterar sitt eget folk inte är omoralisk, vem är då omoralisk?”

 

Portugals premiärminister José Barrosso sa i sitt tal till de Europeiska ledarna: ”Vi står inför valet av Amerika eller Irak, och vi är på väg att välja Irak?”

 

Tre dagar senare klev Chirac framför TV-kamerorna och sa ”Ingenting idag rättfärdigar krig.” Bakom uttalandet stod Jacques Chirac, Gerhard Schröder och Vladimir Putin. Alla tre av dem satt i FN:s säkerhetsråd. Oddsen för att en andra resolution skulle godkännas såg därmed dyster ut. Påtryckningen skulle ske med hjälp av Spaniens premiärminister José Maria Aznar. Och om de fick ihop tillräckligt med ja-röster borde de kunna övertala Frankrike och Ryssland att avstå från att rösta istället för att lämna in sitt veto. Om det inte skulle fungera så skulle de dra tillbaka resolutionen med följd att det då skulle stå klart att de hade blockerat den slutliga diplomatiska ansträngningen. 


Den andra resolutionen som 2003-02-24 lades fram i FN kom att riskera mycket stor skada på Tony Blairs regering. Falanger från det brittiska Labour Party hade revolterat mot Tony Blairs agerande och risken att hela den brittiska regeringen skulle falla samman kom i början av mars månad att bli överhängande.


George W. Bush ringde upp Tony Blair och utryckte sin oro. Bush sa till Tony att han borde hoppa av koalitionen för att istället rädda sin egen regering. Tony svarade; ”Jag sa att jag är med dig.” Bush pressade återigen fram sin poäng till Blair varpå Blair svarade; ”I understand that, and thats good for you to say he replied. I absolutly beleive in this. I will take it up to the very last.” (Jag förstår det och det är okej att du säger det, jag är dock helt övertygad om att det här är det rätta beslutet. Jag kommer aldrig någonsin vika från det här ställningstagandet). George W. Bush: ”I heard an echo of Winston Churchill in my friend’s voice. It was a moment of courage that will stay with me forever.” (Jag hörde ett eko av Winston Churchill i min väns röst. Det var ett ögonblick av mod som kommer att stanna hos mig för alltid).

 

Saddam ignorerade 17st FN beslut på raken
Striden hade knappast lidit brist på tålmodighet från George W. Bushs sida. Saddam hade ignorerat 17 FN beslut på raken vars utformningar till slut inte längre gav utrymme för någon ytterligare resolution. Det handlade nu om mod och kurage, om att ta ansvar över den frambringade och verklighetsbaserade situationen. Så när det långt om länge och sent omsider slutligen stod klart att Saddam Hussein inte tänkte ändra sig försökte Tyskland och Frankrike dra ur sig den tidigare godkända och redan undertecknade FN resolutionen 1441 (som bl.a. Kina, Ryssland och Syrien alltså undertecknat). Det blev därmed uppenbart att Tyskland och Frankrike aldrig var beredda att stå bakom det uttalade hotet i resolution 1441 dvs.: ”face serious consequences.”

 

”Bush-doktrinen” innebär att USA har rätt att angripa sin fiende preventivt. Detta i syfte att förhindra att något liknande 9/11 aldrig skall inträffa igen. Det skulle vara för sent att angripa ett fiendeland efter det att en kärnvapenattack ägt rum.
 ’Thomas Eks tolkning’

 

Så återigen, i handling och i likhet med andra världskriget åskådliggjorde USA och Storbritannien att de till en medveten kostnad av tusentals egna soldaters liv återigen stod beredda att skydda västvärldens demokratiska fri- och rättigheter. Vårt public service djupt rotade intagna doktrin, - Låt USA skydda oss från tyranni och annan ondska, - det är i grund och botten ändå USA som är elak och dum, - kunde därmed återigen tas i bruk.

 

Sveriges, Tysklands och Frankrikes ryggradslösa kännetecken blev naturligtvis därmed synliggjord. En störtflod av ofattbart svekfulla och skamfulla undanflykter understöddes därför hela tiden av vårt public service. Sveriges uppträdande strax före, under och efter andra världskriget var i all väsentlighet identiskt. 


Hade folk förhållit sig neutrala gentemot Hitler skulle Hitler vunnit. Hade man varit neutral mot Stalin hade Stalin vunnit.  
‘Margaret Thatcher

 

Do I forget the lessons of 9/11 and take the word of a madman, or do I take action to defend our country? Faced with that choice, I will defend America, every time.
‘George W. Bush’

 

Om Europa efter 9/11 hade varit eniga om att motarbeta terroristerna, då hade terrorism inte på långa vägar när varit ett så allvarligt samhällsproblem som det
kom att bli.

‘Thomas Ek’


Var är atombomberna?
Straxt innan Bagdad föll hörde både de brittiska och amerikanska arméerna hur de Irakiska generalerna sinsemellan skrek till varandra: – ”Var är atombomberna? – Nu är det dags att ta fram dem och använda dem!”

 

2006 kom det trovärdiga rapporter som motsade de tidigare rapporterna om att Saddam Hussein hade kärnvapen/atombomber dvs. WMD ”Weapons of mass destruction” (massförstörelsevapen). Man fann att anläggningarna för att framställa kärnvapnen i det närmaste var helt klara för att produktionen skulle kunna påbörjas vilka ca 2 år senare skulle ha levererat helt färdiga atombomber. Men några färdigtillverkade atombomber som var klara att användas hittade man alltså inte. Den uppgiften/ bedömningen/ slutsatsen visade sig vara felaktig. Några bevis om att Saddam Hussein inte förfogade över kärnvapen/atombomber har å andra sidan inte hittats trots att Dick Cheney efterlyst bevis härom. Uppfattningen om att Saddam Hussein hade tillgång till kemiska/biologiska massförstörelsevapen, vilka som regel är en färskvara var naturligtvis, tydligtvis, korrekt.


Århundradets bluff?
I syfte att framstå som tuff, stark och handlingskraftig aspirerade Saddam Hussein gissningsvis på att alla skulle tro att han redan förfogade över dessa vapen. I så motto hade Saddam följaktligen inte bara lurat sin egen armé, han hade lurat hela ”världssamfundet”. Om Irak invasionen uteblivit då skulle Saddam Hussein sedan flera år tillbaka förfogat över kärnvapen. Att dessa kärnvapen bara skulle stå och samla damm det kan det rimligen inte finnas någon nykter person som skulle kunna tro. Eller?

 

Libyens Muammar al-Gaddafi
Fem dagar efter det att USA fick tag på Saddam Hussein meddelade Libyens Muammar al-Gaddafi att han skulle lämna ifrån sig allt sitt materiel för atom/kärnvapen vilket visade sig vara långt mer utvecklat än vad någon tidigare trott. Här fanns både uran, färdiga ritningar och färdiga centrifuger.

 

Ovanpå detta tog USA även bort svarthandelns huvudleverantörer för atom/kärnvapen materiel som hittades i Pakistan. (Vice president Dick Cheney 2013-10-28 i en intervju av Bill O’Reilly).

 

Chilcotutredningen

Den brittiska grundligt utförda och synnerligen kritiska Irakkrigsundersökningsrapporten - Chilcotutredningen (The Iraq Inquiry Report) på 6 147 sidor, som tog 7,5 år att genomföra bokför en mångfacetterad avräkning. Den visar att det fanns oriktiga uppgifter, som CIA hade berättat för Colin Powell, som Colin Powell i sin tur därefter relaterade till i sitt tal i FN, vilket han skämdes för senare.

Inspektioner visade icke desto mindre att Saddam hade missilfabriker som tillverkade långdistansmissiler som var förbjudna, som inte var tillåtna enligt nedrustningsklausulerna. Tillverkningen ifråga fortsatte även efter mars 2003. (Den namnkunnige journalisten Kenneth Timmerman lägger i sin bok; “And the Rest is History: Tales of Hostages, Arms Dealers, Dirty Tricks and Spies” ut historian).


Chilcotutredningen fastslog också klart och tydligt (11:00 – 11:25 in på videon), att Saddam skulle ha återupptagit sin tidigare utveckling av kärnvapen och kemiska vapen. Den mänskliga kostnaden med att ha låtit Saddam sitta kvar skulle med detta naturligtvis varit mångfalt högre idag.


År 2007 sålde den nya irakiska regeringen tusen ton uran till Kanada som Saddam Hussein hade lagrat för att tillverka kärnvapen.

 

Det står därför klart att Bushs Irakkrig sannolikt räddat mänskligheten från
ett kärnvapenkrig.

 ‘Thomas Ek’

Rolf Ekeus förstod nödvändigheten i att attackera Irak
Gerhard Schröder svek USA och George W. Bush
Colin Powels redogörelse i FN
Exempel på Colin Powels underlag vid sitt tal i FN


Irakkrigets förtjänster

 1. Saddam Husseins tyranniska regim, den värsta av dem alla, - med sitt varaktigt inrättade mördar maskineri av sitt eget folk, stoppades och upphörde.

 2. Hotet som Saddam Hussein regimen i Irak de facto utgjorde mot USA och hela den övriga fria civiliserade världen, togs bort, och utraderades.

 3. 25 miljoner människor som styrts av en tyrann släpptes ut i en fri demokrati.

 4. al-Qaida fick en betydelsefull lagspelare förintad.


 5. Iraks fortsatta finansiering av internationell terrorism eliminerades.

 6. USA erhöll parkett plats för synnerligen viktig militär underrättelse information.
  Potentialen till att hela mellanöstern skulle komma att stabiliseras hade i väsentligt betydande grad ökat, rejält. (Se den 6-sidiga faktabaserade redogörelse benämnd ”Problemet IS var Obamas fel”).

 7. Svarthandelns huvudleverantörer för atom - och kärnvapen materiel som hittades i Pakistan togs bort.

 8. Libyens Muammar al-Gaddafi lämnade ifrån sig allt sitt materiel för atom - och kärnvapen vilket visade sig vara långt mer utvecklat än vad någon tidigare trott.

 9. Oavsett hur man räknar så räddade Bushs Irakkrig människoliv.

 10. Flera omfattande, djupgående och mycket kritiska utredningar - inte bara The Iraq Inquiry report - som tog 7,5 år att genomföra och består av 6 147 sidor, visar tydligt, samstämmigt, tvärsäkert, och utan förbehåll att Saddam Hussein skulle ha återupptagit sin tidigare utveckling av kärnvapen och kemiska vapen. Den mänskliga kostnaden skulle med detta om Saddam hade suttit kvar, varit mångfalt högre idag.


Det var Nobels fredspristagare Barack Obama som tack vare massiv hjälp från MSM & vårt public service som skapade problemet IS och Europas flyktingskris. Ingen annan. De USA-fientliga svenskarna fick tack vare vårt public service & MSM:s ohederliga verksamhet som de ville. Precis exakt, som de ville.Hans Blix


Hans Blix, chef för FN:s vapeninspektörer
I sin bok Decision Points säjer G.W. Bush; Hans Blix, the mild-mannered diplomat who led the UN inspections team. Mer plats än så får inte Blix i Bushs bok, trots dennes mycket centrala men fullständigt odugliga insats i sammanhanget. Att Hans Blix inte ägnas mer plats än så i boken hänger samman med att Hans Blix är en mycket, mycket liten man och en märkvärdigt värdelös vapeninspektör som otvivelaktigt alltid har misslyckats med precis allting han företagit sig. Att George W. Bush i sin bok skulle förebrå Hans Blix för dennes tillkortakommanden gäller naturligtvis inte för en man av Bushs kaliber. Vår före detta statsminister Per Ahlmark som sedan mer är 40 år tillbaka var väl bekant med sin gamla partikamrat Hans Blix och dennes tillkortakommanden beskriver att Hans Blix under hela sitt liv misslyckats med i stort sett alla uppgifter han över huvud taget åtagit sig.Per Ahlmark


Under rubriken "att skicka en lättlurad narr för att avväpna Saddam" redovisade Ahlmark i Washington Post en ofattbart lång meritlista av "totalt misslyckande". Artikeln illustrerades träffande nog av en skämtteckning där en krum Blix lämnade sin bostad men glömde ryggraden hemma. Ahlmark gör gällande att FN "försummat sina skyldigheter när man valde en tönt att leda de inspektörer som förväntas stå emot odjuret i Bagdad" framför den svenske toppdiplomaten Rolf Ekéus. Det är tämligen obegripligt hur SVT gång efter annan hade mage att bjuda in Hans Blix som med nedlåtande och småflinande tonfall mer eller mindre oemotsagt fick sitta och slänga ur sig alla möjliga missledande uppgifter, slutsatser och oförskämdheter mot USA. Denne utstuderade ynkrygg till ”karl” som böjt sitt liv åt att svartmåla USA:s i all väsentlighet nobla förehavanden är så avskyvärt och oskäligt att mina ögon svartnar varje gång jag hör och ser det där på SVT.SVT:s Anna Hedenmo & Hans Blix

 

Välorienterade vapen experter beskriver Ekéus som "briljant" och Blix som "förfärlig". Att den mycket väl dokumenterade, makalöst inkompetente och lättlurade Hans Blix fick jobbet ses bland flera bedömare som ett beställningsjobb från Bagdad med "Saddams vänner" Frankrike och Ryssland som förmedlare. Ahlmark lämnar också en lång rad exempel som visar på att Hans Blix dessutom försökte stoppa seriösa försök med att komma till botten med Iraks massförstörelsevapen. I ljuset av Ahlmarks beskrivning om hur Blix faktiskt har utfört sina arbetsuppgifter som vapeninspektör, då framstår Dick Cheneys efterlysning av bevismaterial som visar att Saddam Hussein inte förfogade över atom/ kärnvapen (vilket ingen lyckats frambringa) inte längre som ett hyss. Att SVT inte lät Ahlmarks röst bli hörd utan så fort tillfälle gavs istället låta Hans Blix sitta och kamouflera sitt instinktivt barbariska förhållningssätt gentemot civilisationen cementerade naturligtvis vårt public service full-ständigt vettlösa partiskt framställda narrativ. Tanken på samhällsskadorna härom svindlar.

 

- ”Bush ljög!”
Under ledning av SVT så målade en närmast enig svensk media kår under flera år ut den falska bilden att George W. Bush ljög om skälet till att invadera Irak, det vill säja att Bush ljög om att Saddam Hussein förfogade över massförstörelsevapen. Det här resulterade till slut i att den vanlige svenske medborgaren, som inte visste någonting, naturligtvis trodde att det förhöll sig på det här viset.

 

Wikipedias definition av en lögn
CITAT: En lögn är en oriktig utsaga som uttalas såsom varande sann, med avsikt att få dem som tar del av utsagan att anta dess riktighet trots att den som uttalar den vet att den är osann. SLUT CITAT.

Hans Blix - mannen som misslyckats med precis allt han företagit sig
Par Ahlmark drar ner brallorna på Hans Blix
SVT:s Anna Hedenmo & Hans Blix

SVT:s mobbningGeorge W. Bush ombord på USS Abraham Lincoln

George W. Bush håller sitt tal på USS Abraham Lincoln 2003-05-01


2003-05-01. När soldaterna på det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln hade slutfört sitt föreskrivna uppdrag på själva hangarfartyget då flög George W. Bush dit. Och väl ombord på USS Abraham Lincoln då höll Bush ett tacktal till soldaterna för att de rott i land det uppdrag de beordrats att utföra. Utan Bushs vetskap hade soldaterna på USS Abraham Lincoln satt upp en banderoll som löd ”Mission accomplished” med innebörd av att soldaternas uppgift på själva USS Abraham Lincoln var slutfört. I talet gjorde George W. Bush helt klart att svårt arbete fortfarande återstod och att arbete med att säkra farliga delar av Irak fortfarande stod kvar, osv. Bush förklarade också i talet att övergången från diktatur till demokrati nu kommer att ta tid, men att USA och dess allierade har för avsikt att stanna kvar fram till dess att jobbet är fullgjort. SVT:s rappor-teringar har vid upprepade tillfällen med hjälp av trixiga klipp medvetet gjort narr av Bush genom att måla ut den alltigenom felaktiga bilden att president Bush här på hangarfartyget USS Abraham Lincoln påstod och därmed också själv trodde att Irakkriget var över. SVT:s agerande är i det här fallet direkt brottsligt, enligt min mening.


Jag har till ett tiotal olika skolor framfört förfrågningar om hur händelserna kring 9/11 och Bushs efterföljande Irakkrig tecknas i vår grundskolas historieböcker, men ingen orkar svara. - Vad har våra grundskolelärare för kunskap om det här traumat? Mot bakgrund av vad vårt public service ställt till med finns det goda skäl till att på den här punkten vara bekymrad.

 

”The Surge”

Strax före det att president George W. Bush december 2006 beslöt att sätta in trupp-förstärkningen ”The Surge” då hade SVT:s tidigare partiska rapporteringar redan givit till resultat att det svenska motståndet till USA:s intåg i Irak redan då var mycket kraftigt och utbrett. Efter det att Bush under vilda protester från demokraterna juli 2007 (som alla ”sakkunniga” på vårt public service också samstämmigt framställde som korkat) ändå satte in truppförstärkningen och tydliga tecken på att USA därmed var på god väg att vinna över upprorsmakarna, då undanhöll vårt public service oss information om framstegen. Uppgifterna ifråga stod endast att finna hos de utländska TV-kanalerna. SVT vägrade konsekvent att rapportera om framgångarna. Det var för mig som följde utvecklingen fullständigt obegripligt att SVT på ett så skamligt och så tydligt partiskt sätt tilläts undanhålla krigets framgångar. I takt med att segern för alliansen var i sikte blev SVT:s rapporter till slut en enda hysterisk fars av partiskhet där SVT blandade ihop fiendens dödande av civila på gator och torg med USA:s oavsiktligt orsakade civila dödsoffer. Under hösten 2007 och våren 2008 minskade våldet och i maj 2008 hade antalet attacker minskat till 200 i veckan. Som ett resultat av den ökade stabiliteten i Irak gav Bush juli 2008 beskedet att styrkorna skulle börjas dras tillbaka vilket också förverkligades. SVT informerade av vad jag förstår inte ens oss medborgare att USA vunnit kriget.

 

Slutord

Om George W. Bush ​​år 2003 hade valt att inte invadera Irak och dragit tillbaka de militära styrkorna, då skulle det ett sådant läge varit omöjligt att återinföra motsvarande styrkor och den nödvändiga press som år 2003 var i kraft mot Saddam Hussein. Sanktioner skulle snabbt ha urholkats. Det skulle i praktiken varit omöjligt att ha en effektiv nödvändig inspektionsprocess på plats i Irak. Den verkligheten, den struntar den självgode kritikern och andra "sakkunniga" meningsmotståndare, fullständigt i.

Om Saddam skulle ha fått stanna kvar då skulle det ha medfört att han blivit oerhört stärkt politiskt. Saddam skulle sannolikt ha trissat upp priset på olja till långt över $100 per fat.


Iraq Survey-rapporten och flera andra djupgående rapporter visar samstämmigt och utan invändningar, att Saddam skulle ha återupptagit sin tidigare utveckling av kärnvapen och kemiska vapen.

Alla som vid den här tiden noggrant följde utvecklingen visste att Obamas bedrägliga presidentvalslöfte om USA:s trupptillbakadragande från Irak, UTAN förlängning av det nödvändiga ypperligt väl fungerande Status of Forces Agreement-avtalet skulle innebära att IS skapades och, att den största flyktingkrisen i modern tid med detta därmed skulle skapas. Som med stöd av vårt public service absolut tyngsta artilleri, fördärvat Sverige.

Sveriges medborgare har genom vårt public service partiska och aningslösa verksamhet, icke någon som helst kunskap om de faktiska sakförhållandena. Grundlurade, det är vad vi svenskar har blivit här.

Men vad värre är; Idag tror folk på vad de vill tro på. De bryr sig inte om, om det är sant eller inte. Om de vill tro på nåt, då kommer de att tro på det. Om du vill tro att George W. Bush, Dick Cheney och Tony Blair ljög om skälet till att invadera Irak, - att dom i själva verket ville tjäna pengar på att sno olja, då är det vad du kommer att tro.


Och om du vill tro att George W. Bush var en korkad Cowboy som bara ville visa att han var tuff och stark. Då är det vad du kommer att tro. Det spelar ingen roll vad fakta är. Och även om fakta presenteras, som går emot berättelsen, då är det ovidkom-mande. Där är vi idag. Detta tack vare våra ohederliga medier - MSM & vårt public service.


Efter det att "förståsigpåare" i förekommande fall delgivits kunskap om vad som i själva verket ägt rum här, därefter vägrar tillstå nödvändigheten i Bushs Irakkrig, och tacksamt tillerkänna de allierades uppoffringar i Bushs Irakkrig. Det är inte bara en stor skam. Det är pinsamt, och en synnerligen besvärande vittnesbörd om många svenskars bristande förmåga att med bägge fötterna på jorden, och med rak rygg, ta ställning.

Halabja Irak 1988


Hur svårt kunde det vara att hitta de förbjudna
kemiska massförstörelsevapnen som Saddam vid
upprepade tillfällen använde sig av mot sin egen befolkning?


USA arbetar för fred, stabilitet, säkerhet och välstånd, för Europa. Facit meddelar entydigt att det republikanska partiet som förestår det riktiga USA, är bäst på att infria detta mål.


Thomas Ek

thomas.ek@irakkriget.se


Utskrift
Utskrift - 12 sidor i PDF format
Halabja Irak 1988