Sammanfattning

SNABB FAKTA

Bushs Irakkrig blev en framgång. That is a fact.
Vilket vårt public service undanhöll. That is a fact.

Efter den militärt stridande segern i Irak var tillståndet under drygt 3 år (tre år) stabilt i Irak. Förändringen från väpnad strid till ett ordnat och hållfast lugn medförde betydande framtidstro. Den politiska öppenheten tog fart, ekonomiska reformer inrättades. Olika religioner och etniciteter förenades med demokrati och ett allierat USA. En ny epok kunde skönjas. Här fanns en historisk chans. vilket SVT undanhöll. That is a fact. Problem med något IS fanns inte. That is a fact. Bushs grundlagda plan för att lämna Irak hade implem-enterats, verkställts och påbörjats, vilket SVT undanhöll. That is a fact. Obama gick därefter till val på en uppenbar lögn, att han skulle AVSLUTA kriget i Irak, vilket med mediernas partiska stöd helt orättfärdigt och fullständigt galet kom att bidra till Obamas presidentvalvinst. Som sannolikt avgjorde Barack Obamas presidentvalsvinst. That is
a fact.


Att ta hem trupperna, så som Obama i presidentvalkampanjen sa att han skulle göra, och som han senare också gjorde, det vill säga frångå Bushs redan påbörjade plan om trupp-tillbakadragande genom att STRUNTA i att förlänga det erforderligt nödvändiga Status of Forces Agreement-avtalet, det skulle, naturligtvis, resultera i ett nytt krig. Det visste alla. Alla visste, att då skulle hela mellanöstern sättas i brand. Men detta hemska fullständigt glasklara faktum, det undanhöll MainStream media och vårt public service oss medborgare, av uppenbart partiska skäl. That is a fact.

Poängen med att undanhålla amerikanerna och oss svenskar denna förfärliga galenskap som Obamas grepp innebar, var att Barack Obama genom sitt idiotiskt genomförda trupptillbakadragande från Irak naturligtvis skulle kamma hem ett svårslaget stöd för en presidentvalsvinst. Vilket genom MSM:s & vårt public service ihärdiga (och aningslösa vill jag förmoda) hemlighållande därmed kom att bli verklighet.

 

Alla som följde med händelseutvecklingen visste, att problemet IS med detta skulle skapas, och att den arabiska våren med detta skulle storma in. Men denna självklara välkända och hemska kännedom, den undanhöll vårt public service oss medborgare, av uppenbart partiska och valtaktiska skäl. That is a fact.


Det var president Barack Obama som med sitt huvudlösa trupptillbakadragande som skapade problemet IS. Det råder ingen som helst tvekan om den saken. Och allt detta, det undanhöll alltså vårt public service. That is a fact. Att vinna presidentvalet var viktigare än att den arabiska våren skulle dra igång, vilket vårt public service med sin verksamhet ovanpå detta, falskeligen skuldbelade president George W. Bush för! - Obama, MSM & vårt public service bär hela skulden. That is a fact. - Vårt eget public service skuld består i att de av partiska skäl aningslöst piskade fram IS och flyktingkrisen 2015.

 

Ett större och mer samhällsskadligt partiskt betingat bedrägeri som vårt public service är ansvarig för, står icke att finna.

IS fasansfulla avrättningar av oskyldiga, de förskräckliga dödstalen och skövlingarna av historiska monument var alltså ett direkt resultat av våra ohederliga mediers partiska verksamhet, som vårt eget statligt styrda public service i väsentligt betydande mening är ansvarig för.


Här i denna intervju tvingas president Obamas närmaste rådgivare och dåvarande för-svarsminister Leon Panetta krypa till korset och skamset medge att de agerade helt fel. Rakt av och utan pardon, tvingas Leon Panetta här inför intervjuaren Bill O'Reilly även tillerkänna vad deras huvudlösa trupptillbakadragande från Irak, ställt till med. Det här är inga teorier. Det här är FAKTA. Den här typen av väsentlig och avgörande information undanhåller vårt public service, alltid. You-Tube rensar sina videor av den här typen fort-löpande. Om du vågar ta del av intervjun, då bör du skynda dig, därför nu går det undan.

Jag skulle vilja träffa den svenske George W. Bush-hataren som efter att "hen" läst igenom hela redogörelsen här på www.irakkriget.se, därefter vågar se sig själv i spegeln.

Thomas Ek
thomas.ek@irakkriget.se