Sammanfattning

SNABB FAKTA

Bushs Irakkrig var en välsignelse.
vilket vårt public service undanhöll. That is a fact.

Bushs Irakkrig blev också en framgång, vilket
vårt public service också undanhöll. That is a fact.


Efter den militärt stridande segern i Irak var tillståndet under drygt 3 år (tre år) stabilt i Irak. Förändringen från väpnad strid till ett ordnat och hållfast lugn medförde betydande framtidstro. Den politiska öppenheten tog fart, ekonomiska reformer inrättades. Olika religioner och etniciteter förenades med demokrati och ett allierat USA. En ny epok kunde skönjas. Här fanns en historisk chans, vilket SVT undanhöll. That is a fact. Problem med något IS fanns inte. That is a fact.


Bushs grundlagda plan för att lämna Irak hade implementerats, verkställts och påbörjats, vilket SVT undanhöll. That is a fact.  Obama gick därefter med hjälp av korrupt media till val på en uppenbar lögn, - att han skulle AVSLUTA kriget i Irak, vilket med mediernas partiska stöd fullständigt orättfärdigt, galet och fräckt kom att bidra till Obamas president-valvinst. Vilket därtill sannolikt avgjorde Barack Obamas presidentvalseger. That is a fact.


Att ta hem trupperna, så som Obama i presidentvalkampanjen sa att han skulle göra, och som han senare också gjorde, det vill säga frångå Bushs redan påbörjade plan om trupp-tillbakadragande genom att STRUNTA i att förlänga det erforderligt nödvändiga Status of Forces Agreement avtalet, det skulle, naturligtvis, resultera i ett nytt krig. Det visste alla som var pålästa. Att hela mellanöstern med detta skulle sättas i brand, de visste alla som var välunderrättade. Men detta hemska fullständigt glasklara faktum, det undanhöll MainStream media och vårt public service oss medborgare.


Men varför gjorde de det? Ja, sannolikt var det en blandning av aningslöshet, omdömes-löshet och okunnighet framdrivet av fördomar och framför allt partiskhet, som låg bakom. Det påstår jag som noggrant följde med händelseutvecklingen, att så ligger det till.


Poängen med att undanhålla amerikanerna och oss svenskar denna förfärliga galenskap som Obamas grepp innebar, var att Barack Obama genom sitt idiotiskt genomförda trupp-tillbakadragande från Irak naturligtvis skulle kamma hem etsvårslaget stöd för en presi-dentvalsvinst. Vilket tack vare våra MainStream Medier & vårt public service envisa hemlighållande, därmed kunde bli verklighet.

 

Återigen, nyhetsnördarna som nogsamt följde med händelseutvecklingen de visste allihop, att problemet IS med detta skulle skapas, och att den arabiska våren med detta skulle storma in. Men denna självklara välkända och hemska kännedom, den undanhöll vårt public service oss medborgare, detta på grund av aningslösa och uppenbart partiskt valtaktiska skäl. That is a fact.


Att ta hem ”alla trupperna från Irak”, så som Obama i valrörelsen sa att han skulle göra, vars process president Bush alltså redan hade påbörjat, krävde dock märk väl, att Status of Forces Agreement avtalet förlängdes.


Fakta


Kortfattat - Häng med här nu - Så här gick det till

En förlängning av Status of Forces Agreement avtalet innebar att Obama INTE skulle kunna infria sitt vallöfte som löd: - "att ta hem alla trupperna från Irak”. Detta eftersom det innebar, att den lilla fredsbevarande styrkan då skulle vara kvar i Irak. Som alltså var av absolut nödvändighet för att behålla freden i Irak.


Barack Obama tvingades därför att välja; antingen;


a: uppfylla vallöftet.
eller
b: bryta vallöftet.


Barack Obama valde a. det vill säga, Obama valde att uppfylla sitt vallöfte, vilket innebar, att Barack Obama INTE skulle förlänga Status of Forces Agreement avtalet, med den i förväg kända omtalade och fullständigt katastrofala implikationen, - som våra MainStream Medier & vårt public service undanhöll, det vill säga att segern i Irak (som de flesta av oss svenskar inte kände till) med detta skulle kastas bort samt, att hela mellanöstern därmed också skulle sättas i brand. Allt detta för att säkerställa valsegern för Barack Obama. Det här greppet, det vill säga Obamas beslut om att uppfylla sitt vallöfte med innebörd att Obama december 2011 skulle plocka hem SAMTLIGA soldater från Irak, alltså även ta bort de mindre vaktstyrkorna som med stadigvarande framgång bevakade freden, det gjorde att problemet IS skapades, precis så som Obamas närmaste rådgivare - allihop, samstämmigt hade varnat honom om.


Hela det här makalösa lurendrejeriet det startades efter det att president George W. Bush hade beslutat att succesivt börja ta hem trupperna från Irak vars process Bush alltså redan hade påbörjat, och detta med den självklara intentionen, att när Status of Forces Agreement avtalet löpt ut då självfallet skulle förlänga avtalet. MSM & public service höll inne med de här uppgifterna, de lämnade inte ut de här uppgifterna, därför att de ställde president George W. Bush i ett positivt ljus. Det stabila läget i Irak, och Bushs redan tagna beslut om ett tillbakadragande från Irak, den informationen undanhölls i stort sett helt och hållet av MSM & vårt public service.

Med de korrupta mediernas goda hjälp tog Barack Obama tillfället i akt och lovade att han minsann skulle avsluta kriget i Irak. Löftet var en bluff. Ett solklart bedrägeri. Obama sa att han, läs; lovade, att han skulle ta hem alla soldater från Irak. Det faktiska nödtvånget att det efterlängtade trupptillbakadragandet inbegrep ett förlängt Status of Forces Agreement avtal, det hade Barack Obama av allt att döma inte insett, om jag ska vara snäll. I vilket fall som helst struntade Obama i det eftersom det uttalade löftet ”ta hem alla soldater från Irak” sannolikt skulle ge honom en presidentvalseger.

Den helt felaktiga, djupt partiska, och makalöst ohederligt framställda bilden till alla de som inte visste någonting uppfattades naturligtvis därmed att Obama var den som var snäll och klok. Därför att till skillnad mot president George W. Bush som hade startat det dumma kriget, och dessutom bara ville fortsätta med det dumma kriget i Irak, så skulle Barack Obama minsann nu äntligen avsluta det dumma kriget i Irak. Barack Obama tog hem alla trupperna från Irak. Struntade i att förlänga Status of Forces Agreement avtalet. De oinformerade svenskarna & vårt public service fick därmed som de ville. Precis exakt, som de ville. 


I samband med att Obama tog hem trupperna då lämnade Obama kvar vapen till ett värde av flera hundratals miljoner dollar. (74 000 armévapen, 2 300 Humvee pansarbilar á $70 000 styck, långa rader av helt nya oanvända Abrams M1A1 värsting-stridsvagnar, helikoptrar, med mera. Obama beväpnade därmed IS som naturligtvis tog alltihop. Obama insisterade under flera år på att IS inte alls var farliga. Så sent som år 2014 avfärdade Obama IS som ett  JV-Team vilket är att likna vid ett svenskt bandylag från Borås, i division tre. Jag överdriver inte, det är faktiskt sant. 

 

IS fasansfulla avrättningar av oskyldiga, de förskräckliga dödstalen och skövlingarna av historiska monument och flyktingkris var alltså ett direkt resultat av våra ohederliga mediers partiska verksamhet, som vårt statligt styrda tvångsfinansierade public service i väsentlig betydande mening är ansvarig för.

Svenskarna fick alltså som de ville. Precis exakt, som de ville. Kulmen för den fleråriga flyktingkrisen som har fördärvat hela vårt Sverige, den kom år 2015, dvs. ett år efter det att Obama sagt att IS inte alls var farliga. Så kanske hade det varit bättre om Bush aldrig hade invaderat Irak? Jag menar, man fann ju faktiskt att Saddams framställning av kärn-vapen var nära på helt färdigt. Då hade vi ju inte behövt bekymra oss om någonting idag, alls, liksom? Näee, hejja-hejja-public-service-Sverige-friskt-humör-hejja hejja. Bush ljög, därför att han ville sno olja, och visa sig på styva linan. Obama däremot, han är snäll, dels för är han till skillnad mot Bush inte är rasist och dels för att han är emot krig, så det så. Det är vad vårt public service med märkvärdigt stor framgång har lyckats dilla i det svenska folket.


Om MainStream Medierna & vårt public service hade skött sin uppgift som trovärdiga och ansvarsfulla nyhetsförmedlare då skulle det inte ha funnits den minsta chans i världen att Barack Obama skulle ha blivit vald till USA:s president. Skadorna som MSM & Barack Obama i det här ärendet orsakade vår värld och som vårt public service var delaktig i är fullständigt mastodontiska.

 

Ett större och mer samhällsskadligt partiskt betingat bedrägeri som vårt public service här var delaktig i och därmed är ansvarig för, står icke att finna.

Här i denna intervju tvingas president Obamas närmaste rådgivare och dåvarande för-svarsminister Leon Panetta krypa till korset och skamset medge att de agerade helt fel. Rakt av och utan pardon, tvingas Leon Panetta här inför intervjuaren Bill O'Reilly även tillerkänna vad deras huvudlösa trupptillbakadragande från Irak ställt till med. Det här är inga teorier. Det här är FAKTA. Den här typen av väsentlig och avgörande information undanhåller vårt public service alltid. You-Tube rensar sina videor av den här typen fort-löpande. Om du vågar ta del av intervjun, då bör du skynda dig, därför nu går det undan.

Den svenske George W. Bush-hataren som efter att ha läst igenom hela redogörelsen här på www.irakkriget.se, därefter vågar se sig själv i spegeln, den personen skulle jag gärna vilja träffa.

Mina artiklar på Det Goda Samhallet.com
2024-01-24  Föräldraskap

2023-12-11  Därför bör Tesla lämna Sverige

2023-10-27  Problemet med araberna och muslimerna
2023-09-28  Sambandet mellan brott och straff

2023-07-31  Vietnamkriget
2023-07-06  Är de amerikanska demokraterna fredens parti?

2022-09-29  Behovet av ledarskap
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Thomas Ek är medlem i www.medborgarperspektiv.se