Västbanken tillhör Israel. Ingen annan.

Israel KartaPublicerades 2023-07-28
Uppdaterades 2024-04-22


Västbanken ligger på Israels östsida. Att Västbanken kommit att bära namnet Västbanken som Israel anklagas för att ha tagit i besittning är därför felaktig. Benämningen Västbanken kom till för att jordanierna ockuperade området och behöll det i 19 år. Därefter kallas området för Västbanken, som om att historien började 1949. Men historien började inte 1949.

Området ifråga har sedan flera tusen år dessförinnan hetat ”Judeen och Samarien”, inte Palestina, eller Hamasina för den delen. Området som tillhör Israel är alltså ingen ”Västbank”. Judea Samaria tillhör judarna, det vill säga Israel, som alltså varit där sedan flera tusen år tillbaka. Den som inte tror mig kan kolla i Bibeln själv. Där står det inte Palestina, vilket är ett påhittat namn därför det fanns inget Palestina då.


Palestinier är ett uppdiktat folk. Påhittet kom till genom att PLO-ledaren Yassir Arafat tog råd från bl.a. KGB. Instruktionen var att först skapa ett namn på sin grupp vilket blev Palestinier. Därefter profilera dem som en liten hemlös utstött grupp som blivit av med sitt land till det "stora elaka Israel" som styrs av de "giriga och snikna" judarna.


Israel är ett fritt land. Israel är en del av vår fria värld. Israel delar våra kristna värderingar som är en god kraft för mänskligheten.

Det kan islamisterna och även muslimerna lite tillspetsat, inte alltid stoltsera med. Judarna känner sig inte längre säkra i vare sig Sverige eller i resten av Europa.

Vi svenskar måste förstå hotet som vi i Väst står inför. Det är islamistisk extremism och dess ideologi. Det är avgörande att Väst snarast inför en övergripande strategi för att skydda sig.

Genom att vårt statligt styrda tvångsfinansierade public service inte informerar oss med erforderlig noggrann saklighet och objektivitet förhindrar de tragiskt nog att detta inte bara kommer till stånd. De smörjer - förmodligen av omedveten välvilja, liknöjdhet och okunskap de onda krafterna som islam understödjer. Detta äventyrar vår allas överlevnad.

Judar - vad är det?
Saxat ur Wikipedia: Judar är en etno-religiös grupp som har spridits över världen från det område öster om Medelhavet som benämns Kanaan, Palestina och Israel. Judar som etnisk grupp definieras delvis av sin etniska religion, judendom, men en person kan också vara ateist och fortfarande uppfatta sig som en del av det judiska folket. Enligt i huvudsak ortodox judisk religiös tradition är en jude någon som fötts av en judisk mor eller konverterat för en erkänd rabbin. Ur en sekulär synpunkt är judendom en kulturell identitet, som den enskilde bekräftar eller eventuellt kan avvisa. En person uppvuxen som jude kan därmed frånsäga sig sin judiska identitet ifall han eller hon så önskar. Antalet judar på jorden i dag är ungefär 13,8 miljoner, varav ungefär 18 000 finns i Sverige.


Judar & IQ
Judar lägger stor vikt vid lärande. Som grupp har de en förmåga att utmärka sig och ligga först i nästan alla sammanhang. Både när det gäller sådant som är ”gott” och sådant som är ”ont”. Exempel på det är Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein, Robert Oppenheimer, och de var alla judar. Utmärkande är att de som grupp förfogar över en påfallande hög intellektuell förmåga. (Här är fler styrkande exempel).

Bland nobelpristagarna är judarna klart överrepresenterade. Över 20% av alla nobelpriser som delas ut har gått till judar. Ändå utgör judarna inte mer än 0,2 av världens befolkning.

Dessa fakta retar naturligtvis vansinne på alla rasister, obegåvade och vårt korrupta media etablissemang inklusive vårt public service som försörjer sig på att med partiska och ohederliga metoder styra opinionen.

Genom att vårt public service demonstrativt hela tiden undviker att lufta orättvisorna i religionen islam, måla ut judarna som satan själv, föser de oss alla rakt in i helvetet.


Västvärlden kan icke överleva om MainStream Media tillåts härja som de gör. Än mindre Sverige med sitt propagerande åsikts maskineri som vårt public service tillåts livnära sig på. Sverige måste som första europeiska land skrota sin public service-verksamhet och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Sverige kommer aldrig någonsin mer kunna få någon ordning på sitt land annars. Här är mitt förslag.Mina artiklar på Det Goda Samhallet.com

2024-01-24  Föräldraskap
2023-12-11  Därför bör Tesla lämna Sverige

2023-10-27  Problemet med araberna och muslimerna
2023-09-28  Sambandet mellan brott och straff

2023-07-31  Vietnamkriget
2023-07-06  Är de amerikanska demokraterna fredens parti?

2022-09-29  Behovet av ledarskap
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Thomas Ek är medlem i www.medborgarperspektiv.se
Thomas Ek

Video på 6 minuter


Columbia University förklararIsrael - Palestina problemet förklaras här på 6 minuter