The Biden Crime Family

The Biden Crime Family

James Biden

Joe Biden 

Hunter Biden

Frank Biden


Publicerades 2023-08-05
Uppdaterades 2023-08-17
Min anmälan till Granskningsnämnden

Avslag från Granskningsnämnden


Joe Bidens son Hunter Biden, tung narkoman, har flugit runt - ibland med Air Force Two, till olika företag i Ukraina, Kazakstan, Ryssland och Kina där Hunter i egenskap som son till president Joe Biden och eller vice president Joe Biden - har sålt inflytande. Upplägget har genererat minst $30 miljoner till familjen Biden.

Att sälja inflytande är inte olagligt. Men om Joe Biden har haft något som helst samröre med någon av dessa affärer då är det kört för Joe Biden. Då handlar det om mutskandal i absolut värsta tänkbara grad. President Joe Biden har hela tiden sagt och försäkrat att han inte har haft något affärsliknande samtal med någon av de personer som Hunter gjort affärer med, alls.

 

Hunter Bidens kompis och affärskollega Devon Archer har inför kongressen den 31/7 bakom stängda dörrar under ed ”in front of the house oversight committee” intygat att Joe Biden vid affärsuppgörelserna närvarat i telefon [högtalartelefon] vid minst 20 tillfällen för att få igenom respektive affärsuppgörelse. Detta i motsats till president Joe Bidens påståenden om att inte ha varit inblandad i sin sons affärer. I Hunter Bidens berömda Lap-top som finns i FBI:s förvar där finns uppgifter som säger att Joe Biden har erhållit sådan ersättning och det under tio års tid. Ett av e-postmeddelanden till sin dotter Naomi säger att: ”jag har betalat min far hälften av min inkomst i tio år”.

 

FBI och justitiedepartementet har under två och ett halvt års tid - trots upprepade påpekanden och krav vägrat att utreda ärendet.

Merrick Garland som Joe Biden utsett till USA:s justitieminister - United States attorney general - skyddar Joe Biden genom att hindra att utredning i ärendet kommer till stånd.


Agerandet är uppenbart. Det amerikanska justitiedepartementet är angelägen om att pröva den tidigare presidenten och inte angelägen om att se Hunter Biden i den federala domstolen. Anklagelserna mot Trump kan ha viss giltighet, men den övergripande strategin är att "få Trump" ur den politiska arenan. Maktmissbruket som den demokratstyrda Bidenadministrationen här gör sig skyldig till är inte bara skamligt och kriminellt, det är, för den demokratstyrda Bidenadministrationen, symptomatiskt. Merrick Garland kommer senare med all sannolikhet att bli fälld och avsatt från sin tjänst.


Demokraterna som har majoritet i senaten vars uppgift märk väl är att representera medborgarna i senaten, stoppar alla försök till åtal eller utredning.

Republikanerna som har majoritet i representanthuset har emellertid påbörjat en egen utredning som ständigt växer, och man har nu äntligen funnit en åtalspunkt.


Foreign Corrupt Practices Act” är en amerikansk en lag om utländsk korrupt praxis. Lagen instiftades 1977. lagen säger helt klart att om du är en federal vald tjänsteman och berikar dig själv och eller din familj, även om du inte tar några pengar själv, kan du åtalas för utpressning, mutbrott, konspiration, och en rad andra saker. Lagen säger också att den förbjuder ”quid pro quo” (tjänster och gentjänster) med utländska företag. Den utländska verksamheten ifråga fick helt klart något i utbyte för att Hunter Biden fick miljontals med dollar i betalning. Hunter Biden sysselsatte sig helt klart med ”quid pro quo”, med utländska företag. 


Mot en summa av $5 miljoner fick Burisma oljeverksamheten i Ukraina skydd från ukrainska utredare. Detta faller därför under lagen Foreign Corrupt Practices Act. Joe Biden som själv var vicepresident, och var mitt i det här, bröt därmed mot lagen om utländsk korrupt praxis, FCPA. 


Joe Biden vilseledde således och till och med ljög om detta i presidentvalsdebatten.

Joe Biden är inte speciellt smart. Det har han aldrig varit. Många har inte förmåga nog att se det tyvärr, vilket rimligen måste vara en delförklaring
till varför han blev vald till president. Klippet till höger här kommer du därför aldrig någonsin att få se hos vårt public service. Onödigt av mig att säja så?

Ja, det kanske det är. Men så är det. Det här är utan tvekan den absolut största mutskandalen i USA:s historia, och vårt public service yttrar inte ett enda ord om det här? Finns det någon klart tänkande individ som undrar vad det beror på? Inte undra på att mitt Sverige och vår värld ser ut som den gör.


Burisma ärendet

Fördelen med att ha tillgång till Joe Bidens politiska inflytande som Hunter Biden sannolikt sålde, avskräcker fiender som vill krångla med dem. Så enkelt är det. Genom att så som i Burisma ärendet, - att ha Hunter Biden i styrelsen för Burisma, då kom det att avskräcka de mindre personerna i regeringen från att jaga dem. Att Hunter när som helst hade tillgång till USA:s vice president Joe Biden demonstre-rades dessutom regelmässigt via högtalartelefon vid affärsuppgörelserna. Allting, pekar på att Joe Biden brutit mot lagen “Foreign Corrupt Practices Act”.

 

Många demokratsympatisörer har svårt att acceptera att Joe Biden sannolikt var en del i den här kriminella verksamheten som berikat hans familj till en summa av minst $30 miljoner dollar. Okej.

Den personen som informerats om det här, och ändå inte accepterar att Joe Biden sannolikt ar en del i den här kriminella verksamheten, den personen är icke en ärlig person. Men det struntar dessa personer i. Demokraterna, deras sympatisörer & vårt public service, skiter i det. Så långt, har det nu gått. Folk väljer numer att tro på det de vill tro på, istället. Fakta sätts åt sidan. 

Mutanklagelserna mot Joe Biden - att han berikat sin familj, kommer rimligen trumfa Trumps misstag om att inte omedelbart ha lämnat tillbaka de hemliga dokumenten i Mar-a-Lago vilket Trump av domstol troligen kommer att bli dömd som skyldig till. De resterande åtalspunkterna mot Trump, som nu snart närmar sig 100 olika åtals-punkter, de är alla en politiskt häxjakt. Trump kommer inte att bli dömd för någon av dem. Är helt övertygad om det.

 

Så, i ena ringhörnan har vi nu presidentkandidaten Donald Trump som inför den förestående presidentpostduellen i USA kan bli utslagen om han blir dömd i domstol. Och i den andra ringhörnan, där har vi Joe Biden som också kan slås ut om han blir dömd i domstol.

 

Frågan här och nu, som måste bli besvarad, som Merrick Garland och hans justitiedepartement vägrar att ta reda på, är om Joe Biden i någon form, tagit emot någon form av gratifikation från sin son eller sin bror. Om han gjorde det då är det kört för Mr Biden och, även det demokratiska partiet, vill jag tro.

 

Det tog två år i anspråk för att få fast Richard Nixon i Watergate affären. Så Bidens mutskandal kan också ta tid. Men att Joe Biden ”Is Going Down”, det är jag helt säker på.

 

Att det från vårt public service sida handlar om inkompetens här, det tror jag inte på. Jag gissar, att vårt public service försöker styra ”släppet” av den här skandalen först när det går att dravla runt ännu mer om åtalen mot Trump för att den vägen försöka ta syre från den här märk väl demokratiska presidentskapsskandalen i USA. Vars kommande utslag för västerlandet, och med det även för oss i Sverige, för vår över-levnad, alltigenom är beroende av.

Men skulle det vara så illa, att journalisterna på vårt public service med kolleger som vårt public service samarbetar med inte känner till det som redovisats här, då är det lika allvarligt. Vårt public service har med detta då återigen klart och tydligt visat att de inte på långa vägar när är förmögen nog att tillhandahålla oss medborgare ”saklig och objektiv nyhetsförmedling”.


Källa till ovanstående är utöver kongressens oversight committees egen hemsidawww.billoreilly.com - en världsomspännande nyhetsorganisation med miljontals tittare som dock med hjälp av EU:s GDPR lag har spärrats för oss i Sverige. Redan den 31/7 informerade www.billoreilly.com sina tittare om den här skandalen. Nu flera veckor efter avslöjandet hörs fortfarande ingenting, inte ett enda ord, om det här hos vårt public service.


Om president Joe Biden av domstol blir dömd som skyldig till det här, då kommer det rimligen i sådant fall att ruinera hela det demokratiska partiet. Och det är naturligtvis vad vårt public service är bekymrad över.


Västvärlden kan icke överleva om MainStream Media tillåts härja som de gör. Än mindre Sverige med sitt oupphörliga propagerande åsikts maskineri som vår public serviceverksamhet tillåts livnära sig på. Sverige måste som första europeiska land skrota sitt public service och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Sverige kommer aldrig någonsin mer kunna få någon ordning på sitt land annars. Här är mitt förslag.


Thomas Ek
thomas.ek@irakkriget.se


Min anmälan till Granskningsnämnden 


CITAT:


2023-08-11


Till

Granskningsnämnden registrator@mprt.se

Anmälare

Thomas Ek
Adress xxxxxxxxxxxxxxx
thomas.ek@irakkriget.se

Program 

SVT-Nyheter

 

Kanal

SVT rapport och SVT AKTUELLT, kanal 1 och 2.

Skälet till att få inslaget prövat

Det här är utan tvekan den absolut största mutskandalen i USA:s historia, och vårt public service yttrar inte ett enda ord, om det här. Genom att undanhålla tittarna/medborgarna information om vad jag beskriver nedan har vårt public service klart och tydligt visat att de inte följer de riktlinjer, direktiv och bestämmelser de är skyldiga att följa och uppfylla. Utförandet som vårt public service använt sig av här är mycket allvarligt. Granskningsnämnden som har till uppgift att granska om vårt public service uppfyller kravet om saklig och objektiv nyhetsrapportering är därför skyldig, att granska även det här ärendet.

The Biden Crime Family
Joe Bidens son Hunter Biden, tung narkoman, har flugit runt - ibland med Air Force Two, till olika företag i Ukraina, Kazakstan, Ryssland och Kina där Hunter i egenskap som son till president Joe Biden och eller vice president Joe Biden - har sålt inflytande. Upplägget har genererat minst $30 miljoner till familjen Biden.

Att sälja inflytande är inte olagligt. Men om Joe Biden har haft något som helst samröre med någon av dessa affärer då är det kört för Joe Biden. Då handlar det om mutskandal i absolut värsta tänkbara grad. President Joe Biden har hela tiden sagt och försäkrat att han inte har haft något affärsliknande samtal med någon av de personer som Hunter gjort affärer med, alls.

 

Hunter Bidens kompis och affärskollega Devon Archer har inför kongressen den 31/7 bakom stängda dörrar under ed ”in front of the house oversight committee” intygat att Joe Biden vid affärsuppgörelserna närvarat i telefon [högtalartelefon] vid minst 20 tillfällen för att få igenom respektive affärsuppgörelse. Detta i motsats till president Joe Bidens påståenden om att inte ha varit inblandad i sin sons affärer. I Hunter Bidens berömda Lap-top som finns i FBI:s förvar där finns uppgifter som säger att Joe Biden har erhållit sådan ersättning och det under tio års tid. Ett av e-postmed-delanden till sin dotter Naomi säger att: ”jag har betalat min far hälften av min inkomst i tio år”.

 

FBI och justitiedepartementet har under två och ett halvt års tid trots upprepade krav och påpekanden vägrat utreda ärendet.

Merrick Garland som Joe Biden utsett till USA:s justitieminister - United States attorney general - skyddar Joe Biden genom att hindra att utredning i ärendet kommer till stånd. Agerandet är uppenbart. Merrick Garland kommer med all sannolikhet senare att bli fälld och avsatt från sin tjänst.

Demokraterna som har majoritet i senaten vars uppgift är att representera medborgarna i senaten, stoppar alla försök till åtal eller utredning.

Republikanerna som har majoritet i representanthuset har emellertid påbörjat en egen utredning som ständigt växer, och nu har man funnit en åtalspunkt.


Foreign Corrupt Practices Act” är en amerikansk en lag om utländsk korrupt praxis. Lagen instiftades 1977. lagen säger helt klart att om du är en federal vald tjänsteman och berikar dig själv och eller din familj, även om du inte tar några pengar själv, kan du åtalas för utpressning, mutbrott, konspiration, och en rad andra saker. Lagen säger också att den förbjuder ”quid pro quo” (tjänster och gentjänster) med utländska företag. Den utländska verksamheten ifråga fick helt klart något i utbyte för att Hunter Biden fick miljontals med dollar i betalning. Hunter Biden sysselsatte sig helt klart med ”quid pro quo”, med utländska företag. 


Mot en summa av $5 miljoner fick Burisma oljeverksamheten i Ukraina skydd från ukrainska utredare. Detta faller därför under lagen Foreign Corrupt Practices Act. Joe Biden som själv var vicepresident, och var mitt i det här, bröt därmed mot lagen om utländsk korrupt praxis, FCPA. 

 

Joe Biden vilseledde således och till och med ljög om detta i presidentvalsdebatten.

Joe Biden är inte speciellt smart. Det har han aldrig varit. Många har inte förmåga nog att se det tyvärr, vilket rimligen måste vara en delförklaring till varför han blev vald till president. Klippet här nedan kommer du därför aldrig någonsin att få se hos vårt public service. Onödigt av mig att säja så?

Vice presidenten Joe Biden stajlar

Ja, det kanske det är. Men så är det. Det här är utan tvekan den absolut största mutskandalen i USA:s historia, och vårt public service yttrar inteett enda ordom det här? Finns det någon klart tänkande individ som undrar vad det beror på? Inte undra på att vår värld ser ut som den gör.


Så, i ena ringhörnan har vi nu presidentkandidaten Donald Trump som inför den förestående presidentpostduellen i USA kan bli utslagen om han blir dömd i domstol. Och i den andra ringhörnan, där har vi Joe Biden som också kan slås ut om han blir dömd i domstol.

Jag gissar, att vårt public service försöker styra ”släppet” av den här skandalen först när det går att dravla ännu mer om åtalen mot Trump för att den vägen försöka ta syre från den här Joe Biden skandalen.

Skulle det vara så illa, att journalisterna på vårt public service med kolleger som vårt public service samarbetar med inte känner till det som redovisats här. Då är det lika allvarligt. Vårt public service har med detta då återigen klart och tydligt visat att de inte på långa vägar när är förmögen nog att tillhandahålla oss medborgare ”saklig och objektiv nyhetsförmedling”.


Många demokratsympatisörer har svårt att acceptera att Joe Biden var en del i den här kriminella verksamheten som berikat hans familj till en summa av minst $30 miljoner dollar. Den person som informerats om det här och ändå inte accepterar att Joe Biden var en del i den här kriminella verksamheten, den personen är icke en ärlig person. Men det struntar de i. Demokraterna, deras sympatisörer & vårt public service, skiter i det. Så långt, har det nu gått. Folk väljer numer att tro på det de vill tro på, istället. Fakta sätts åt sidan.

Källa till ovanstående är - i all väsentlighet, www.billoreilly.com - en världsom-spännande nyhetsorganisation med miljontals tittare som dock med hjälp av EU:s GDPR lag har spärrats för oss i Sverige. All information om den här skandalen undanhålls också av vårt public service.


Thomas Ek
thomas.ek@irakkriget.se


SLUT CITAT


Den 31/8 2023 meddelades jag avslag på min anmälan.
Granskningsnämnden skrev:


CITAT


Ärende: Brevsvar i ärende 23/02499

Från: registrator@mprt.se


Tack för din anmälan mot SVT, Rapport och Aktuellt, 11 augusti.

En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

 

Skälen för ordförandens beslut

Programföretaget har stor frihet att själv bedöma värdet av olika nyheter och vilka frågor som i övrigt ska uppmärksammas i programverksamheten.

 

Vad du tar upp ger mot den bakgrunden inte anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser som gäller för sändningarna.

 

Beslutet är inte överklagbart

Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen.

 

Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mprt.se.    

 

Med vänlig hälsning

Registraturen

 

Myndigheten för press, radio och tv

Telefon växel: 08 580 070 00

Postadress: Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm
www.mprt.se

 

The Swedish Press and Broadcasting Authority

Switchboard: +46 8 580 070 00


SLUT CITAT