Valfusket år 2019

Mark Zuckerberg - den finurlige - med sin fru

 Mark Zuckerburg - med sin fru

Så här gick det till


Federal lag i USA hindrar politiska partier att på valdagen befinna sig i närheten av en vallokal. Lagen gäller i alla stater och i alla distrikt. Att tillhandahålla råd eller varmkorv utanför vallokalen är alltså inte tillåtet.


År 2008 försökte The New Black Panther Party påverka valdeltagarna genom att endast vistas utanför vallokalerna. Domstolen slog följaktligen fast att de inte fick göra det.


Lagar om ”mail-in-ballots” (poströstning) finns inte i USA. Demokraterna som tycker det är bra motsätter sig därför regler kring poströstning. Inför valet år 2019 visste alla, att poströstningen skulle slå ett nytt stort rekord.


Mark Zuckerberg den finurlige, och hans fru, donerade då $430 miljoner till 2 ideella grupper som påstår sig vara opartiska; Center for Technology and Civic Life, CTCL och Center for Election Innovation and Research, CEIR.


De gav i sin tur pengarna till ett antal ”vote navigators” - helgjutna aktivistgrupper som hade till uppgift att hjälpa väljarna vid deras hem; kontrollera och säkerställa så att deras röstning gått rätt till. Samt om så önskades även ta hand om röstsedeln för att på så sett se till att röstsedeln kom fram till vallokalen och med det kom med i rösträkningen.


Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Texas och Virginia genomsöktes och bearbetades, av tusentals val-navigatörer. Det här var stater där Trump och Biden enligt erkänt etablerade opinionsundersökningar stod nära varann.


Vad betyder det? Det betyder att om du har en mail-in-ballot-röstsedel och kanske är osäker på om du fyllt i den korrekt. Då kommer dessa människor hjälpa dig med att kontrollera och korrigera om du gjort fel och i princip säga vad du ska göra på valdagen, eller innan valdagen. Nu var alla dessa valnavigatorer välbetalda Biden-anhängare. De gick sonika ut och knackade dörr. De frågade folk, - fick du din röstsedel? Låt mig se den. Har du fyllt i den rätt? De visade då hur man gör. Så här gör du. Du bockar i Joe Bidens namn, och sedan ger du röstsedeln till mig så ser jag till att den kommer med. Det här kallas för ”vote bundling”. Det är vad som hände. Donald Trump förlorade några av de ovan nämnda staterna med extremt små marginaler.


Zuckerberg gjorde inget olagligt, menar vissa. Han donerade ju bara pengar. Visste han vad som hände? Antagligen. Bland initierade bedömare råder det än så länge oklarheter kring huruvida Zuckerberg agerat olagligt. Men är förfarandet etiskt försvarbart? Är det rimligt att privata pengar ska kunna köpa röster, på det här viset? Ska valaktivister tillåtas att tränga sig in hos medborgarnas hem, ålderdomshem, och liknande? De $430 miljonerna gav ju trots allt Biden sin valvinst (av allt att döma). Om förfarandet mot min förmodan skulle visa sig vara lagligt, då måste USA snarast stifta en ny lag som förhindrar att detta medvetna sinnrika kringgående av gällande lagstiftning sker igen, anser jag, och fler med mig.


Samtliga uppgifter på den här sidan är hämtade från ”No Spin News” (www.billoreilly.com) som är världens mest framgångsrika, snabbast växande, oberoende nyhetskanal. Sannolikt även världens största. Med hjälp av EU:s GDPR lag så har den här nyhetskanalen spärrats för oss européer. Som i Kina alltså. Någon klickbar källhänvisning kan jag därför inte ge er. Informationen som jag redogjort om här är på intet sätt hemlig. Den är fullt tillgänglig för alla Journalister.


Den 14/10 2021 intervjuade Bill O’Reilly Donald Trump. I slutet av den intervjun som här
(olovligen?) har dykt upp på You-Tube, där samtalar Donald Trump och Bill O’Reilly om skandalen som jag berättat om för er här.

Donald Trump intervju från den 14/10 2021


Sannolikt var det alltså ”val-navigator-tricket” som rodde hem segern för Joe Biden. Uppdragsgivarna CTCL och CEIR hade enligt Bill O’Reilly även instruerat ”val-navigatorerna” ’to witness absentee signatures’ (bevittna frånvarounderskrifter).


2022-01-20 intervjuade Bill O’Reilly Mr Phill Klein, tidigare åklagare i Kansas, nu chef för ”Amistad project” och är en av dem som utreder vad som i själva verket ägt rum.

"Amistad project" utreder om vad som ägt rum


Mr Phill Klein säger här i intervjun bland annat att de har;”funnit bevis för att de riktade in sig på en specifik väljarprofil. De använder den sofistikerade tekniken ’Geofencing’, Bill. Du vet hur du tar all data om en person från deras inköp och mobiltelefoner och deras Facebook-inlägg och allt det där. Du sätter ihop det, du förutsäger deras beteende. Reklamindustrin gör detta hela tiden. Och de identifierade troliga Biden-väljare. De skickade ut regerings-tjänstemän för att hämta dem."


Juli 2022 slog högsta domstolen i Wisconsin fast (varje delstat har en egen högsta domstol) att röstningslådor (”voting drop boxes”) är olagliga i delstaten Wisconsin. Dessa lådor sattes upp på grund av Covid. Folk var ju rädda för att gå till valunorna. Därför satte de upp små lådor i områden så att folk kunde lägga sina röster där.

Problemet med det var - som jag ovan redogjort om, att det fanns röstkonsulter som fick betalt för att gå hem till folk, ta rösterna och därefter lägga i dem i lådan. Och vilka hem gick de till? Biden-anhängare naturligtvis. Det förfarandet är korrupt. Förfarandet står dessutom av allt att döma i alla fall, i strid mot federal lag. Av det skälet så har Wisconsin klargjort; - Nej, du kan inte göra det längre. Du måste antingen ta med rösten till valplatsen själv, eller rösta personligen. Inga fler ”dropboxar”.


Filmen; 2000 Mules

2022-05-20 släpptes en ”synvinkeldokumentär” - ”2000 MULES” som gjorts av Dinesh D'Souza. Med hjälp av mobilspårningsdata så visar filmen hur 2000 personer postade mängder av röstsedlar i olika postlådor runtom i fem olika svängstater. Om man lägger till uppgifterna från ”The Zuckerbucksdeal” ovan beskrivet så är filmen synnerligen övertygande. Jag säjer "synvinkeldokumentär" därför att här är det lite knepigt att förstå vad som är fakta och vad som inte är det. Man måste först se till att fastställa fakta. Det är det enda sättet för att kunna slå fast om dessa fakta kan avgöra (det ifrågasatta) president-valets validitet. Den som ska fälla det avgörandet det är en domstol, där korsförhör av bevisen och edsvurna vittnesmål presenterats.


I en intervju (2022-05-31) redogör filmmakaren Dinesh D'Souza om vad han tror det är som nu krävs för att Donald Trump och de som röstade på Donald Trump skall få upprättelse.
Filmmakaren Dinesh D'Souza intervjuas


Många amerikaner informeras inte om det här eftersom våra ohederliga medier - *Main-Stream Media i USA (MSM), som vårt public service har ett nära samarbete med, undan-håller politiskt obekväm information. Det är mycket allvarligt att vårt public service av uppenbart partiska skäl så som de gjort här, med hjälp av MSM undanhåller viktig information.


*MainStream media - The New York Times, Washington Post, CNN, CBS, ABC, NBC, MSNBC för att nämna några, har sedan flera år tillbaka helt och hållet övergett sin roll som trovärdig nyhetsförmedlare, som vårt public service har ett mycket nära samarbete med, kommer aldrig någonsin mer återuppta sin forna roll som pålitlig. Det här understryker det akuta behovet att vårt public service snarast inrättar ett nytt pålitligt nätverk av säkra kolleger med hög journalistisk etik och hög kompetens.


När någon betalar $430 miljoner till två företag (som enligt Bill O’Reilly dessutom tillhör extremvänstern) som i sin tur ska betala ”val-navigatorer” som ska besöka valdeltagarnas hem och tala om för dem hur de ska rösta, då är det en stor, skandal. Som är så viktig och så betydelsefull, att det är svårt att förstå att vårt public service tillåts och vågar, undanhålla sådan här för vårt public service uppenbart politiskt besvärlig information. Förfarandet står i direkt strid mot public service riktlinjer, anda och regelverk.


Om SVT:s Stefan Åsberg på förfrågan skulle säja att han inte känner till ”The Zuckerbucksdeal” som det i folkmun kommit att heta, eller om Donald Trumps begärda säkerhetsåtgärder vid Kapitolium som nekades, som utplånar hela anklagelsen om att Trump är skyldig till stormningen av Kapitolium, då har SVT:s Stefan Åsberg för all framtid diskvalificerat sig för att någonsin mer i sitt liv tjänstgöra som journalist, reporter eller kommentator någonstans i vår galax.

Bill O'Reilly - Donald Trump intervju från den 14/10 2021
Amistad project" utreder om vad som ägt rum i valfusket
Bill O'Reilli intervjuar Filmmakaren Dinesh D'Souza


Valfusket

Vårt public service beskrivning


2022-01-15 säger Stefan Åsberg i SVT aktuellt/rapport nyheter; "Gång på gång upprepade Trump lögnen om att valet 2020 stals ifrån honom". Stefan Åsbergs påstående om Trumps lögn är felaktig.(SVT har tagit bort web-länken)


Wikipedias definition av en lögn
CITAT: En lögn är en oriktig utsaga som uttalas såsom varande sann, med avsikt att få dem som tar del av utsagan att anta dess riktighet trots att den som uttalar den vet att den
är osann. SLUT CITAT.


Donald Trump tror, att valet var ett bedrägeri. Av det skälet påstår Donald Trump att valet var ett bedrägeri. Med hänvisning till Wikipedias definition av en lögn så är det absolut felaktigt att betrakta Donald Trumps påstående som en lögn. Donald Trump har full rätt att tro att valet var ett bedrägeri utan att bli nedvärderad eller bli kallad för lögnare. Speciellt inte av vårt public service nyheter.


Stefan Åsbergs påstående om att Trump ljuger, strider mot både kravet om saklighet och, opartiskhet. Som relativt sakkunnig i vad som i själva verket sker inom amerikansk politik i USA vill jag - med min frommaste vilja tro att Stefans i inslaget åskådliggjorda partiskhet härrör från sin egen anlagda fördomsfullhet som återigen toppats med ren och skär okun-skap. Sådan här partiskt verkningsfull listigt kuppartad bild som Åsberg här låter förmedla, det får i vilket fall som helst inte förekomma hos vårt public service nyheter. Att vara dåligt informerad, det är ingen tillräckligt erforderlig ursäkt. Det får inte gå till på det här viset.


SVT:s korrespondent Stefan Åsberg vet därtill inte, vill jag med bestämdhet påstå, att Trumps anklagelse om att valet var ett ”riggat” val eller ej, är en lögn. Stefan Åsberg vet inte med säkerhet, att Donald Trump ljuger. Ingen har hittilldags presenterat bevis om att Trump ljuger. Om Stefan Åsberg mot förmodan vet att Donald Trump ljuger, då måste Stefan Åsberg lämna bevis härom. Att inte med säkerhet veta, ändå påstå att Donald Trump ljuger är därför felaktigt. Stefan Åsberg har alltså även här lämnat en felaktig uppgift, som i väsentlig mening är så betydande att den föranleder en sträng tillrättavisning.


För de allra flesta initierade bedömare så var valutgången i presidentvalet trots allt för-vånande. Hälften av de amerikanska väljarna tycker att många iögonfallande konstigheter inträffade i valet, varför det bör utredas. Av det skälet måste eller bör en federal utredning, med en ”special counsel” (så som skedde i Ryssland-utredningen), som reder ut om fusk förekommit tillsättas. Och om fusk existerat, ta reda på var någonstans det förekommit, och till vilken grad det i sådant fall har ägt rum, och med det utröna om det eventuella fusket påverkat valutgången. Det är den enda självklara åtgärden som kan reda ut om valet var ett ”riggat” val eller ej. En till synes självklar tillsatt federal utredning skulle inte bara lugna ner situationen, det skulle även behövligt sammanföra amerikanerna och kyla av de polariserande krafterna. Det demokratiska partiet vill dock inte utreda ärendet. Av det skälet så blir det ingen utredning så länge det demokratiska partiet bestämmer.

SVT har tagit bort länken

Min första och andra anmälan till
Granskningsnämnden gällande stormningen av Kapitolium


Den 11/1 och den 16/1 2022 med hänvisningar till ovanstående skickade jag in en anmälan till Granskningsnämnden.


Den 20/1 2022 meddelades jag avslag på min anmälan.
Granskningsnämnden skrev:


CITAT:


Brevsvar i ärende 22/00071
registrator <registrator@mprt.se>
Tor 2022-01-20 13:21
Till: thomas.ek@irakkriget.se <thomas.ek@irakkriget.se>


Tack för din anmälan mot SVT, TV4, SR, UR samt text-tv i januari månad.
En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.


Skälen för ordförandens beslut
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens
tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för press, radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.


Beslutet är inte överklagbart
Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen. Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mprt.se.

Med vänlig hälsning
Registraturen


SLUT CITAT


Därefter lämnade jag in
en överklagan till Förvaltningsrätten


Överklagan avslogs.
Förvaltningsrätten låter mig 2022-02-11 meddelas;


CITAT:


Mål nr; 2046-22

SAKEN; Radio- och TV-lagen; fråga om överklagbart beslut

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE; Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

 

Det nu överklagade beslutet utgör inte ett sådant beslut som enligt nämnda bestämmelser får överklagas. Förvalt[1]ningslagens bestämmelse om överklagbarhet är därmed inte tillämplig.Då någon annan grund för överklagbarhet inte föreligger anser förvaltningsrätten att Gransk[1]ningsnämndens beslut inte är överklagbart. Thomas Eks överklagande av beslutet ska därför avvisas.


SLUT CITAT


Ytterligare anmälan till
Granskningsnämnden (om Kapitolium) avslogs


Med hänvisning till ovanstående lämnade jag även den 22/7 2022 in en anmälan till GRN (Granskningsnämnden). Den 21/9 2022 meddelades jag att GRN beslutat att inte granska mitt ärende. Något skäl till varför angavs inte (annat än att; "alla anmälningar inte kan prövas" samt att med hänvisning till GRN:s resurser så behöver GRN "prioritera vissa anmälningar". Jag meddelades också om att beslutet inte får överklagas. Beslutet ifråga som (hos GRN) har ärende nummer 22/02164 kan du läsa längre ner här på den här sidan.


Med hänvisning till ovanstående skickade jag till GRN även in en anmälan den 11/1 och den 16/1 2022, dock med samma resultat, och med samma besked. Dessa beslut kan du också du ta del av längst här på den här sidan.

Den 11/2 2022 skickade jag trots förbudet även in en överklagan till Förvaltningsrätten
- Mål nr; 2046-22. Samma resultat där. Jag lät meddelas; "Förvaltningsrätten avvisar överklagandet." Förvaltningsrättens beslut kan du ta del av längst här på den här sidan.


Västvärlden kan icke överleva om MainStream Media tillåts härja som de gör. Än mindre Sverige med sitt propagerande åsikts maskineri som vår public serviceverksamhet tillåts livnära sig på. Sverige måste som första europeiska land skrota sitt public service och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Sverige kommer aldrig någonsin mer få någon ordning på sitt land annars. Här är mitt förslag.