Trump - Kapitolium - SVT

Cassidy Hutchinson

Cassidy Hutchinson


Rapporteringen
Är den pålitlig? Eller rent av kriminell?
Döm själv

Publicerades 2022-01-06
Uppdaterades 2022-09-22
Min anmälan till Granskningsnämnden


Det enda som MSM & vårt public service kunde sälja till allmänheten från den 6:e januari kommittén som utreder stormningen av Kapitolium, det var vittnet Cassidy Hutchinson som arbetade i Vita huset.

Cassidy Hutchinson sa:
"Presidenten sträckte sig upp mot fordonets främre del för att ta tag i ratten. Mr Engle tog tag i hans arm och sa,- 'Sir, du måste ta din hand från ratten. Vi åker tillbaka till West Wing. Vi ska inte till Kapitolium'. Mr Trump använde sedan sin fria hand för att göra ett utfall mot Bobby Engle och det var då Mr Renato hade återberättat historien för mig. Han hade gjort en vink mot sina nyckelben."

 

Cassidy Hutchinsons vittnesmål var alltså en 100% hörsägen, en obekräftad hörsägen. Hon såg det alltså inte själv. Det skulle aldrig i någon form vara tillåtligt som bevis för en fällande dom i en domstol. Hon säger att ”det här är vad någon sa till mig”. Och ingen, kan heller bekräfta påståendet. Istället säger Secret Service att det där har aldrig hänt. - ”Vi kommer till den 6:e kommittén och vittnar under ed att det aldrig hände” säjer Secret Service. Försökte 6:e kommittén kontakta Secret Service? Nej, det var de inte intresserade av.


Skälet till att Secret Service inte kallades var alltså att agenterna skulle ha motsagt Cassidy Hutchinson.

Kommittén behövde inte göra det som var rätt och rättvist, eftersom den korrupta media apparaten MSM & vårt public service redan har dömt Trump för allt. Varför krångla till fakta?Efter vittnesmålet
Cassidy Hutchinson och Liz Cheney


Detta kallas för korruption. Varje svensk, inklusive de som föraktar Trump, måste förstå oärligheten och bli bestört av den.

Det här greppet, som vårt eget svenska public service märk väl, i regelmässig mening alltid använder sig av vid rapportering om och från USA, det får naurligtvis förödande effekt på våra samhällen och vårt Sverige.

Cassidy Hutchinson och Liz Cheney 


Så här ligger det till:

Den 16:e december 2020 fick amerikanska ”Capitol Police” kännedom om att protester organiserades och att det skulle ske i Kapitolområdet den 6 januari.


Den 2 januari 2021. Carol Corbin som arbetade på försvarsdepartementet, skickade ett sms till Kapitolpolisens biträdande chef Sean Gallagher, och frågade om Kapitolpolisen vill lägga in en formell begäran till försvarsdepartementet om att Nationalgardet skulle kallas in den 6 januari.


Den 3:e januari 2021, det vill säga tre dagar innan den 6:e januari, då visste Vita huset att det skulle bli en stor demonstration i Washington. De visste också, att människor med någon form av skadepotential troligen skulle anlända. De visste inte specifikt, men de visste alltså att det kunde gå överstyr.


Försvarsminister Christopher Miller och general Mark Milley för då mot den här bakgrunden samtal i ärendet, i Vita huset. Transkriptionen från mötet säger:


"Presidenten sa till Mr. Miller att det kommer att finnas ett stort antal demonstranter den 6 januari 2021, och Mr. Miller, chefen för försvarsdepartementet, borde se till att tillräckligt med soldater från Nationalgardet ska vara där för att se till att det blir en säker händelse."


Den 4:e januari, då började Vita huset och Donald Trump mot den här bakgrunden föra samtal med Pentagon om att ta in Nationalgardet till Washington DC. Detta i syfte att skydda alla regeringsbyggnader, inte bara Kapitolium, utan även Vita huset. President Trump som var överbefälhavare hade naturligtvis mandat att vid akuta situationer kalla in Nationalgardet. Men behörigheten att inför den 6 januari 2021 kalla in Nationalgardet, den låg hos försvarsdepartementet, D.O,D. Hållningen som general Milley och president Trump - som de enligt gällande jurisdiktion följde, och därför höll sig till, var således att de inte ville skicka in Nationalgardet om inte ”Capitol Police och Washington, D.C.” ville ha dem.


Den 4 januari bad Kapitolpolischefen Steven Sund Senaten, Kammaren och ”House Sergeants at Arms” om behörighet att låta Nationalgardet hjälpa till med säkerheten den 6 januari. Steven Sund gjorde hela 6 skilda förfrågningar, om att få in Nationalgardet. Alla ansökningar avslogs. Alla 6 nekades. Sund säger att förklaringen han fick var att de inte ville ha ”bad optics”. Sund fick sparken.


Den 5:e januari, då gav president Donald Trump sin försvarsminister Christopher Miller i uppdrag att hos beslutsfattande organ, - vilket enligt gällande regelverk som då var Bidenadministrationen/Nancy Pelosi tillsammans med Washington, D.C.s borgmästare Muriel Bowser, - lämna i en rekommendation om att 10 000 ”National Guardsmen” skulle sättas in som skydd.

Borgmästare Muriel Bowsers skriftliga svar


Den 5:e januari, låter borgmästare Muriel Bowser skriftligen svara med att de inte vill ha någon extra hjälp den 6 januari.

Uppgifterna som utplånar hela anklagelsen


Trumps framställda rekomendation om utökat skydd har under ed bekräftats av försvars minister Christopher Miller samt att Miller enligt Trump's instruktion även varnade Pentagon.


Vittnesmål av Former Acting U.S. Secretary of Defense
Chrstoffer Miller (Klicka för förstoring)
”The Inspector General” som har tittat på ärendet
bekräftar skeendet som visas i följande rapport.


Pentagon "Chief of Staff" Kash Patel som i Vita Husets ovala rum närvarade vid samtalen mellan president Donald Trump och Christopher Miller vidimerar uppgifterna i en intervju
 
(4/1 2022).
Pentagon bekräftar uppgifterna


Ovanstående uppgifter som är fullt tillgängliga, för alla, som MSM & vårt public service envist undanhåller, utplånar hela anklagelsen om att Donald Trump är skyldig till stormningen av Kapitolium. Varför gör vårt public service så här? Jo, vinsten med undan-hållandet som i sig troligtvis är *välmenande, är politisk vinning.


*Förklaring till ”välmenande”, som kräver lite längre text, redovisas separat på den här webbplatsens sidlänk benämnd; Skrota public service.


Genom undanhållandet har MSM & vårt public service med sitt tyngsta artilleri kunnat läm-na ut partiskt förankrad, djupt missledande information. Vilket de gjort och fortfarande i reg-elmässig mening fortlöpande alltid gör. Sett från ett strikt rättsetiskt perspektiv så fullgör vår public serviceverksamhet följaktligen en helgjuten partiskt förankrad kriminell verksamhet.


Den 5:e januari tillhanda gavs Pelosi och Bowser Vita husets rekommendation om att Nationalgardet skulle tas in av Pentagon. Trumps önskemål avslogs. Detta med moti-veringen ”We don't like the optics”. (Enligt chefredaktör John Solomon på ”Just the News”).


John Solomon chefredaktör på ”Just the News”.


Den 6:e januari: Dagen då Kapitolium stormades, då hade mellan 700 000 - 1,5 miljoner människor samlats i Washington (inte 300 000 som SVT:s USA korrespondent Fouad Youcefi felaktigt uppgivit).

Utöver den ordinarie poliskåren som alltid tjänstgör i Washington hade endast 300 vakter skickats ut till Kapitolium, vars merpart fick dirigera biltrafik, sätta upp staket och liknande.

Det här kastar alla anklagelser med kriminella hänvisningar om Donald Trump rakt ut genom fönstret. Om Trump ville hetsa till våld, varför skulle det då hållas möten på hög nivå i tre dagar för att få in en skyddsåtgärd? Den här faktabaserade verifierbara informationen är det friande beviset som kommer att slå ut all slags galenskap framöver.


Nancy Pelosi säger nu att hon inte visste någonting om det här. Det är inte sant. Hon var tvungen att veta det eftersom den formella begäran gjordes sex gånger av Kapitolpolis-chefen. Hon var alltså tvungen att veta. Hon talar inte sanning.


Om (eller när) sanningen nämnt ovan slutligen skulle nå fram till medborgarnas kännedom, då använder MSM & vårt public service sig som regel alltid av ”rope a dope*” knepet, som säkerställer att den tidigare falskt levererade bilden till mediakonsumenten ändå bevaras till  MSM:s & vårt public service partiskt torgförda bild. Dvs. till den progressiva vänsterns favör.


*"Rope a dope" Är en klassisk journalistisk metod där nyhetsförmedlaren i slagfältets boxningsring intar en defensiv ställning mot repen och absorberar motståndares slag i hopp om att utnyttja trötthet och misstag. Med närmast omedelbar verkan, så glöms därmed ärendet, utan rättelse, bort.


Men av vilken anledning undanhåller MSM & vårt public service oss all den här informa-tionen?  - Ljuger vårt public service oss rakt upp i ansiktet? - Lämnar vårt public service oss felaktig information avsiktligt? Nej, jag tror inte det. På sidlänken ”Skrota public service” förklarar jag hur det ligger till.


Propagandavärdet för den 6 januari kommittén, det är det enda som demokraterna - som tack vare det ohederliga MSM & vår public serviceverksamhet, har nu. Det är allt.

Men fanns det inga stridigheter mellan Donald Trump och hans stab? Jo, det fanns. Trump reagerade som alltid, känslomässigt. - Ville Trump ha en demonstration för hans räkning i Washington? Ja, det ville han. Han ville ha en stor demonstration, men han ville inte ha våld. Det är helt klart konstaterat. Det här är fakta. Det här är sanningen. Vad mer behövs?


Trump gjorde dock ett stort misstag genom att inte agera tillräckligt snabbt, men det är något helt annat. Sannerligen inget brott.


Nyckeln här är att när våldet började bryta ut, när människor vällde in i Kapitolium, förstörde egendom med överrumplade polisupplopp, att Trump inte fördömde det tillräckligt snabbt.

Trump satt där i cirka 3 timmar och gjorde ingenting, han bara satt där. Det var ett stort misstag, det var det största misstaget i Donald Trumps liv. Den där 3-timmarsperioden där han inte gjorde någonting, mot det finns det inga ursäkter. Så fort han såg vad som hände på tv, pang! Då skulle han ha stoppat det. Det är vad som borde ha hänt. Det gjorde han inte.

Till slut sa Trump: Gå hem. Men den 3 timmar långa väntetiden skadade honom verkligen. Och det gör det än i dag. Och det här, det är vad hela Bidens presidentvals kampanj 2024 handlar om. Så sammanfattningsvis handlar 2024 års presidentval mellan en man - Donald Trump, som i fyra år styrde USA effektivt, och om du ifrågasätter det, då förstår du helt enkelt inte politik. Trumps politik hjälper långt fler människor än de skadar, mot en mycket inkompetent president Joe Biden, vars politik har skadat hela USA och med det, hela vår värld. 


Var det Pelosi-ledda säkerhetsmisslyckandet en kupp?
Tja, vem vet. Faktum är ju trots allt att Nancy Pelosi som är talman i kammaren, hon var den som enligt gällande lag hade till uppgift att formellt handlägga den formella skyddsrekomendationen. Men hon gjorde inte det. Hon biföll den inte. Varför? Nancy Pelosi visste att om det skulle uppstå bråk utanför Kapitolium då kunde man skylla på Trump för det. Och det var precis vad som hände. Kan det finnas någon annan logisk anledning på jorden till varför Nancy Pelosi inte skulle säga; - ja, jag vill sätta upp vakter för att skydda Kapitolium. Kan det finnas någon annan logisk förklaring än partiskhet till varför Stefan Åsberg undanhåller den här väsentliga, politiskt viktiga, information? Korruption som avslöjats med inkompetens, det är vad det här är. Vårt public service rapportering får inte under några som helst omständigheter agera på det här viset.


President Donald Trump kunde inte köra över talman Nancy Pelosi. Om Trump hade utlyst ett nationellt nödläge, då kunde Trump ha gjort det, kört över Nancy Pelosi, men det gjorde han inte.

Borgmästare Muriel Bowser intygar skriftligen att han inte vill ha någon hjälp
Uppgifterna som utplånar hela anklagelsen om att Trump är skyldig
Vittnesmål av Former Acting U.S. Secretary of Defense Chrstoffer Miller om att Trump talar sanning
”The Inspector General” som har tittat på ärendet bekräftar sanningshalten i skeendet
Pentagon bekräftar Donals Trumps uppgifter
John Solomon chefredaktör på ”Just the News”. bekräftar uppgifterna


Stormningen av Kapitolium
Vad var det som hände, egentligen?


USA:s representanthuskommitté har alltså anklagat Donald Trump för att ha anstiftat attacken mot Kapitolium den 6 januari 2021. Det demokratiska partiet har med hjälp av vårt public service fortlöpande målat ut en tydlig bild av att Donald Trump är skyldig till att ha anstiftat stormningen. Men vad var det som hände vid stormningen, egentligen? Är vårt public service beskrivningar av händelseförloppet med sanningen överensstämmande?
Varsågod. Döm själv;


Stormningen - detta var vad som hände
Den 6 januari 2021 då hade någonstans mellan 700 000 - 1,5 miljoner människor samlats i Washington. Cirka 2 000 av dessa vandrade mot Kapitolium. De var en del av en demon-stration. De flesta var till stöd för president Trump. De var personer som trodde att betyd-ande fusk förekommit i valet. De var personer som på uppmaning av Donald Trump skulle demonstrera mot vad de uppfattade var ett fifflat val och med det, givit en felaktig valutgång.


Klockan 11:00 började rallyt. Rallyt kallades ”Rädda Amerika”.


Klockan 11:50 höll Donald Trump ett utomhustal. I det talet sa Trump att det var ett ”fusk-val”. Trump sa bland annat;


"I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today, we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections. But whether or not they stand strong for our country."


Trump talade i ungefär en timme och 11 minuter.


Klockan 13:01 avslutade han sitt tal. Kort tid därefter, cirka 10 minuter senare, började de första upploppsmakarna slåss med polisen på Kapitoltrappan, varpå upploppet startade.


Klockan 14:24, 24 minuter efter att belägringen började, twittrade president Trump ut:


"Mike Pence didn't have the courage to do what he should have done to protect our country and our Constitution."


Det var ett stort misstag av Donald Trump. Mitt i allt det här.


En timme och 28 minuter senare twittrade president Trump;


"Please support our Capitol Police and law enforcement. They are truly on the side of our country.Stay peaceful."


Det där kom alltså 88 minuter efter det att upploppet började. 88 långa minuter.

45 minuter senare, kl 15:13, kom nästa tweet från Trump;


""I am asking for everyone at the U.S Capitol to remain peaceful. No violence. Remember, we are the party of law and order. Respect the law and our great men and women in blue. Thank you."


Tre fredliga tweets på ett par timmar från Trump. Det här är fakta. Det här är vad som hände.


Kl 16:17, kom ett videomeddelande ut, där Trump uppmanade alla inne i Kapitolium att gå hem.


Cirka 140 poliser skadades. De flesta av dem åkte inte till sjukhuset, men de hade blivit överfallna. Minst 225 personer är åtalade för misshandel. Drygt 725 upprorsmakare har åtalats för något. 640 av dem är åtalade för mindre förseelser, mestadels intrång. Det betyder; 85 grova brott på en skara av cirka 1 miljon människor. Inga ursäkter, det här är fakta. En våldsverkare sköts ihjäl av en polis.


De övriga 3-4 dödsfallen som inträffade flera dagar senare på grund av överdos och slaganfall ska inte medräknas här.


Ett fåtal av de åtalade hålls idag den 6 januari 2022 kvar utan borgen. Uppgift om hur många det är, det lämnar justitiedepartementet inte ut. De allra flesta av dessa människor är ute mot borgen, några av dem har redan åtalats och dömts.


Vårt Public Service
beskrivning av stormningen


"Stormningen av Kapitolium var det största angreppet
på amerikansk demokrati på 200 år"


'Stefan Åsberg SVT Aktuellt den 6 januari 2022'

(SVT har tagit bort web-länken)


Den 6 januari 2022 det vill säga ett år senare, då klargjorde SVT akuellts USA korre-spondent Stefan Åsberg att;”Stormningen av Kapitolium var det största angreppet på amerikansk demokrati på 200 år”. Med detta så jämförde Stefan Åsberg stormningen av Kapitolium föraktligt med de mörkaste dagarna i amerikansk historia som resulterade i
3 000 döda amerikaner. Åsbergs framförda liknelse var naturligtvis föraktfull, orättfärdig och oförskämd. En ringaktning och en förödmjukelse inte bara mot de tusentals amerikaner som dödades i 9/11-attacken 2001, men även mot de 2 500 amerikaner som dödades i Pearl Harbor attacken 1941.

Stefan Åsbergs ordval och framförande bryter mot god publicistisk sed. Framförandet står rimligen också i direkt strid mot public service riktlinjer, anda och regelverk.


(Sent inkommen nyhet)
I början av juli månad 2023 framkommer det att: FBI hade omfattande och trovädrig information om att våldsamheter skulle äga rum den 6 januari på Kapitolium. Vem varnades, och varför vidtogs inga åtgärder av presidiet?


"Gång på gång upprepade Trump lögnen om att valet 2020 stals ifrån honom"


Min första och andra anmälan till Granskningsnämnden
gällande stormningen av Kapitolium


Den 11/1 och den 16/1 2022 med hänvisningar till ovanstående skickade jag in en anmälan till Granskningsnämnden.


Den 20/1 2022 meddelades jag avslag på min anmälan.
Granskningsnämnden skrev:


CITAT:


Brevsvar i ärende 22/00071
registrator <registrator@mprt.se>
Tor 2022-01-20 13:21
Till: thomas.ek@irakkriget.se <thomas.ek@irakkriget.se>


Tack för din anmälan mot SVT, TV4, SR, UR samt text-tv i januari månad.
En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.


Skälen för ordförandens beslut
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens
tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för press, radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.


Beslutet är inte överklagbart
Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen. Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mprt.se.


Med vänlig hälsning
Registraturen


SLUT CITATDärefter lämnade jag in
en överklagan till Förvaltningsrätten


Överklagan avslogs.
Förvaltningsrätten låter mig 2022-02-11 meddelas;


CITAT:


Mål nr; 2046-22

SAKEN; Radio- och TV-lagen; fråga om överklagbart beslut

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE; Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.


Det nu överklagade beslutet utgör inte ett sådant beslut som enligt nämnda bestämmelser får överklagas. Förvalt[1]ningslagens bestämmelse om överklagbarhet är därmed inte tillämplig.Då någon annan grund för överklagbarhet inte föreligger anser förvaltningsrätten att Gransk[1]ningsnämndens beslut inte är överklagbart. Thomas Eks överklagande av beslutet ska därför avvisas.


SLUT CITAT