Inflationen - Tragedin

President Joe Biden - Sveriges public service favorit president

Orsakades av president Joe Biden
Sveriges public service favorit president

Publicerades 2023-01-04

I det amerikanska mellanårsvalet som föregicks i november 2022 där borde det demokratiska partiet ha utplånats eftersom Bidenadministrationens hantering av ekonomin är en fullständig total katastrof som ingen normal människa ens kunde tro var möjlig (som vårt public service av partiska skäl rakt igenom undanhåller). Men det blev inte så. Valet blev jämt. Republikanerna vann förvisso majoriteten i kongressen men i senaten där behåller demokraterna sin majoritet. Hur är det möjligt? Varför blev det så här?


Folk - amerikaner och vi européer, varken känner till eller förstår vad president Joe Bidens politik har ställt till med. Folk känner inte till demokraternas attack på den amerikanska ekonomin, och vad det har gett till resultat. Folk känner heller inte till att inflationen som vi alla nu tvingas att hantera, i huvudsak har orsakats av Joe Bidens politik. Det vill säja inte som vårt public service och därmed även som våra övriga ledande medier gör gällande och med det även våra ledande politiker, att allt beror på Putin. Det är fel. Det är inte så.


Det är president Joe Biden - vårt public service favoritpresident, som i första hand står i skuld för den mördande inflationen som vi alla med dödsbringande metoder tvingas att hantera, inte Vladimir Putin, som vårt public service och med det även våra politiker helt felaktigt meddelat det svenska folket.

Så här ligger det till;

De två största oljeproducenterna i hela världen är USA och Ryssland. Vilken av dem som är störst, varierar. Sannolikt är USA störst. Med en produktion nästan fyra gånger så hög som den näst största oljeproducerande staten New Mexico är Texas fortfarande den största. Någon brist på olja råder det icke. Sett till bara staten Alaska så skulle USA kunna försörja 30-40 % av hela världens oljebehov.


När Trump för två år sedan lämnade över presidentskapet till Joe Biden då var USA helt självförsörjande på olja. Ekonomin gick på ett sällsynt välsmort högvarv. Arbetslösheten låg på rekordlåga nivåer, så även bland den svarta befolkningen. Inflationen som i princip då var att betrakta som noll den låg när Trump lämnade över presidentskapet på 1,3%. Det här var naturligtvis också väldigt bra för hela Europa därför vi är alla beroende av ett starkt USA.

Det första Joe Biden gjorde som president, alltså på sin första arbetsdag som president, det var att till förmån för ”The Green New Deal” attackera den amerikanska energiindustrin, oljeindustrin, kolindustrin och frackingindustrin. Han införde ett dussintal regleringar för att förhindra produktion, och det så hårt att USA omedelbart tvingades importera olja igen.

Han gjorde det svårare att utvinna olja, svårare att frakta olja, över hela världen. Han sa metodiskt upp alla olje- och gasborrningsavtal, i hela USA. Han skrotade Keystone pipelinen. Regleringar och bestämmelser inom oljeindustrin i USA, de slog han konsekvent sönder. Det här fick till följd att priset på olja omedelbart sköt i höjden. Bensin och diesel steg i stort sett omedelbart med nästan*40%, Från $2,57 till $3.57 för en gallon bensin och det innan Putin invaderade Ukraina.


När Trump i sitt tal i Bryssel inför hela EU etablissemanget varnade oss för att göra oss beroende av Ryssland, då satt tyskarna & Co och flinade, åt Donald Trump.


Parallellt med det här tillvägagångssättet så fullständigt öser Bidenadministra-tionen ut biljontals med dollar på rena struntsaker, infrastruktur och annat med pengar som är lånade och tryckta av Federal Reserve som regeringen därefter delar ut. Skeendet som syftar till att skapa en socialistisk ekonomi äventyrar dollarn. Och vad en kraschad dollar skulle innebära för oss svenskar och hur nära denna krasch i själva verket är det begriper vi svenskar ingenting av alls. Detta återigen tack vare vår public serviceverksamhet som stödjer Joe Bidens policy. Det här - Joe Bidens huvudlösa politik - det var det som utlöste den skenande inflationen. Det berodde alltså inte på Covid, Putin eller Einar.
ARE WE ALL CLEAR ON THAT?


Den 9 december 2022 då meddelade Federal Reserve i en rapport att under de första tre kvartalen år 2022 då hade amerikanerna tappat $7 TRILLION dollar i förmögenhet. Det är den värsta nedgången sedan den stora depressionen 1929. På svenska så har alltså $7 BILLIONER DOLLAR av hushållens rikedom försvunnit under de första två kvartalen av 2022. Amerikanernas personliga köpkraft försvinner. Bankkonton krymper, värdena på hemmen krymper, inflationen tar bort investerings möjligheter.

Värdet på hem, hus och fastigheter faller. Vi har en aktiemarknad som på en och samma dag svänger med 800 poäng och som idag har minskat med 25%, det här är farligt. Ekonomin krossas. Reallönerna sjunker. Det här är utomordentligt allvarligt, även för oss i Sverige. Men vårt public service nämner inte ett enda ord om dessa centralt avgörande utomordentligt allvarliga och viktiga händelser. Varför? Jo återigen, det är av partiska skäl. Vår public serviceverksamhet skyddar Bidenadministrationen och det demokratiska partiet. Av den anledningen får vi svenskar inte reda på vad demokraterna i USA i själva verket ställer till med. Så är det.

Hoo hoo, hold your horses
Under nyårshelgen då undertecknade Joe Biden en omnibus utgift på $1,7 billioner dollar. Det betyder att under sina två första år som president så har Biden satt sprätt på $ 6,3 trillion dollar (biljoner dollar på svenska). Det är långt mer än vad någon annan federal regering någonsin har betalat ut. På andra plats kommer Barack Obama som gjorde av med otroliga $2,8 billioner under de två första åren, som då var ett rekord. Att spendera pengar som inte finns det bryr Biden sig inte om. Han förstår inte riskerna med det här. Det är långt bortom hans förmåga att förstå.


Bidens progressiva kadrer däremot som driver honom, de vill ha allt detta eftersom det kan kollapsa den amerikanska ekonomin med innebörd att regeringen då går in och styr allting, vilket är vad de progressiva socialisterna vill. De vill, att den privata ekonomin, marknaden, det kapitalistiska systemet ska krascha och brinna. Så det kan ersättas med den stora federala regeringens socialism. För alla tänkande individer så är det här mycket tydligt. Allt medan vårt public service antingen inte begriper ett jota av det här alternativt att de i illa dold förtjusning gnuggar händerna.


Om demokraterna vinner presidentvalet 2024, då är det över. Då är det slut med USA. For ever. Det finns då ingen återvändo. Så är det. Detta, kära vänner, det är vad vår statligt styrda ideologiskt missionerande public serviceverksamhet leder till, men det begriper inte folk, än mindre dess följder.


Det finns en liten liten möjlighet för oss här i Sverige, att klara oss något så när ur det här, det är att snarast och som första europeiska land; - skrota vår public serviceverksamhet och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin mer kunna kravla oss ur denna makalösa röra som vår valda politikerkår försatt oss i. Det är allvar nu. Här är mitt förslag på ett nytt public service.


*Priset på bensin, diesel och olja har gått ner och det är bra. Men skälet till att priset har gått ner det är för att alla de restriktioner som Biden la på olje-bolagen de tog han i tysthet bit för bit bort, därför han blev tvingad till det. Det var Joe Biden som med sin vettlöst förda politik som stöds av vårt public service som utlöste inflationen. Ingen annan. ARE WE CLEAR?

Thomas Ek

Thomas Ek

Mina artiklar på Det Goda Samhallet.com
2024-01-24  Föräldraskap

2023-12-11  Därför bör Tesla lämna Sverige

2023-10-27  Problemet med araberna och muslimerna
2023-09-28  Sambandet mellan brott och straff

2023-07-31  Vietnamkriget
2023-07-06  Är de amerikanska demokraterna fredens parti?

2022-09-29  Behovet av ledarskap
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Thomas Ek är medlem i www.medborgarperspektiv.se