Vårt public service måste skrotas
Det är allvar nu

Sverige

Förord

Public service plikt, skyldighet och ansvar är att vara rättvis mot sanningen. Det är kärnan i vår public service funktion. Att som vårt public service nyhetsredaktioner gör, utifrån redak-tionernas välmenade ideologiska utblick som är partisk, säja vad de vill, och informera oss om vad de anser är angeläget, fungerar inte som en public service funktion är tänkt att göra. Den förväntade samhällsnyttan med den här modellen den bokför en kontraproduktiv effekt. När samhällsutveckling, folkhälsa och säkerhet står på spel blir det dessutom
särskilt allvarligt.

 
Valet av vilka nyheter som medborgarna ska delges och hur respektive nyhet ska meddelas styrs och väljs ut av nyhetsredaktionerna hos vårt public service. Den här arbetsordningen som vårt public service följer, den gör att nyhetsrapporteringen från vårt public service inte fungerar som det är tänkt.

 

Förfarandet innebär att redaktörerna på nyhetsredaktionerna efter eget gottfinnande väljer ut vilka nyheter medborgarna ska meddelas, hur de ska meddelas, vad som ska väljas bort samt vad som ska undanhållas eller plockas bort.


Nyhetsredaktionernas ideologiska plattform den bestäms och styrs av redaktörernas egen professionalism, ideologiska utblick, som är välmenande, partisk, och sannolikt progressiv vänster. Det här speglar naturligtvis av sig i utförandet som mynnar ut i en effekt som formar medborgarens ideologiska samhällsbild och världsbild. En dold djupimpregnerad partisk förmedlad utblick härrörandes från verksamhetens styrande redaktörer.

Den här välordnade utförandeformen levererar inte bara en partisk ideologiskt färgad bild av våra samhällen med omvärld, den göder och stärker upp den felaktiga tron på socialismens moraliska överlägsenhet som Sverige nu tvingas att brottas med. Precis exakt vad verksamhetens chefer och ägare, den svenska staten livnär och försörjer sig på. Detta kära vänner, detta är skälet till att allting, allting, går käpprätt åt helvete.

Vi medborgare måste naturligtvis få höra våra ledares åsikter och resonemang. Och infor-meras om vad som i själva verket äger rum i vår värld. Det är verkligen viktigt, men i dessa ärenden och spörsmål då måste vårt public service vara kompetent nog och redo att på ett allsidigt och ansvarsfullt sätt rapportera sakligt och objektivt. Att på ett rimligt erforderligt sätt genomföra den uppgiften, det är vårt public service icke förmögen till. Så är det.


Samhällsbygget som vår public service funktion är tänkt att bistå och värna, handlar inte om människosyn som vårt public service i sin välmenade iver försöker få oss medborgare att förstå. Det handlar om bildning. Att vara upplyst, fördomsfri och ärlig. Inget annat. Vad medborgarna ska tycka det ska vårt public service icke befatta sig med.


Vårt public service ständiga hänvisningar till uppgifter som The New York Times har avslöjat och det numer fullständigt vettlösa CNN har sagt som ingen tittar på längre, uppgifter vilka som regel kommer från hemliga eller obekräftade källor som vårt public service i sin tur hänvisar till, visar på en häpnadsväckande fräckhet alternativt inkompetens hos vår public serviceverksamhet. Den fullständigt makalösa korruption som sedan flera år tillbaka pågår hos MainStream Media i USA ska vårt public service överhuvud taget inte vara delaktig i, alls. Det här understryker det akuta behovet av att vi måste skrota vårt public service och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt.


Yttrandefriheten

Oavsett om du tycker illa om Donald Trump eller ej så är MainStream Media & vårt public service oavbrutna försök att att tysta Donald Trump ett oerhört allvarligt angrepp på vår yttrandefrihet. Dylik aktivitet får vårt public service överhuvud taget icke vara delaktig i.


Exempel på uppgifter som vårt public service av partiska skäl undanhållier


Nr 1 - Irakkrigets förtjänster
Nr 2 - Flyktingkrisen och IS skapades av Obama, MSM & vårt public service
Nr 3 - Valfusket i USA året 2020, så här gick det till
Nr 4 - Stormningen av Kapitolium - Så här gick det till
Nr 5 - Inflationen år 2022 utlöstes av president Joe BidenAvsnitt
1 ♦ 1


(Kritiken nedan pekar på vårt public service rapporteringar om och från USA)

 

En betydande stor del - 60% av medborgarna anser att vårt public service levererar saklig och objektiv nyhetsrapportering. Den åsikten eller den tron, är icke med verkligheten överensstämmande. Det här är mycket, allvarligt.

 

Att journalister, kommentatorer, korrespondenter och redaktörer på vårt public service före sändning sätter sig ner i ett undanskymt rum någonstans och pratar ihop sig om hur de ska kunna vinkla nyheterna, är inte trovärdigt. Med all säkerhet är staben hos vårt public service vanligt hyggligt folk som med kropp och själ försöker göra ett så professionellt och bra arbete som möjligt.

 

Den professionelle medarbetaren hos vårt public service anser, tycker och tror, helt upp-riktigt, och på fullt allvar, att nyhetsredaktionerna absolut uppfyller kraven på saklig och
objektiv nyhetsrapportering.

 

Vad beror det här på? En ansenlig stor andel av oss svenskar anser ju samtidigt - på lika stort allvar, raka motsatsen. Hur kan det bli så här?


Alla mina tre barn som är vuxna, framgångsrika och mycket intelligenta, alla mina släkt-ingar, i stort sett alla mina vänner, och nya bekantskaper, allihop avskyr de George W. Bush Donald Trump och republikanerna. Stick i stäv mot min uppfattning. Vad beror det här på?


Det beror på att de inte vet någonting. De vet inte vad som försiggår i USA. Än mindre om amerikansk livsstil, därför förstår de heller ingenting. Det här sakläget, det beror på att vi sitter på vitt skild kunskap. Skillnaden vidimerar enligt min bestämda uppfattning att vår public serviceverksamhet levererar undermålig och partisk information. Så enkelt är det.


Det må framstå som fruktansvärt förmätet av mig att säja så, men så är det. Till skillnad mot mina barn och vänner så har jag har lagt ner långt mycket mer tid och kraft på att studera USA, vad som sker i USA, och vad som rapporteras här hemma, än vad alla mina barn, alla mina släktingar och alla mina vänner tillsammans troligtvis någonsin kommer att göra. Jag har under några år på -80 talet även varit bosatt i USA, där jag med framgång och stor behållning även fick känna på att arbeta arslet av mig.


Vad är det som är så fel?
Stallet av ”sakkunniga” kommentatorer som vår statsmedia redaktion anlitar, är i stort sett alltid sympatisörer till demokrater, och de ogillar republikaner. ”Sakkunniga” som kan redo-göra om spörsmål från ett republikanskt perspektiv förekommer i stort sett ALDRIG.
Erforderlig balans härom, vilket är ett grundläggande lagstadgat krav (i public service skyldighet att tillhandahålla opartisk nyhetsförmedling) finns inte. Balans härom existerar i princip överhuvudtaget inte alls. Statsmedias stall av ”sakkunniga” återkommer som regel aldrig med en oväntad åsikt eller reflektion. Istället mynnar resonemangen som regel ut i en bekräftelse på redaktionens bekantgjorda betraktelsesätt, som i stort sett alltid är makalöst partisk och fördomsfullt grundlagd, vilket som regel härrör från ren och skär okunskap.

Statsmedias anlitade journalister väljer harmlösa ämnen, reportage utifrån fördomsfulla och partiskt valda infallsvinklar, där väsentliga följdfrågor regelmässigt undviks. Stora, viktiga, och betydelsefulla händelser där demokraterna hamnat i dåligt ljus undanhålls som regel ALLTID, av vårt public service. De undviker att rapportera om dem. Har själv (år 2013) skrivit en hel bok om Barack Obamas hårresande skandaler som alltihop har undanhållits av vårt public service. 

Den här undermåliga, aningslösa, partiskt genomförda verksamheten formar naturligtvis medborgarnas ideologiska samhällsbild och världsbild. Som därtill fortlöpande göder och stärker upp det samhällsfördärvliga PK-samhälle som Sverige tvingas att brottas med.


Bernard Goldberg
Bernard Goldberg är en amerikansk författare (liberal dessutom) som under 28 års tid arbetat på TV bolaget CBS som nyhetsreporter, TV-ankare och producent. För sitt arbete på CBS har Goldberg mottagit 12 Emmy utmärkelser för hög kvalitet inom journalistiken och han har vunnit sex Emmys på CBS, och ytterligare sex till på TV bolaget HBO.

I Bernard Goldbergs uppmärksammade bok ”Bias” visar Goldberg hur vänsterliberala journalister inom ”Mainstream media” i själva verket arbetar. (”Mainstream media” är ett samlingsnamn på de stora ledande amerikanska mediaaktörerna inom TV, radio och pressorgan). Bernies avslöjanden redovisar hur och varför rättvist sinnade journalister vänstervrider nyhetsrapporteringarna, allt för att passa in i deras egen världsbild. I boken ”Bias” drog han ner brallorna till fotknölarna på hela CBS journaliststab genom att i detalj redogöra över hur journalister bar sig åt för att leverera partiskt vänstervriden nyhets-rapportering. Skandalen gav bl.a. till följd att karriären för CBS-ikonen Dan Rather som i Sverige mest är känd för TV-programmet ”60-minutes”, tog slut.

 

Naturlig vänstervridning

Sakläget hos vårt public service är precis likadant som på CBS. Den dominerande felande länken är att staben hos vårt public service tror att partiskhet innebär att gå hårt åt demokrater och inneha en mjukare hållning gentemot republikaner. Eller tvärtom. Men partiskheten härstammar inte från vilken sida de attackerar. Den vänstervridna partiskheten vi påtvingas är ett resultat av hur de själva ser världen de själva lever i. För staben hos vårt public service nyhetsredaktioner så är den vänstervridna partiskheten som de visar upp och och verkar i, för dem - ett neutralt och grundläggande nolläge. Partiskheten uppstår på så sätt helt naturligt för dem. SVT målar härigenom ständigt ut bilden av att alla som ligger till höger om Barack Obama och Joe Biden är elaka republikaner, neokonservativa ideologer och rasister. Den gemensamma nämnaren är att republikanernas existens är ett oroväckande hot. Eftersom medarbetaren på public service nyhetsredaktioner uppfattar sitt synsätt som både sansat, civiliserat, rumsrent och för övrigt även måttligt och skäligt, så är det för dem också det korrekta och neutrala sättet att se på händelser, och i konsekvens därmed så avger de sina nyhetsrapporteringar med samma ”neutrala” synsätt. Att de ansvariga på SVT:s nyhetsredaktioner medvetet lägger upp olika tillvägagångssätt för hur de skall luta nyheterna är alltså inte trovärdigt. De behöver i alla fall inte göra det eftersom vänstervridningen kommer helt naturligt för dem.


Åsiktsmaskin
Är Svensk public serviceverksamhet att betrakta som en åsiktskonsult? - Ja, absolut, så är det, låt mig ge ett exempel.

Carina Bergfeldt


Carina Bergfeldt – SVT:s utrikesreporter
SVT:s prisbelönta USA korrespondent Carina Bergfeldt som med början av år 2016 under 22 månaders tid, vecka ut och vecka in, genom stöd och hänvisning till anonyma källor och falska påståenden fritt tilläts att partiskt spekulera fram en bild som mynnade ut i att presi-dent Trump utgjorde ett existentiellt hot för USA, oss här hemma i Sverige, och vår omvärld. Den bilden var så falskt, och så partiskt, som rapporteringar överhuvudtaget kan bli.

Vi - den lilla klick svenskar som dagligen noggrant följde med i nyhetsutvecklingen i USA via Internet, såg med fasa hur oerhört partisk, ohederlig och missledande rapporteringarna i själva verket var.

Rysslandsutredningen friade Donald Trump och, Trumps presidentvalkampanj från alla anklagelser om lagbrott. Vilket är goda nyheter, för USA, för oss i Sverige, och vår omvärld. Sanningen, om vad som i själva verket ägde rum, vilken troligtvis är den största politiska skandalen i amerikansk historia, den undanhåller vårt public service oss medborgare fortfarande, helt och hållet.


Om Carina Bergfeldt på förfrågan skulle säja att hon inte kände till vad som i själva verket ägde rum i rysslandsutredningen - som hela Internet redan då år 2016 var fullständigt dränkt i, - då har Carina Bergfeldt för all framtid diskvalificerat sig för att någonsin mer i sitt liv tjänstgöra som journalist, reporter eller kommentator någonstans i vår galax.

SVT:s konsultverksamhet
Carinas agerande fungerade naturligtvis som en åsiktskonsult för oss svenskar. En konsult som klargjorde för oss här hemma att president Trump var en ond och korkad president, och att han därtill troligtvis är rasist. Men det är Carina Bergfeldts och SVT-redaktionernas ÅSIKT. Därför är rapporteringen partiskt, och som regel så finner jag, som i sak är påläst, att de levererade innehållen är missledande och ibland dessutom felaktiga.

SVT missleder tittarna

Genom ständiga allahanda tjyvnyp och dryga hånflin från nyhetsstudiorna här hemma så understöddes Carina Begrfeldts uppjagade hyperventilerande jargong, utan avbrott. Det här gäller inte bara Carina Bergfeldt. Det här gäller i stort sett alla public service utvalda journa-lister och korrespondenter från USA. Som märk väl, utifrån samma välmenande, ofta okun-niga och fördomsfulla public-service-koncensus-världsbild som Bernard Goldberg redogjort om, oavbrutet samverkar med hemstudions redaktörer, nyhetsankare och kommentatorer. Granskningsnämnden som skyddar public serviceverksamheten, vägrar att titta på det här fenomenet som med förödande kraft missleder medborgarna. Granskningsnämndens beslut i en anmälan går inte att överklaga. GRN förklarar inte varför de förkastar en anmälan. De behöver inte göra det.

Carina Bergfeldts privatliv som av allt att döma utmärks av värsta tänkbara svek (SR program Sommar & Vinter i P1 den 9/7 2019 Carina Bergfeldt) tillsammans med egna upplevda tillkortakommanden, blir för oss övriga som vet vad som i själva verket äger
rum i USA bara töntigt, och genant. Likväl oerhört samhällsfarligt.


Nu har Carina Bergfeldt - den aningslöse propagandistaktivisten som får Putin att rodna fått i uppdrag att starta en egen ”talk-show” i vårt public service, som sänds på fredagskvällar tror jag det är. Frånvaron av självkritik hos statsmedia får mig som är välinformerad att kippa efter luft.


Donald Trump föraktar de nationella medierna - MainStream Media. Trump tror att det hat som riktades mot honom ledde till massiv korruption, eftersom missledande och falska historier - ofta baserade på anonyma källor orättfärdigt förstörde hans administration.

Faktum är att ingen president har blivit så förnedrad i USA som Trump. Höga hårt kritiserade politiker har förvisso alltid avskytt sina kritiker, men de konfronterade aldrig oärlig rapportering som Trump gjorde.


President Harry Truman avskydde också många inom amerikansk media. I ett privat brev till sin utrikesminister Dean Acheson skrev Truman:


... ”I denna tid har vi män som i sitt sinne är prostituerade. De säljer sin förmåga att skriva artiklar som kommer att vara så formulerade att de vilseleder människor som läser dem som nyheter.

... ”Sinnets prostituerade är skickliga leverantörer av karaktärsmord och stöld av goda
namn på offentliga män och privata medborgare. Det är den lägsta formen av röveri och kriminalitet. ”

 

Han har rätt i sin bedömning.


Svårbegripligt låg journalistisk standard

Varje gång SVT-studion kontaktar sin korrespondent i USA, då börjar SVT-studion inte sällan med; ”Hu e lääget?”. Eller så startas samtalet med en förutfattad partiskt grundad ledande fråga varpå USA korrespondenten tillåts att utifrån sitt personliga intryck utan kritiska följdfrågor lägga ut sin uppfattning ”om lääget” som naturligtvis är partisk.


Nyhetsankare i SVT-studion och skolade journalister, de ska vara väl förberedda, med att ställa genomtänkta relevanta och vederhäftiga frågor. Att uppfylla detta självklara krav, det klarar vår public serviceverksamhet inte av. Gemensamt för alla SVT:s anlitade nyhetsankare, korrespondenter, reportrar, kommentatorer och annat, när de för samtal, är att de utgår från att allt som Trump säjer är dumt och att demokratiska ståndpunkter är normalt, klokt och bra. Partiskhet är bara förnamnet. Det får inte gå till på det här viset.


Det är det progressiva godhetssignalerande tänkandet, som hela vår public serviceverk-samhet är impregnerat av, som förstör alltihop. Det går inte att tvätta bort.  Av det skälet måste vi skrota vårt public service och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin mer få någon ordning på våra samhällen annars.


Allvarliga konsekvenser

Sveriges public service är inte längre en trovärdig nyhetsförmedlare. När 10 miljoner svenskar inte längre kan få pålitlig information från vårt public service, då skadas demokratin.

Idag tror folk på vad de vill tro på. De bryr sig inte om om det är sant eller inte. Om de vill tro på nåt då kommer de att tro på det. Och om du vill tro att Donald Trump var en fascistisk diktator som ville att Kapitolium skulle stormas och förstöras då är det vad du kommer att tro. Det spelar ingen roll vad fakta är. Och även om fakta presenteras som går emot berättelsen då är det ovidkommande. Där, är vi idag!

När svenskarna upptäcker att de inte längre får ärlig information, som nu, då vänder sig de till Internet istället. Där finns det inga redaktörer eller journalister. Det här är skälet till varför Sverige och hela Västvärlden är på tillbakagång.

Det här är också skälet till att Joe Biden blev USA:s president. Han förtjänar inte att vara president. Joe Biden är en fruktansvärt dålig president. Alla i hela världen blir lidande. Och vem backade upp honom? Vem stödde Joe Biden - så till den grad att han fick jobbet som USA:s president? Ja, ni vet vem. MSM & vårt public service.


Jag slår vad om att många svenskar inte känner till att Barack Obama har sagt att;
"Never underestimate Joe Biden's ability to screw things up.”  Det är faktiskt sant.Carina Bergfeldt – SVT:s prisbelönta utrikesreporter
Ronie Berggren Russiagate

Avsnitt
2 ♦♦ 2Granskningsnämnden befattar sig inte med SVT Nyheter på nätet över huvud taget, alls. De handhar inte sådana ärenden. Ingen gör det. Samma sak gäller för SVT Dokumentärer,  som tex dokumentären ”Det var en gång ett Irak”.


Summering
Sveriges implementerade public serviceverksamhet, som vår public servicestab i praktisk mening ser till att genomföra, fungerar som en ”Micro management” åt ägaren, den svenska staten. Alltså en ”dold” ideologisk agenda, som är partisk, som med orättfärdig verkan formar medborgarna. Det här är sannerligen icke tillfyllest.


Modellen gynnar ägaren, den svenska staten, och de progressiva
Effekten ifråga som vid förekommande fall vid påpekande om den faktiska verifierbara partiska framställningen till public servicestaben och Granskningsnämnden, den viftas som regel bort av densamma. Sannolikt därför att de i kraft av sin egen grundinställning, som är progressiv vänster, som vid granskning är subjektiv därmed inte är förmögen nog att tillerkänna den i enlighet med gällande regelverk sannolikt anmärkningsvärda effekt som den klagande i sin anmälan till Granskningsnämnden gör gällande.


Fenomenet som är synnerligen allvarligt för Sveriges alla medborgare, är orättvist och olycksbådande. Eftersom det eldar på den oroväckande kraften i den ideologiska skillnaden mellan de som sympatiserar med ägaren, den svenska staten, och de som inte gör det. Fenomenet måste därför för Sveriges bästa, per omgående, åtgärdas.Avsnitt
3 ♦♦♦ 3Mitt förslag till ett nytt public service


Uppdaterad 2023-08-16


1. Skrota vårt befintliga public service. Personalen kan pensioneras, övriga kan arbeta med något annat.

2. Starta ett helt nytt public service organ. Vårt nya public service ska endast handha nyheter samt sådant som marknaden inte kan leverera, såsom t.ex. beredskap, rikets säkerhet samt demokratifrågor. Inte underhållningsprogram, musikprogram som den konkurrerande marknaden både kan och är bäst på att leverera.

3. Ledningen ska väljas ut av en särskild kommitté som leds av en domare.

4. Kommittén ska utifrån skarpa journalistiska kvalitetskrav med noggrant specificerade kriterier kontinuerligt dels granska det journalistiskt utförda arbetet samt, urval och, dess tendens.

5. Kommittén ska därtill i avsikt att uppfylla uppdragets mål, fortlöpande plocka fram förbättrande format förslag som ökar tillgängligheten. Detta för att medborgaren på ett enkelt sätt alltid ska kunna ta emot de fakta som fordras för att erhålla en så rimligt saklig helhetsbild om vad som sker i våra samhällen med omvärld, som möjligt. Inget annat.


6. Kommittén ska i sin tur övervakas av en fristående panel bestående av ett antal domare som har mandat att från den underliggande kommitténs förslag införa mindre förbättrande åtgärder.

7. Polarisering gör oss dummare än vi är. Nyhetsdramaturgi skall därför alltid hållas på ett noggrant reglerat specificerat minimum. När konkurrerande medier genom rubriksättning göder konflikt och med det ”drar” på ett hot, ska vårt nya public service kunna sitta still i båten. Vilket i sig naturligtvis kräver hög journalistisk etik, hög kompetens, och ett pålitligt nätverk av säkra kolleger.

8. Nya rön är en nyhet. De ska därför meddelas, även när de går emot en skräckbild och i synnerhet om de går emot den gängse uppfattningen.

9. Vår kulturs respekt för pessimism skall av vårt nya public service utmanas. Det är inte farligt att vara hoppfull och konstruktiv. Det är realistiskt. Annars skulle vi inte vara där vi är idag.

10. Samtliga kommitté medlemmar och domare skall utifrån mycket utförliga, noggrant specificerade högt ställda kompetenskrav, vitsordat rättvisepatos samt vitsordat gott omdöme, väljas ut.


11. Samtliga kommitté medlemmar som valts ut skall sitta på en löptid om fem år. Endast två tjänstgöringsperioder skall efter ny prövning medges. Samtliga domare som valts ut skall sitta på en löptid om tio år. Endast två tjänstgöringsperioder skall efter ny prövning medges. Tjänstgöringarnas högt ställda krav för kommitté medlemmarnas och domares ansvar skall reflekteras i hög ersättning.


12. Urvalsprocessen för kommitté medlemmar och domare skall efter prövning verkställas av en panel som besitter högt ställda lämplighetskrav som motsvarar den lämplighets-prövning som förekom i tillsättandet av Granskningskommissionen i anledning av mordet på statsminister Olof Palme.


13. En Granskningsnämnd värd namnet, där medborgarna bereds möjlighet att skicka in klagomål och påpekanden samt få sitt ärende prövat, skall upprättas och inrättas.


14. Public serviceverksamheten skall som idag även fortsättningsvis finansieras via skattsedeln.


15. Framtida större ändringar som i det gällande regelverket, om formen public service skall upphöra, eller ändras, skall avgöras genom att riksdagen fattar ett likadant beslut under nästa mandatperiod. Det vill säja samma krav som gäller för en grundlagsändring.


16. Ett namnförslag på vårt nya public service; - Swedish Public Service, - SPS.


Thomas Ek

thomas.ek@irakkriget.se