Brottslighet

Sakkunniga hos vårt public service - Jerzy Sarnecki, Camilla Kvarntoft, Leif GW Persson


Sakkunniga hos vårt public service

Jerzy Sarnecki, Camilla Kvartoft, Leif GW Persson


Publicerades 2023-08-03
Redigerad 2023-09-26
Uppdaterad 2023-10-02
Denna krönika har även publicerats
Det Goda Samhället 2023-11-28


Sambandet mellan Brott & Straff

Om du reser runt i världen då ser du att de totalitära länderna inte har några problem med brott. Saudiarabien, Kina och i Singapore, där är straffen så hårda att brotts-lingarna drar iväg nån annanstans. Så är det. Det där är också ett historiskt faktum. När Maos Zedong tog över Kina 1949, delvis på grund av att en fjärdedel av den kinesiska befolkningen var beroende av opium, vilket förstörde Chiang Kai-sheks regering. När Mao Zedong därefter tillträdde då klargjorde han på en gång att om du använder opium då kommer två saker att hända. Antingen skickas du till ett arbetsläger eller så skjuter vi dig. Det tog inte lång tid för att problemet med narkotika försvann.

Att spotta, fimpa ciggen på trottoaren eller bara slänga iväg ett litet kola papper på marken, i Singapore, det gör du bara inte. Istället för kultur präglad av brottslighet - som vi helt klart nu har i Sverige så infördes en kultur präglad av skötsamhet.

Drogmissbrukare kan inte överleva i Singapore eftersom Singapore har obligatorisk rehabilitering. Uppdagas förekomst av hasch eller marijuana i din kropp, då tvingas du bort till rehabilitering, i 22 månader. Du är borta. Ingen marknad.

Är du försäljare av heroin, hasch eller marijuana, då hänger de dig. Detta så att alla kan se det. Drogproblem i Singapore, det finns inte.

Vad beror det på då, da? Det beror naturligtvis på straffsatserna. Samhällets straffsatser. Är straffsatserna riktigt höga, då får det till effekt att de oönskade brotten försvinner. Svårare än så är det inte. Okej?

Vilka straffsatser ska vi ha i Sverige? Det där är en prekär fråga, i vart fall om du frågar mig. Dödsstraff det har jag personligen problem med. Kan inte se att ett civiliserat samhälle har någon rätt att döda en annan människa. - Men Hitler då, skulle inte han få dödsstraff? Nej, han skulle skickas till ett arbetsläger typ Sibirien och tvingas vara där i resten av sitt liv. Vad jag säger är att straffsatserna i vårt samhälle måste ha en avskräckande effekt på brottet ifråga. Det har vi inte i Sverige. Avskräckande effekt på brott i Sverige är nära på tabu. Sveriges i särklass största narkotika kung Fleming Broman som ledde Sandhamnsligan - svensk kriminalhistorias mest uppmärksammade narkotikatillslag, fick 5,5 års fängelse.


Den som ertappas med att sälja heroin om du frågar mig, den bör första gången straffas med minst 15 års fängelse, utan villkorlig frigivning. Nästa gång; 30 års fängelse, utan villkorlig frigivning. Det skulle med omedelbar verkan ge önskvärd effekt.


Sverige har med avgörande god hjälp från vår public serviceverksamhet inrättat en brottslig kultur i vårt Sverige. That is a fact. Kriminalitet i Sverige är idag helt klart en mycket lönsam och frestande bransch att verka i. För att få bukt med det här problemet - brottslig kultur, som Sverige låtit inrätta, vars betingelser alla skötsamma medborgare mot sin önskan nu tvingas att leva med, då MÅSTE det till straffsatser som avskräcker. Det finns icke någon väg runt detta. Det finns icke någon annan känd metod som fungerar. ARE WE ALL CLEAR ON THAT?


Nu kanske du reagerar på att innehav av hasch och marijuana ska ge hårda straff. Okej. Hasch och marijuana är för det första skadligt. Nyttjandet bjuder även helt klart väg för tyngre droger. Många är de - speciellt ungdomar som ramlar ner i den gropen. För det tredje; ungdomar som nyttjar hasch och marijuana i sin uppväxt, de klarar som regel inte av när de har växt upp konkurrensen med de som i sin uppväxt inte har använt hasch och marijuana. Så är det.


1929 under den stora depressionen i USA när folk levde under tuffa förhållanden, då var brottsligheten LÅG. Så snälla - Sarnecki, Kvarntoft & Co, kom inte dragandes med att bosättarna i Rinkeby, Tensta, Södertälje och så vidare lever under så svåra förhållanden att de av den orsaken tvingas eller på nåt annat sätt hänvisas till brottslighet. Det där är kvalificerat skitsnack som vår public serviceverksamhet i årtionden med - bokstavligt talat - mördande framgång cementerat in i det svenska folket, som Sarnecki, Kvartoft med flera därtill märk väl, livnärt sig på!


Jet-setarna runt Stureplan
Den grova brottligheten i Sverige har kommit att bli ett utomordentligt allvarligt, samhällshotande och akut problem. Så är det. Det är vi alla överens om. Den grova brottligheten ifråga, den lever huvudsakligen på narkotikahandeln, som i Sverige är en ständigt växande, frestande och mycket lönsam bransch att verka i. That is a fact.


Även om Sverige ENDAST skulle höja straffsatserna för narkotika brott, så som jag föreslår, och helt struntade i att höja alla andra straffsatser, så skulle Sverige med i stort sett omedelbar verkan radera ut detta utomordentligt allvarliga, samhällshotande, akuta samhälls problem som Sverige tvingas leva med. Tvivlar du fortfarande? Fråga då någon av de kvarvarande riktiga poliser som professionellt dagligen handskas med problemet.


Jet-setarna runt Stureplan får faktiskt tyvärr, med hänvisning till det rådande läget i Sverige, finna sig i en dylik lagändring.


Ledarskap

Svensk polis måste bli tuffare. Svensk polis kräver därför ny ledning. Rudy Giuliani är idag en utslagen man. Även ekonomiskt. Giuliani har nyligen tvingats fråga Trump om han kan få låna lite pengar. Hur det går med den saken, det vet jag inte. Av vad jag förstår är Giuliani just nu arbetslös. Varför inte hyra in Rudy Giuliani att leda svensk polis? Någon för uppgiften mer lämpad person än Rudy Giuliani står det rimligen icke att finna någonstans på denna planet. Ledarskap, det är vad svensk polis behöver.


Sverige måste dock först, som första europeiska land skrota sin public service-verksamhet och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Sverige kommer aldrig någonsin mer kunna få någon ordning på sitt land annars. Så är det. That’s the truth.


Här är mitt förslag.


Thomas Ek
thomas.ek@irakkriget.se