Arven från USA:s presidenter
år 1933 - 2024

Franklin Roosvelt  Nr 32, 1933 - 1945
Jimmy Carter Nr 39, 1977 - 1981
Joe Biden Nr 46, 2021 - 2025
Harry S. Truman  Nr 33, 1945 - 1953
Ronald Reagan Nr 40, 1981 - 1989
Dwight Eisenhower Nr 34, 1953 - 1961
George H.W. Bush Nr 41, 1989 - 1993
John F. Kennedy Nr 35, 1961 - 1963
Bill Clinton Nr 42, 1993 - 2001
Lyndon B. Johnson Nr 36, 1963 - 1969
George W. Bush Nr 43, 2001 - 2009
Richard Nixon Nr 37, 1969 - 1974
George W. Bush Nr 44, 2009 - 2017
Richard Nixon Nr 38, 1974 - 1977
Donald Trump Nr 45, 2017 - 2021

Publicerades 2024-01-15
Uppdaterades 2024-04-14

Franklin Roosvelt

Franklin Roosvelt  Nr 32, 1933 - 1945

Franklin Roosevelt
 Nr 32, 1933 - 1945

Krig?

När andra världskriget den 1 september 1939 bröt ut, då envisades president Franklin Roosevelt - demokrat - trots bönanden från den brittiske premiärministern Winston Churchill, med att inte gå in i kriget. Det var först två år senare - efter den japanska attacken mot Pearl Harbor den 7:e december 1941 som Roosevelt ändrade sig. USA kom då att spela en ledande roll inför de allierades invasion, Normandie bland annat. USA:s delaktighet i andra världskriget blev avgörande för att demokratin kunde återinföras i Europa.


Ekonomi?

President Franklin Delano Roosevelt - demokrat - var den som under den stora depressionen 1939 styrde USA:s ekonomi. Roosevelt implementerade då ”The New Deal” med innebörd att den Federala regeringen (Staten) tog över i princip allting, och med detta skötte ekonomin. Men det fungerade ändå inte. Det var först då USA gick in i andra världskriget som riktningen i ekonomin ändrades.


1937 försökte Franklin Roosevelt ”packa” Högsta Domsto-len, detta för att säkra en för demokraternas del önskad majoritet. Förslaget som var grundlagsvidrigt röstades ned med 70 röster mot 22. Med detta gav Senaten FDR en örfil.


Rasism?

Det demokratiska partiet stödde lynchning. När president Franklin D. Roosevelt som var demokrat fick ett färdigt utarbetat lagförslag på sitt skrivbord, en federal lag som förbjöd lynchning, då han vägrade han att underteckna den.

 

Trots vetskapen om förfärligheterna i samband med Förintelsen och att tusentals judar systematiskt mördades i Auschwitz, valde han inte att bomba järnvägsspåren till Auschwitz. Han brydde sig inte tillräckligt för att göra det.

Harry S. Truman
 Nr 33, 1945 - 1953

Harry S. Truman  Nr 33, 1945 - 1953

Franklin Roosvelt

Krig?:

President Harry Truman - demokrat - inledde Koreakriget.. Varför? Kommunisterna i Nordkorea hade invaderat Sydkorea. Trumandoktrinen, den gick i grund och botten ut på att stötta regeringar som hotades av kommunism.

Det var under Harry Trumans presidentskap som andra världskriget avslutades. Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki i Japan, de fälldes av president Harry Truman, som var demokrat.

Truman stödde bildandet av Förenta nationerna (FN) 1945 och Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) 1949.


Ekonomi?

Efter andra världskriget befann sig det krigshärjade Europa i kaos och hade svårt att återhämta sig. Lösningen kom i form av Marshallplanen, vilken initierades av USA:s president Harry Truman. Trots att den krävde cirka tio proc-ent av USA:s statsbudget mellan 1948 och 1953, betalade USA genom Marshallplanen ut cirka tretton miljarder dollar för att återuppbygga Europa. Sverige fick över 107 miljoner dollar som en del av detta ekonomiska stöd.


Rasism?

Demokraten Harry Truman var känd för sina fördomar när det gällde synen på ras. Han använde rasistiska tillmälen, drog rasistiska skämt, motsatte sig strejker och bland-äktenskap och kallade Martin Luther King för en bråkstake. Det antogs att Truman skulle följa de flesta andra politikers exempel som under den här tiden ofta förekom, och inte visa sympati för afroamerikanernas mål för likabehandling. Till mångas förvåning inklusive många i hans eget demokratiska parti, införde Harry Truman - den 26 juli 1948, ett betydande bidrag för rasintegration och jämlikhet. Detta genom att utfärda Executive Order 9981 som beordrade att de väpnade styrkorna skulle avsegregeras. 

Franklin Roosvelt

Dwight Eisenhower Nr 34, 1953 - 1961

Dwight Eisenhower
Nr 34, 1953 - 1961

Krig?

Eisenhower som var republikan undvek krig, förhandlade vapenstillestånd i Korea och bevarade ekonomisk tillväxt. Han stödde "Interstate Highway System". Trots höga militära utgifter efter Sputnik, som utlöste rymdkapp-löpningen mellan USA och Sovjetunionen undvek han panik och överdriven militärupprustning. Tidigare stängda dokument från 1970-talet vid Eisenhower Library uppdagar hans genomtänkta åsikter. Historiker uppskattar hans politiska smarthet, användning av "dold hand" för att styra politiken och låta andra ta äran. Eisenhowers rykte har förändrats från 50-talets kritik som en "gör-ingenting"-president medan 2000-talets historiker berömmer honom för att undvika onödig handling.


Ekonomi?

President Eisenhower - republikan - undvek politik som hotade den starka ekonomiska tillväxten på 1950-talet och främjade beslut som gynnade ekonomin, som stödet för "Interstate Highway System". Trots höga nationella säkerhetsutgifter efter Sovjets Sputnik-satellit 1957, stod Eisenhower emot krav på överdrivna militära utgifter och insisterade på att endast spendera vad som var nödvändigt för att upprätthålla nationell säkerhet.


Rasism?
President Eisenhower som var republikan drev igenom två synnerligen viktiga och betydelsefulla ”Civil Rights” lagar som syftade till att ge afroamerikaner större möjligheter att utöva sina mänskliga rättgheter i USA. Det här orsakade vilda protester hos det demokratiska partiet. När Eisenhower fick igenom sin sista ”Civil Rights” lag, då försökte demokraten Lyndon Johnson som senare blev president ta åt sig äran för att vara ledare för afro-amerikanernas ”Civil Rights” rättigheter samtidigt som han ledde sydborna i senaten för att rösta ner förslaget.

Franklin Roosvelt

John F. Kennedy Nr 35, 1961 - 1963

John F. Kennedy
Nr 35, 1961 - 1963

Krig?

President John F. Kennedy - demokrat - påbörjade USA:s deltagande i Vietnamkriget. Varför? Nord Vietnam hade invaderat Sydvietnam. Det var republikanerna Nixon/Ford som senare avslutade USA:s engagemang i kriget. Henry Kissinger som var Nixons utrikesminister slöt ett fredsavtal med Nordvietnam som dock senare bröts av Nordvietnam med följd av att ytterligare förödande höga dödstal tillkom. Under Kennedys ledarskap blockerades även Kuba vilket mycket nära höll på att leda till ett kärnvapenkrig.


Ekonomi?

Under president John F. Kennedys ledning fick ekonomin i USA erfara stadig tillväxt, låg inflation och minskad arbetslöshet. Kennedy antog keynesiansk ekonomi. Han förde fram ett framgångsrikt lagförslag om skattesänk-ningar, vilket resulterade i Revenue Act från 1964.


Rasism?
När John F. Kennedy - demokrat - 1961 tillträdde sin presidentpost var han till en början inte intresserad av att leda kampen för afroamerikanernas rättigheter (”Civil Rights”) eftersom det kunde skada honom inom det demok-ratiska partiet. Det var först 1962 dvs. straxt innan Kennedy mördades som presidentens kompass förändrades.


J. Edgar Hoover som var politiskt oberoende och chef för FBI var en av de största skurkarna som USA någonsin har haft. Hoover hatade Martin Luther King. Han trodde att Martin Luther King var kommunist. Hoover ville därför idka hemlig avlyssning på Martin Luther King. Bröderna Kennedy gillade Martin Luther King. John F. Kennedy var dock lite rädd för Martin Luther King. Hoover hade bevis för John F. Kennedys utomäktenskapliga affärer.

När det här underförstådda hotet blev känt för bröderna Kennedy då överenskoms det att inte gräva mer i ärendet. 


Franklin Roosvelt

Lyndon B. Johnson Nr 36, 1963 - 1969

Lyndon B. Johnson
Nr 36, 1963 - 1969

Krig?

President Lyndon B. Johnson - demokrat, ökade gradvis på USA:s militära insatser i Vietnamkriget från 16 000 soldater när han tillträdde 1963 till över 500 000 1968. Trots den kraftiga ökningen av trupper förblev konflikten låst. Johnsons hantering av kriget blev en katastrof vilket ledde till ökad oro i USA. Med utdragna krigsinsatser utbröt antikrigsprotester som svepte över universitetsområden och städer i USA. Johnsons popularitet inom sitt eget demokratiska parti minskade avsevärt, vilket i avgörande grad sannolikt bidrog till att han 1968 meddelade sitt beslut att inte söka omval.


Han förstod senare att han inte skyddade de amerikanska trupperna så bra som han kunde ha gjort. Han ignorerade i princip döden och förstörelsen i fem år.


Ekonomi?

Arbetslösheten var låg, endast ar 5,5 procent. Andelen familjer som levde under fattigdomsgränsen blev dock inte bättre. Arbetslösheten hos de svarta ungdomarna låg
på 25%.


Rasism?
Efter mordet på president John F. Kennedy tog demokraten Lyndon Johnson över posten som USA:s president. 
Den 2 juli 1964 undertecknade president Johnson en ”Civil Rights Act”, som syftade till att avveckla rassegregationen och säkerställa lika rättigheter för alla amerikaner.

Uttallanden som tex. "Be ready to take up the goddamn nigra bill again." (förbered er på att återigen hantera ett jävla niggerförslag igen) hade emellertid avslöjat pinsamma obehagligheter hos Johnson och, det demokratiska partiet.

Franklin Roosvelt

Richard Nixon Nr 37, 1969 - 1974

Richard Nixon
Nr 37, 1969 - 1974

Krig?
President Richard Nixon som var republikan var den som avslutade kriget i Vietnam. Med hjälp av sin utrikesminister republikanen Henry Kissinger slöt USA ett fredsavtal med Nordvietnam, som dock senare bröts av Nordvietnam med följd av att ytterligare förödande höga dödstal tillkom. Nixons tid kom mest att präglas av Watergate-skandalen vilket ledde till hans avgång 1974. Richard Nixon var en konservativ president,

Ekonomi?

President Richard Nixon - republikan - fick ett politiskt komplicerat ekonomiskt arv i sitt knä. Nixon genomförde flera viktiga åtgärder, inklusive avslutandet av guld-standarden och införandet av ekonomiska politikåtgärder för att bekämpa inflation. Nixons administration lanserade också "New Economic Policy," som inkluderade priskont-roller och kopplingen av löneökningar till produktivitet. Sammantaget är Nixons politiska och ekonomiska arv komplext och inkluderar både ekonomiska reformer och en kontroversiell politisk nedgång.


Rasism?
President Richard Nixon - republikan, ledde - tillsammans med Dwight D. Eisenhower, kampen mot rasdiskriminer-ingen i USA.

Franklin Roosvelt

Richard Nixon Nr 38, 1974 - 1977

Gerald Ford
Nr 38, 1974 - 1977

Krig?

Republikanen president Gerald Fords arv inom krigsföring präglas av efterverkningarna av det avslutade Vietnam-kriget, benådningen av Richard Nixon och hanteringen av internationella händelser som Mayaguez-incidenten.


President Gerald Ford - republikan - stödde humanitärt bistånd till Sydvietnam, evakuering av amerikanska medborgare och sårbara vietnamesiska medborgare.


Beslutet att benåda Nixon 1974 - mitt under Watergate-skandalen, var högst kontroversiellt och genererade betydande kritik. Trots detta fokuserade Ford på nationell läkning och diplomati, som exemplifieras av Helsingfors-avtalen 1975, vilka syftade till att förbättra relationerna under kalla kriget.


President Gerald Ford - republikan - blev president utan att tidigare ha valts till något nationellt ämbete. Ford blev vicepresident efter Spiro Agnews avgång, därefter efterträdde han Richard Nixon efter Watergate-skandalen.


Ekonomi?

President Gerald Ford - republikan - mötte ekonomiska utmaningar under sin mandatperiod. Han införde åtstram-ningspolitik för att tackla hög inflation och arbetslöshet, men kampanjen "Whip Inflation Now" hade begränsad framgång. Ford arbetade också för att minska USA:s beroende av utländsk olja inom energisektorn. Trots sina ansträngningar mötte Fords ekonomiska politik kritik och blandade resultat.


Rasism?

President Gerald Ford - republikan - stödde ”Civil Rights” (medborgerliga rättigheter), Fords fokus låg dock mer på ekonomiska och utrikespolitiska utmaningar. Gerald Ford undertecknade förlängningar av rösträttslagen.

Franklin Roosvelt

Jimmy Carter Nr 39, 1977 - 1981

Jimmy Carter
Nr 39, 1977 - 1981

Krig?

President Jimmy Carter – demokrat - undslapp militärt krig. Carters oförmåga att använda våld på ett effektivt sätt för att lösa krisen i Iran blev dock närmast katastrofal. Carters oförmåga att bygga koalitioner och att vara flexibel i umgänget med vänner och fiender var också en brist. Carters ogenomtänkta bojkott av de olympiska spelen uppfattades av många som olyckligt. Dessa olika karaktärs-drag samverkade till att stämpla honom som en ineffektiv president.


Ekonomi?
President Jimmy Carters - demokrat - hantering av ekono-min var märkvärdigt svag, med följd av svår lågkonjuktur och inflation.

Rasism?

Jimmy Carters fina meriter när det gäller medborgerliga rättigheter före och efter att han kom in i Vita huset visar varför Carter länge fick stöd från afroamerikaner.

Franklin Roosvelt

Ronald Reagan Nr 40, 1981 - 1989

Ronald Reagan
Nr 40, 1981 - 1989

Krig?
President Ronald Reagan ”The Great Communicator”, republikan, knäckte det kommuniststyrda Sovjetunionen. Med hjälp av Reagans ”Stjärnornas Krig” besegrades Sovjetunionen, och det på ett fredligt sätt. President Ronald Reagans doktrin ”Peace Through Strength” fungerade. Detta genom att USA helt enkelt rustade ihjäl Sovjet-unionen.
President Ronald Reagan betraktas som en ikon för modern konservatism.


Ekonomi?
President Ronald Reagan - republikan - fick ordentlig snurr på ekonomin. Marginalskatterna som låg på 70% de sänkte han till 28%. Antalet skattebetalare ökade.

Rasism?

President Ronald Reagan - republikan - hade en komplex relation till ”Civil Rights” (medborgerliga rättigheter) som var kontroversiell. Reagan intog motstånd för federal finansi-ering av sociala program, vilket var kontroversiellt. Ronald Reagan var emot apartheid i Sydafrika. Reagan under-tecknade lagen som instiftade Martin Luther King Jr. Day som visar stöd åt medborgerliga rättigheter (Civil Rights).

Franklin Roosvelt

George H.W. Bush Nr 41, 1989 - 1993

George H.W. Bush
Nr 41, 1989 - 1993

Krig?

År 1990 försökte Iraks diktator Saddam Hussein döda Kuwaits emir samt ta Kuwait i sin besittning. Detta genom att Saddam Hussein - den 2 augusti 1990 angrep Kuwait militärt, vilket ledde till ett fullskaligt krig mellan Irak och allierade trupper som leddes av USA. Irak besegrades snabbt av de allierade. George H.W. Bush - republikan - var en konservativ president,

Ekonomi?

President George H.W. Bush - republikan - gav ett makalöst ledarskap när det gällde att ta itu med sin tids ekonomiska utmaningar och lade grunden för ett aldrig tidigare skådat välstånd under de två decennier som följde på hans admini-stration. President Bush lämnade ett djupt positivt arv i ekonomiska frågor, precis som den gjorde i geopolitiken.

Rasism?

George H.W. Bush - republikan - var emot rasism. Den första afroamerikanen - Clarence Thomas, tillsattes i USA:s Högsta Domstol. Colin Powell också afroamerikan, fick post som försvarschef, senare utrikesminister i Bushs den yngres regering.

Pastor Jesse Jackson - afroamerikan och demokrat sammanfattade den 41:a presidentens meritlista så här: "Han var en i grunden rättvis man. Han blockerade inte någon dörr. Han var aldrig någon demagog i rasfrågan."

Franklin Roosvelt

Bill Clinton Nr 42, 1993 - 2001

Bill Clinton
Nr 42, 1993 - 2001

Krig?

President Bill Clinton - demokrat - genomförde flera militära insatser. De mest framträdande inkluderar interventionen i Bosnien (1995) där amerikanska styrkor deltog i fredsbevar-ande åtgärder under det pågående kriget.  Clinton stödde även NATO:s luftangrepp mot Jugoslavien under Kosovokriget 1999, detta för att stoppa etnisk rensning.

En betydande händelse var de amerikanska bombningarna i Irak under ”Operation Desert Fox” (1998) som var en reaktion på Iraks brott mot FN:s vapeninspektionsprogram.


Ekonomi?

President Bill Clintons - demokrat - ekonomiska arv präglas överlag av god ekonomisk tillväxt och budgetöverskott. Och det under hela hans mandatperiod (1993-2001). Clinton-administrationen införde höjda skatter för höginkomsttagare och minskade budgetutgifter för att minska de federala underskottet. Clinton var vän av handelsliberalisering. Han främjade teknologisk innovation, tecknade också NAFTA avtal (North American Free Trade Agreement). Clintons avreglering av finanssektorn betraktas av flera som en möjlig bidragande faktor till senare ekonomiska problem.


Rasism?

President Bill Clinton - demokrat - var ingen rasist. Något nämnvärt arbete på medborgerliga rättigheter ”Civil Rights”, det la han dock inte ner. Det fanns annat som var viktigare.


Avsugningarna i Vita Husets Ovala rum kanske bidrog till att ekonomin i USA blev bra. Huruvida det faktiskt var den storstilade avspänningen som gav honom ökad skärpa, som den vägen kom hela USA tillgodo, det vet bara Bill Clinton själv. När Bill ertappades med sina sexaktiviteter, då ljög han om vad som pågick. Vilket i sig var skäl nog till att bli avsatt som USA:s president. Opinionen förlät honom dock varför han fick fortsätta med sin aktivitet. På frågan om varför han gjorde så här svarade han;  "För att jag kunde".

George W. Bush Nr 43, 2001 - 2009

Krig?

Efter al-Qaida atacken mot World Trade Center den 11 september 2001 gick USA:s militära styrkor in i Afghanistan vilket var nödvändigt. Den 20 mars 2003 gick USA:s militära styrkor även in i Irak vilket var en välsignelse. Kriget blev också en framgång, som därtill sannolikt även räddat oss från ett kärnvapenkrig. Skälet var att förhindra att någon 9/11 liknade attack aldrig skulle kunna inträffa igen. Det skulle vara för sent att angripa ett fiendeland efter det att en kärnvapenattack ägt rum. President George W. Bush - republikan, var en konservativ president. 


Ekonomi?
President George W. Bush - republikan - fick bra snurr på ekonomin i USA. Vilket var till stor gagn för hela Väst.


Skatterna i USA sänktes rejält vilket gav till följd, att skatte-intäkterna, ökade.


Den stora finanskrisen 2008 orsakades av det demokratiska partiet. President Bill Clinton införde Subprimelån med innebörd att låginkomsttagare med osäkra återbetalnings-förmågor (vanliga busschaufförer och liknande) fick rättslig rätt att köpa stora oerhört kostsamma fastigheter med endast fastigheten som säkerhet och det med amorterings-fria lån. Tanken var att ökat fastighetsvärde skulle finans-iera lånet. Låntagaren fick även rätt att ta fler lån för att betala av befintliga skulder. Bankerna riskerade statliga påföljder om de inte följde dessa riktlinjer. Det statliga demokratstyrda låneinstitutet Fannie Mae och Freddie Mac manipulerade och sålde Subprimelånen under kompli-cerade sakförhållanden. Dessa lån spreds globalt efter att ha förvandlats till komplexa säkerheter. När fastighets-priserna stagnerade och lånen behövde omförhandlas, ledde det till en dominoeffekt av sjunkande fastighetspriser. Det resulterade i att bankerna slutligen tvingades överta fastigheterna när låntagarna, dvs ”busschaufförerna”, valde att lämna tillbaka sina fastigheter genom en så kallad "Walkabout", vilket innebar att låntagaren undslapp vidare krav med följd att bankerna/låneinstituten fick ta förlusten. 


Här är en "måste se" klassiker som aldrig kommer att visas på svensk TV; Bill O'Reilly vs Barney Frank.

Rasism?

President George W. Bush - republikan - införde flera viktiga händelser och policyer som var till stöd för "Civil Rights" (medborgerliga rättigheter).


1. No Child Left Behind Act (2001):

Syftar till att förbättra utbildningsstandarder och ansvars-skyldighet.


2. Voting Rights Act Reauthorization (2006):

En ”reauthorization of Voting Rights Act (2006), vilket rapporterade ett åtagande om att skydda rösträtten. Lagen syftade till att undanröja hinder för att för minoriteter och språkminoriteter kunde rösta.


3. Outreach to minorities

President George W. Bush gjorde ansträngningar för att nå ut till minoritetsgrupper. Han betonade vikten av mångfald och utnämnde personer från olika bakgrunder till nyckelpositioner i sin administration.

Franklin Roosvelt

George W. Bush
Nr 43, 2001 - 2009

George W. Bush Nr 44, 2009 - 2017

Krig?
President Barack Obama - demokrat - kastade inte bara bort segern i Irak. Obama var den som skapade problemet IS och, gav oss den flyktingvåg som fördärvat vårt Sverige. 


Tillsammans med Europa och FN gick Obamas militära styrkor även in i Libyen. Landets diktator Muammar al Gaddafi avsattes genom lynchning. Efter det korta kriget flög man bara hem igen. Något ansvar för den uppkomna situationen i Libyen togs över huvud taget inte. Ansvar fanns icke på kartan. Libyen fick klara sig själv. Det blev naturligtvis omedelbart kaos i Libyen. Muslimska jihadister tog över landet som i sin tur genererade tusentals drunk-nade båtflyktingar. Att stötta Libyen, försöka reparera och bygga upp landets infrastruktur igen så som Bush gjorde i Irak, det struntade man fullständigt i. President Barack Obama - demokrat - stod långt ifrån traditionell amerikansk politik.


Terroristledaren Osama bin Laden tillfångatogs under Obamas presidentskap. Detta tack vare de republikanske presidenten Georg W. Bushs införda förhörsmetod Waterboarding som president Barack Obama – demokrat - var motståndare till. USA:s vice president Joe Biden - demokrat - var emot raiden som fångade Osama bin Laden.


Ekonomi?

President Barack Obama - demokrat - lånade mer pengar än vad alla tidigare presidenter hade lånat tillsammans. Trots detta var ekonomin under Barack Obamas hela presidentskap märkvärdigt svag.


Rasism?
Rasproblemen i USA ökade, under president Barack Obamas - demokrat - presidentskap.

Franklin Roosvelt

Barack Obama
Nr 44, 2009 - 2017

Donald Trump Nr 45, 2017 - 2021

Krig?

Donald Trump - republikan - startade inga militära krig. Däremot krossade han IS. Hela ingreppet var till synes inte vare sig märkvärdigt, svårt, eller speciellt tidskrävande att genomföra. Fyra veckor tog det. Trump såg även till att IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi som försökte bygga upp IS igen, dödades.

 

Genom personliga möten, fruktsamma samtal och respekt-fullt klarspråk såg Trump snabbt till att vara överens med Vladimir Putin. Med framgång utmanade han Kina.

 

Inför ”The Little Rocket Man” i Nord korea klargjorde Trump också med framgång, klart och tydligt, var skåpet stod.

 

USA:s JCPOA-avtal ("Kärnenergiavtalet") som president Barack Obama år 2015 tecknade med Iran som gav Iran grönt ljus till att tillverka kärnvapen, det avtalet drog president Trump tillbaka


Qasem Soleimani som var chef för det iranska revolutions-gardet, honom sprängde Trump bokstavligen i tusen bitar.

 

Inför Ayatollahrna i Iran klargjorde president Trump att om de skulle komma på idén att krångla med någonting över-huvudtaget alls, då kommer Trump med omedelbar verkan till att börja med, bomba sönder alla deras hamnar vilket skulle vara förödande för deras oljehandel.

 

Gränsövervakningen mot México blev under Trumps presidentskap den mest effektiva i USA:s historia.

 

Trump som stödde Israel flyttade USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Han stärkte även upp USA:s militära styrka, betydligt.

 

Donald Trump som är populist stod och står upp för USA:s traditionella värderingar. Huruvida Donald Trump är att be-trakta som konservativ, råder det dock delade meningar om.

 

Ekonomi?
President Donald Trump - republikan - drog genast upp ekonomin på högvarv. Arbetslösheten hos afroamerikan-erna blev den lägsta som någonsin uppmätts i USA.


Inflationen låg när Trump lämnade över presidentskapet till Joe Biden på 1,2%, vilket i princip är att betrakta som noll procent inflation.

Rasism? 
Rasproblemen i USA minskade, under president Trumps presidentskap.

Franklin Roosvelt

Donald Trump
Nr 45, 2017 - 2021

Joe Biden Nr 46, 2021 - 2025

Krig?

Joe Bidens presidentskap - demokrat - blev en katastrof för hela vår värld. USA:s utträde från Afghanistan genomfördes på ett obegripligt omdömeslöst sätt vilket resulterade i en ren katastrof. President Joe Bidens svaga ledarskap tände eld på hela vår värld. Fullskaliga krig i Ukraina och Israel. Hoten från Kina och Iran ökade. Hot om nytt världskrig likaså. President Joe Biden - demokrat - stod så långt ifrån traditionell amerikansk politik det går att komma.  


Ekonomi?
Katastrof. Ekonomin i USA var/är under president Joe Bidens presidentskap - demokrat - extremt skör och svag. President Joe Biden står också i skuld för att han utlöste den extrema inflationen som vi alla här i Väst med dödsbringande metoder tvingas att hantera. 
Bensinpriserna har under Bidens tre första år (2024-03-17) ökat med 48% i genom-snitt över hela landet. Matpriserna i livsmedelsbutikerna har i genomsnitt ökat med 23%. Emedan lönerna faktiskt har sjunkit något.


Rasism? 
Rasproblemen i USA har ökat under president Joe Bidens - demokrat - presidentskap.

Franklin Roosvelt

Joe Biden
Nr 46, 2021 - 2025

Franklin Roosvelt

Uppdaterades 2024-01-15

Ett gott bidrag till det goda samhället i dagens i Sverige torde rimligen vara en påminnelse till oss alla att Amerika är det största experimentet vår planet någonsin skådat och den största kraften för gott i mänsklighetens historia. Alla kanske inte håller med, men så är det. Det var den amerikanska konstitutionen som gav väg till amerikanerna att kunna skapa den mäktigaste demokratin som någonsin funnits på denna planet. Det är tack vare USA:s styrka, som gjort att vi i Sverige och övriga i Väst har kunnat leva i frihet och säkerhet därtill banat väg för att vi i Sverige kunnat smörja oss med en god och sund ekonomisk utveckling.

Med avgörande stor hjälp från våra ohederliga MainStream Medier och vårt public service tillträdde Joe Biden som USA:s president. Ryssland, Kina, Iran och vårt public service jublade. Och som en följd av just detta - sannolikt en majoritet, så blev svenskarna som inte vet någonting, väldigt glada över att Joe Biden vann presidentskapet i USA.

Biden-administrationens drastiska förändring av USA har givit oss kraftigt försämrad säkerhet, som äventyrar vår frihet. Bidens grepp på ”The Green New Deal” som utlöste en skenande inflation gav oss kraftigt försämrad ekonomi, vilket undanhålls av våra svenska etablerade medier. Allt detta är uppenbart och oerhört allvarligt.

 

Mediegeniet Tucker Carlssons intervju av Vladimir Putin februari 2024 gav oss inblick i vad som troligtvis har orsakat kriget i Ukraina, och vad som i övrigt försiggår. Det var eller rättare sagt är, som många med mig hela tiden har misstänkt; - det var president Joe Biden som tillsammans med vår europeiska politikerkår som har klantat till alltihopa, alltihop. Med följd, att det militära kriget mellan Ryssland, Ukraina & Nato drog igång. Nu kan vilket stolpskott som helst se att om Trump hade suttit kvar som president, då hade det här kriget aldrig brutit ut.

 

Gång på gång, på gång, på gång, så blir det ju så här. Varför? Jo, det beror på att ”folket” ibland väljer demokrat presidenter. Varför väljer ”folket” demokrat presidenter då? Jo, det beror på våra ohederliga medier & vår public serviceverksamhet som bedriver undermålig, partisk och ohederlig verksamhet, som vilseleder och lurar arslet av alla medborgarna, rättskaffens medborgare. Ursäkta mig, men hur svårt djävla svårt är det att begripa det?

 

Utrikespolitik är ett respektingivande svårt ämne. Det är ingenting som våra oheder-liga medier och framförallt vår public serviceverksamhet ska tillåtas styra. Vilket de gör. Nu med den komplicerade Nato-frågan vid handen, kräver jag att vår regering per omgående tar itu med vår public serviceverksamhet.

 

Antony ”Tony” Blinken som är USA:s utrikesminister, är en man som om möjligt till och med är värre, än vår egen Hans Blix. Blinken är den som av allt att döma själv styr USA:s utrikespolitik. Så vad vet du om denne till synes timide Tony Blinken?

 

Han Antony Blinken, är inte bara en vilseledd ideolog, som förrått det amerikanska folket. Titta på Afghanistan, titta på Ryssland-Ukraina, Kina som står på randen till att gå in i Taiwan. Tony Blinken är talesperson för terrorism i mellanöstern, Islamisk nazi regim i Teheran, Islamisk nazi regim i Gaza, Islamisk nazi regim i Palestina. Those are facts.

 

Lyssna här på den här tyvärr sönderklippta lilla versionen om vad den nu bortgångne John McCain hade att förtälja om Tony Blinken (jag hittade inte den längre utförligare versionen). Kände du till det där? Nej, skulle inte tro det.

 

Våra alltjämt växande kunskapsklyftor, det är vad som förstör våra samhällen, vårt Sverige och vår värld. De stigande kunskapsklyftorna göder polarisering. Vi MÅSTE, skrota vårt public service, det är allvar nu.


2024-01-19
Iran har nu - eller inom de allra närmaste veckorna, kärnvapen. Och vårt public service säger ingenting?


(2024-03-13)

Dollarkrasch?
USA:s statsskuld som ligger på 34 biljoner dollar är nu så stor att den aldrig går att betala tillbaka. Biden är ansvarig för en ökning om 6 biljoner dollar. Och det på bara tre år. Joe Biden är den president som spenderat mest pengar i historien.

 

Bidens föreslagna budget för år 2025, är på 7,3 biljoner dollar i utgifter.

 

De flesta av amerikanerna och vi européer, förstår inte faran med det här. Varför? De beror på att våra ohederliga medier - tillsammans med vårt public service inte kommer att rapportera om det här.

Skatterna på allt, måste alltså höjas. Skatterna för företagen kommer att höjas från 21% till 28%. Kostnaden kommer att föras över på konsumenterna vilket garanterar kraftig ekonomisk avmattning, troligtvis recession och i värsta fall - i förlängningen Gud förbjude, att dollarn kraschar. Vad en amerikansk recession eller en kraschad dollar skulle betyda för oss svenskar, det har inte vi svenskar någon aning om. Varför vet vi ingenting om det? Ja, - You tell me.