Trump - Kapitolium - SVT


Stormningen av Kapitolium var det största angreppet
på amerikansk demokrati på 200 år

'Stefan Åsberg SVT Aktuellt den 6 januari 2022'
Stefan Åsberg SVT Aktuellt den 6 januari 2022 - SVT har tagit bort Web-länken


Den här sidlänken publicerades 2022-01-06
Texten på den här sidlänken uppdaterades 2022-05-21


1. Den 6 januari 2022 klargjorde SVT akuellts USA korrespondent Stefan Åsberg att; ”Stormningen av Kapitolium var det största angreppet på amerikansk demokrati på 200 år”. Med detta så jämförde Stefan Åsberg stormningen av Kapitolium föraktligt med de mörkaste dagarna i amerikansk historia som resulterade i 3 000 döda amerikaner. Åsbergs framförda liknelse var naturligtvis orättfärdig, oförskämd och föraktfull. En ringaktning och en förödmjukelse inte bara mot de tusentals amerikaner som dödades i 9/11-attacken 2001, men även mot de 2 500 amerikaner som dödades i Pearl Harbor attacken 1941.

Bilden som Stefan Åsberg förmedlade som ett faktum, är en åsikt. Ett partiskt listigt kuppartat yttrande, med betydande orättfärdig påverkan. Stefan Åsbergs ordval och framförande bryter mot god publicistisk sed. Framförandet står i direkt strid mot
public service riktlinjer, anda och regelverk.

 

2. Stefan Åsberg undanhåller dessutom, tillgänglig information som utplånar hela, den allvarliga anklagelsen om att Trump är skyldig till stormningen.

Trumps begäran om extra säkerhetsskydd vid Kapitolium hade ignorerats

Den 6 januari - dagen då Kapitolium stormades, då hade mellan 700 000 - 1,5 miljoner människor samlats i Washington. Det var på intet sätt oväntat. Donald Trump hade därför i förväg begärt att 10 000 ”National Guardsmen” skulle sättas in. Men den begäran nekades av Bidenadministrationen/Nancy Pelosi som var de som bestämde i frågan. Således också hade till uppgift att ta beslut i ärendet. Endast 300 vakter skickades ut till Kapitolium, vars merpart fick dirigera biltrafik, sätta upp staket och liknande. 

Trumps framställda begäran om utökat skydd har under ed bekräftats av försvarsminister Christopher Miller. Pentagon Chief of Staff Kash Patel som i Vita Husets ovala rum närvarade vid samtalen mellan Donald Trump och Christopher Miller vidimerar uppgifterna i en intervju (den 4/1 2022). Uppgifterna utplånar hela anklagelsen om att Trump är skyldig till stormningen - som vårt public service & demokraterna den 6 januari med betydande politisk vinning föraktligt jämfört med de mörkaste dagarna i amerikansk historia.

Pentagons dokumentation av Donald Trumps begäran lämnades in till husets panel som utredde den 6 januari. Det här är fakta. Det här är sanningen. SVT; - Vad mer behövs?

 

Av vilken anledning struntade Bidenadministrationen och Nancy Pelosi-Schumer Congress Trumps begäran om den här till synes självklara säkerhetsåtgärden? Som naturligtvis är dokumenterad. Det borde naturligtvis utredas. Vårt public service agerande, likaså. Genom att vårt public service har undanhållit viktig information här, som därtill märk väl inte är särskilt svår att hitta, har vårt public service här genom Stefan Åsberg agerat partiskt, lämnat vilseledande och, felaktiga uppgifter.

 

Höga röster i USA ifrågasätter om det Pelosi-ledda säkerhetsmisslyckandet var en kupp (som återigen här hemma medvetet ackompanjerats av SVT?) Tja, vem vet. Kanske inte medvetet. Kanske är det bara ett bildbevis på SVT:s omedvetna fördomsfullhet och korruption som avslöjats med inkompetens. Faktum är dock att Nancy Pelosi som är talman i kammaren, hon är den som var tvungen att göra den formella begäran enligt lag. Men hon gjorde inte det. Varför? Nancy Pelosi visste att om det skulle uppstå bråk utanför Kapitolium då kunde man skylla på Trump för det. Och det var precis vad som hände. Kan det finnas någon annan logisk anledning på jorden till varför Nancy Pelosi inte skulle säga; - ja, jag vill sätta upp vakter för att skydda Kapitolium. Kan det finnas någon annan logisk förklaring än partiskhet till varför Stefan Åsberg undanhåller, av den av här karaktären, politiskt viktiga, och väsentliga, information? Korruption som avslöjats med inkompetens, det är vad det här är. Det får inte gå till på det här viset.


3. 2022-01-15 säger Stefan Åsberg i SVT aktuellt/rapport nyheter; "Gång på gång upprepade Trump lögnen om att valet 2020 stals ifrån honom". Stefan Åsbergs påstående om Trumps lögn är felaktig.

Wikipedias definition av en lögn
CITAT: En lögn är en oriktig utsaga som uttalas såsom varande sann, med avsikt att få dem som tar del av utsagan att anta dess riktighet trots att den som uttalar den vet att den
är osann. SLUT CITAT.


Donald Trump tror, att valet var ett bedrägeri. Av det skälet påstår Donald Trump att valet var ett bedrägeri. Med hänvisning till Wikipedias definition av en lögn så är det absolut felaktigt att betrakta Donald Trumps påstående som en lögn. Donald Trump har full rätt att tro att valet var ett bedrägeri utan att bli nedvärderad eller bli kallad för lögnare. Speciellt inte av vårt public service nyheter. Stefan Åsbergs grepp är ett partiskt betingat grepp som står i direkt strid mot public service riktlinjer, anda och regelverk, som dessutom bryter mot god publicistisk sed.


SVT:s korrespondent Stefan Åsberg vet därtill inte, vill jag med bestämdhet påstå, att Trumps anklagelse om att valet var ett ”riggat” val eller ej, är en lögn. Stefan Åsberg vet inte med säkerhet, att Donald Trump ljuger. Ingen har hittilldags presenterat bevis om att Trump ljuger. Om Stefan Åsberg mot förmodan vet att Donald Trump ljuger, då måste Stefan Åsberg lämna bevis härom. Att inte med säkerhet veta, ändå påstå att Donald Trump ljuger är därför felaktigt. Stefan Åsberg har alltså lämnat en felaktig uppgift, som i väsentlig mening är så betydande att den föranleder tillrättavisning.


Valfusket

General William Barr som var justitieminister i Trump administrationen lät strax innan han avgick från sin post offentligt meddela att valfusk hade ägt rum i presidentvalet 2019. Till vilken grad det anträffade fusket hade ägt rum, det berättade han aldrig. Rudy Giuliani och Sidney Powell påstod att maskinerna som räknade röstsedlarna ”The Voter Dominion Machines” hade ”fixats” på något vis så att resultatet olovligen föll ut till Bidens favör. Något erforderligt handfast bevis som stödjer anklagelsen, har hittilldags inte redovisats.


För de allra flesta initierade bedömare så var valutgången i presidentvalet förvånande. Hälften av de amerikanska väljarna tycker att många iögonfallande konstigheter inträffade i valet, varför det bör utredas. Av det skälet måste eller bör en federal utredning, med en ”special counsel” (så som skedde i Ryssland-utredningen), som reder ut om fusk förekommit tillsättas. Och om fusk existerat, ta reda på var någonstans det förekommit, och till vilken grad det i sådant fall har ägt rum, och med det utröna om det eventuella fusket påverkat valutgången. Det är den enda självklara åtgärden som kan reda ut om valet var ett ”riggat” val eller ej. En till synes självklar tillsatt federal utredning skulle inte bara lugna ner situationen, det skulle även behövligt sammanföra amerikanerna och kyla av de polariserande krafterna. Det demokratiska partiet vill dock inte utreda ärendet, av det skälet så blir det ingen utredning så länge det demokratiska partiet bestämmer.


Stefan Åsbergs påstående att Trump ljuger, strider mot både kravet om saklighet och, opartiskhet. Som relativt sakkunnig i vad som i själva verket sker inom amerikansk politik i USA vill jag - med min vänligaste vilja tro att Stefans i inslaget åskådliggjorda partiskhet härrör från sin egen anlagda fördomsfullhet som återigen toppats med ren och skär okunskap. Sådan här listigt partiskt kuppartad bild som Åsberg här låter förmedla, det får i vilket fall som helst inte förekomma hos vårt public service nyheter. Att vara dåligt informerad, det är ingen tillräckligt erforderligt ursäkt. Det får inte gå till på det här viset.


4. Valfusket, så här gick det till;
Federal lag i USA hindrar politiska partier att på valdagen befinna sig i närheten av en vallokal. Lagen gäller i alla stater och i alla distrikt. Att tillhandahålla råd eller varmkorv utanför vallokalen är alltså inte tillåtet.


År 2008 försökte The New Black Panther Party påverka valdeltagarna genom att endast vistas utanför vallokalerna. Domstolen slog följaktligen fast att de inte fick göra det.


Lagar om ”mail-in-ballots” (poströstning) finns dock inte i USA. Demokraterna som tycker det är bra motsätter sig därför regler kring poströstning. Inför valet år 2019 visste alla, att poströstningen skulle slå ett nytt stort rekord.


Mark Zuckerberg den finurlige, och hans fru, donerade då $430 miljoner till 2 ideella grupper som påstår sig vara opartiska; Center for Technology and Civic Life, CTCL och Center for Election Innovation and Research, CEIR.


De gav i sin tur pengarna till ett antal ”vote navigators” - helgjutna aktivistgrupper som hade till uppgift att hjälpa väljarna vid deras hem; kontrollera och säkerställa så att deras röstning gått rätt till. Samt om så önskades även ta hand om röstsedeln för att på så sett se till att röstsedeln kom fram till vallokalen och med det kom med i rösträkningen.


Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Texas och Virginia genomsöktes och bearbetades, av tusentals val-navigatörer. Det här var stater där Trump och Biden enligt erkänt etablerade opinionsundersökningar stod nära varann.


Vad betyder det? Det betyder att om du har en mail-in-ballot-röstsedel och kanske är osäker på om du fyllt i den korrekt. Då kommer dessa människor hjälpa dig med att kontrollera och korrigera om du gjort fel och i princip säga vad du ska göra på valdagen, eller innan valdagen. Nu var alla dessa valnavigatorer välbetalda Biden-anhängare. De gick sonika ut och knackade dörr. De frågade folk, - fick du din röstsedel? Låt mig se den. Har du fyllt i den rätt? De visade då hur man gör. Så här gör du. Du bockar i Joe Bidens namn, och sedan ger du röstsedeln till mig så ser jag till att den kommer med. Det här kallas för ”vote bundling”. Det är vad som hände. Donald Trump förlorade några av de ovan nämnda staterna med extremt små marginaler.


Zuckerberg gjorde inget olagligt, menar vissa. Han donerade ju bara pengar. Visste han vad som hände? Antagligen. Bland initierade bedömare råder det än så länge oklarheter kring huruvida Zuckerberg agerat olagligt. Men är förfarandet etiskt försvarbart? Är det rimligt att privata pengar ska kunna köpa röster, på det här viset? Ska valaktivister tillåtas att tränga sig på hos medborgarnas hem, ålderdomshem, och liknande? De $430 miljonerna gav ju trots allt Biden sin valvinst. Om förfarandet visar sig vara lagligt, då måste USA snarast stifta en ny lag som förhindrar att detta valfusk sker igen, anser jag.


Uppgifterna ovan är hämtade från ”No Spin News” (www.billoreilly.com), en - betaltjänst som genom EU:s GDPR lag spärrats för alla medborgare i EU. Som i Kina alltså. Någon klickbar källhänvisning kan jag därför inte ge er. Informationen som jag redogjort och lämnat här finns dock därute. Den är på intet sätt hemlig eller svår att hitta. Den är fullt tillgänglig för alla Journalister.


Från och med den 20 maj 2022 tillhandahålls en dokumentärfilm ”2000 MULES” som gjorts av Dinesh D'Souza ur vilken det utom allt rimligt tvivel framgår hur fusket med själva postningen gick till samt, att fusket med råge visar att valet var ett fuskval.


Den 14/10 2021 intervjuade Bill O’Reilly Donald Trump. I slutet av den intervjun som här
(olovligen?) har dykt upp på You-Tube, där samtalar Donald Trump och Bill O’Reilly om skandalen som jag berättat om för er här.

Sannolikt var det alltså ”val-navigator-tricket” som rodde hem segern för Joe Biden. Uppdragsgivarna CTCL och CEIR hade enligt Bill O’Reilly även instruerat ”val-navigatorerna” ’to witness absentee signatures’ (bevittna frånvarounderskrifter).


2022-01-20 intervjuade Bill O’Reilly Mr Phill Klein, tidigare åklagare i Kansas, nu chef för ”Amistad project ” och är en av dem som utreder vad som i själva verket ägt rum.

Mr Phill Klein säger här i intervjun bland annat att de har; ”funnit bevis för att de riktade in sig på en specifik väljarprofil. De använder den sofistikerade tekniken ’Geofencing’, Bill. Du vet hur du tar all data om en person från deras inköp och mobiltelefoner och deras Facebook-inlägg och allt det där. Du sätter ihop det, du förutsäger deras beteende. Reklamindustrin gör detta hela tiden. Och de identifierade troliga Biden-väljare. De skickade ut regeringstjänstemän för att hämta dem."


Många amerikaner informeras inte om det här eftersom våra ohederliga medier - MainStream Media, som vårt public service har ett nära samarbete med, undanhåller politiskt obekväm information. Det är mycket allvarligt att vårt public service av uppenbart partiska skäl så som de gjort här, undanhåller viktig information.


(MainStream media - The New York Times, Washington Post, Fox News, CNN, CBS, ABC, NBC, MSNBC för att nämna några, har sedan flera år tillbaka helt och hållet övergett sin roll som trovärdig nyhetsförmedlare, som vårt public service har ett mycket nära samarbete med, kommer aldrig någonsin mer återuppta sin forna roll som pålitlig. Det här understryker det akuta behovet att vårt public service snarast inrättar ett nytt pålitligt nätverk av säkra kolleger med hög journalistisk etik och hög kompetens.)


När någon betalar $430 miljoner till två företag (som enligt Bill O’Reilly dessutom tillhör extremvänstern) som i sin tur ska betala ”val-navigatorer” som ska besöka valdeltagarnas hem och tala om för dem hur de ska rösta, då är det en stor, skandal. Som är så viktig och så betydelsefull, att det är svårt att förstå att vårt public service tillåts och vågar, undanhålla sådan här för vårt public service uppenbart politiskt besvärlig information. Förfarandet står i direkt strid mot public service riktlinjer, anda och regelverk.


Om SVT:s Stefan Åsberg på förfrågan skulle säja att han inte känner till ”The Zuckerbucksdeal” som det i folkmun kommit att heta, och eller, om Donald Trumps begäran om säkerhetsåtgärder vid Kapitolium den 6 januari, som utplånar hela anklagelsen om att Trump är skyldig till stormningen av Kapitolium, då har SVT:s Stefan Åsberg för all framtid diskvalificerat sig för att någonsin mer i sitt liv tjänstgöra som journalist, reporter och eller kommentator någonstans i vår galax.Den 11/1 och den 16/1 2022 skickade jag in en anmälan enligt ovanstående till
Granskningsnämnden.


Den 20/1 2022 meddelades jag avslag på min anmälan.
GRN skrev;


Brevsvar i ärende 22/00071
registrator <registrator@mprt.se>
Tor 2022-01-20 13:21
Till: thomas.ek@irakkriget.se <thomas.ek@irakkriget.se>


Tack för din anmälan mot SVT, TV4, SR, UR samt text-tv i januari månad.
En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.


Skälen för ordförandens beslut
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens
tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för press, radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.


Beslutet är inte överklagbart
Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen. Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mprt.se.


Med vänlig hälsning
RegistraturenFörvaltningsrätten låter mig 2022-02-11 meddelas;

Mål nr; 2046-22

SAKEN; Radio- och TV-lagen; fråga om överklagbart beslut

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE; Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.


Det nu överklagade beslutet utgör inte ett sådant beslut som enligt nämnda bestämmelser får överklagas. Förvalt[1]ningslagens bestämmelse om överklagbarhet är därmed inte tillämplig. Då någon annan grund för överklagbarhet inte föreligger anser förvaltningsrätten att Gransk[1]ningsnämndens beslut inte är överklagbart. Thomas Eks överklagande av beslutet ska därför avvisasVad var det som hände den 6 januari 2022, egentligen?

USA:s representanthuskommitté har anklagat Donald Trump för att ha anstiftat attacken mot Kapitolium den 6 januari 2022. Det demokratiska partiet har med hjälp av vårt public service fortlöpande målat ut en tydlig bild av att Donald Trump är skyldig till att ha anstiftat stormningen. Men vad var det som hände vid stormningen, egentligen? Är vårt public service beskrivningar av händelseförloppet med sanningen överensstämmande? Varsågod. Döm själv;


Fakta om stormningen av Kapitolium
Den 6 januari 2021 hade någonstans mellan 700 000 - 1,5 miljoner människor samlats i Washington. Cirka 2 000 av dessa vandrade mot Kapitolium. De var en del av en demon-stration. De flesta var till stöd för president Trump. De var personer som trodde att betydande fusk förekommit i valet. De var personer som på uppmaning av Donald Trump skulle demonstrera mot vad de uppfattade var ett fifflat val och med det, givit en felaktig valutgång.


Klockan 11:00 började rallyt. Rallyt kallades ”Rädda Amerika”. Klockan 11:50 höll Donald Trump ett utomhustal. I det talet sa Trump att det var ett ”fusk-val”. Trump sa bland annat;


"I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today, we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections. But whether or not they stand strong for our country."


Trump talade i ungefär en timme och 11 minuter. Klockan 1:01 avslutade han sitt tal. Kort tid därefter, cirka 10 minuter senare, började de första upploppsmakarna slåss med polisen på Kapitoltrappan, varpå upploppet startade.


En timme och 28 minuter senare twittrade president Trump;


"Please support our Capitol Police and law enforcement. They are truly on the side of our country. Stay peaceful."


Det där kom alltså 88 minuter efter det att upploppet började. 88 långa minuter.


45 minuter senare, kl 3:13, kom nästa tweet från Trump;


"I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence. Remember, we are the party of law and order. Respect the law and our great men and women in blue. Thank you."


Tre fredliga tweets på ett par timmar från Trump. Det här är fakta. Det här är vad som hände.


Kl 4:17, en timme efter den andra tweeten, gick det tredje meddelande ut, men det var i form av en video, där Trump uppmanade alla inne i Kapitolium att gå hem.


Cirka 140 poliser skadades. De flesta av dem åkte inte till sjukhuset, men de hade blivit överfallna. Minst 225 personer är åtalade för misshandel. Drygt 725 upprorsmakare har åtalats för något. 640 av dem är åtalade för mindre förseelser, mestadels intrång. Det betyder; 85 grova brott på en skara av cirka 1 miljon människor. Inga ursäkter, det här är fakta. En våldsverkare sköts ihjäl av en polis.


Ett fåtal av de åtalade hålls idag den 6 januari 2022 kvar utan borgen. Uppgift om hur många det är, det lämnar justitiedepartementet inte ut. De allra flesta av dessa människor är ute mot borgen, några av dem har redan åtalats och dömts.


Är den här typen av valpåverkan legitim?


”Arabella Advisors” Vad är det?
Ett vinstdrivande amerikanskt företag som driver en rad olika typer av ideella enheter som genom listiga påverkansoperationer ska få de amerikanska väljarna att på valdagen välja ”vänster idéer”. Som till exempel fri invandring, vapenkontroll för alla amerikaner, fri abort, och så vidare.

År 2019 hade ”Arabella Advisors” fått 730 miljoner dollar att sätta sprätt på. År 2020 hade de 1,7 miljarder dollar att arbeta med.


Vem finansierar Arabella?
Pengarna kommer från medlemmar i det demokratiska partiets allians och stora stiftelser, som Gates, Ford och MacArthur. George Soros som håller på med sådana här saker (tex ”Tides Foundation”) är av allt att döma också inblandad. Det här är en häpnadsväckande apparat som få journalister känner till, och med det, inte heller de som sitter i Washington DC. Än mindre, det verkliga Amerika säger Scott Walter som är ordförande för Capital Research Center som utreder valkorruption och  ”tvivelaktiga ärenden”.


”Dark Money” definition;
”Cash from people or organizations whose names are not known or revealed that may be connected to illegal or harmful activities.”


”The Zuckerbucksdeal” som rodde hem valsegern till Joe Biden ska inte förväxlas med det nya fenomenet ”Dark Money”. Mark Zuckerburgs agerande var på intet sätt hemligt eller dolt. Mark Zuckerburg skänkte ju sina pengar "helt öppet", till två ”välgörenhets organisationer”.

Hur jobbar då ”Arabella Advisors”? 
Scott Walter svarar; "Tja, de driver bokstavligen hundratals grupper, men det korta svaret är att de ska uppnå vänsterns agenda. Den stora majoriteten av pengarna går inte till vad normala amerikaner tänker på, så som till exempel välgörenhet, även om det juridiskt sett är välgörenhets organisationer som är inblandade. De slåss i särskilda frågor, eller i särskilda slagfältsstater, över alla delar av vänsterns agenda. Vare sig det handlar om är domstolspackning [Supreme Court packing], miljörörelsen, och så vidare.”.


Thomas Ek
thomas.ek@irakkriget.se 
 

Trump's Call For National Guard on January 6th Left Out Of Media Coverage
Main Purpose Of January 6th Committee Hearings Is To Get Dirt On Donald Trump
Stefan Åsberg den 16 januari 2022 - SVT har tagit bort Web-länken
President Trump’s interview with Bill O’Reilly
Did Facebook's CEO Buy The 2020 Election For Democrats