Sveriges public service måste skrotas

(Kritiken beträffar vårt public service rapporteringar om och från USA)

 

Förord
Public service plikt, skyldighet och ansvar, är att vara rättvis mot sanningen. Det är kärnan i vår public service funktion. Att som vårt public service gör, utifrån redaktionernas välmen-ade ideologiska utblick, som är partisk, säja vad de vill, och informera oss om vad de anser är angeläget, fungerar inte som en public service funktion är tänkt att göra. Den förväntade samhällsnyttan med den här modellen, den bokför en kontraproduktiv effekt av betydande väsentlighet. När samhällsutveckling, folkhälsa och säkerhet står på spel blir det dessutom
särskilt allvarligt.

Vi medborgare måste få höra våra ledares åsikter och resonemang. Och informeras om vad som i själva verket äger rum i vår värld. Det är verkligen viktigt, men i dessa ärenden och spörsmål, då måste vårt public service vara kompetent nog och redo att på ett allsidigt och ansvarsfullt sätt rapportera sakligt och objektivt. Att på ett rimligt erforderligt sätt genomföra den uppgiften, det är vårt public service icke förmögen till.


De växande polariserande krafterna, som fått till effekt att de sliter sönder våra samhällen, de handlar inte om människosyn som vårt public service i sin välmenade iver försöker få oss medborgare att förstå. Det handlar om att vara upplyst, fördomsfri och ärlig. Därför slår vårt public service välmenande grepp med skadlig effekt som följd, så fel.


Det var den här välmenande godhetssignalerande ledstjärnan, som vårt public service valt att följa, som utan någon som helst insikt eller kunskap härom piskade fram problemet IS och den största, allvarligaste, och mest samhällsskadliga flyktingkris i modern tid.

.
MainStream media som sedan flera år tillbaka helt och hållet övergett sin roll som trovärdig nyhetsförmedlare, som vårt public service har ett mycket nära samarbete med, kommer aldrig någonsin mer återuppta sin forna roll som pålitlig. Det understryker det akuta behovet att vi måste skrota vårt nuvarande public service och starta ett nytt som fungerar som det
är tänkt.

 

En betydande stor del - 60% av medborgarna anser att vårt public service levererar saklig och objektiv nyhetsrapportering. Den åsikten eller den tron, är icke med verkligheten överensstämmande. Det här är allvarligt, mycket allvarligt.

 

Att journalister, kommentatorer, korrespondenter och redaktörer på vårt public service före sändning sätter sig i ett undanskymt rum någonstans och pratar ihop sig om hur de ska kunna vinkla nyheterna, är inte trovärdigt. Med all säkerhet är staben hos vårt public service vanligt hyggligt folk som med kropp och själ försöker göra ett så professionellt och bra arbete som möjligt.

 

Den professionelle medarbetaren hos vårt public service anser, tycker och tror, helt uppriktigt, på fullt allvar, att nyhetsredaktionerna absolut uppfyller kraven på saklig och
objektiv nyhetsrapportering.

 

Vad beror det här på? En ansenlig stor andel av oss svenskar anser ju samtidigt - på lika stort allvar, raka motsatsen. Hur kan det bli så här?


Alla mina tre barn som är vuxna, framgångsrika och mycket intelligenta, alla mina släkt-ingar, i stort sett alla mina vänner och nya bekantskaper, allihop avskyr de George W. Bush, Donald Trump, och republikanerna. Stick i stäv mot min uppfattning. Vad beror det här på?


Det beror på att de inte vet någonting. De vet inte vad som försiggår i USA. Än mindre om amerikansk livsstil, därför förstår de heller ingenting, alls. Det här sakläget, det beror på att vi sitter på vitt skild kunskap. Skillnaden vidimerar enligt min bestämda uppfattning att vårt public service levererar undermålig och partisk information. Så enkelt är det.

Det må låta fruktansvärt förmätet och uppkäftigt av mig att säja så, men så är det. Till skill-nad mot mina barn och vänner så har jag har lagt ner långt mycket mer tid och kraft på att studera USA, vad som sker i USA, och vad som rapporteras här hemma, än vad alla mina barn, släktingar och alla vänner tillsammans troligtvis någonsin kommer att göra. Jag har under några år på -80 talet även varit bosatt i USA, där jag med framgång och stor behål-lning även fick känna på att arbeta arslet av mig.


Vad är det som är så fel?
Stallet av ”sakkunniga” kommentatorer som vår statsmedia redaktion anlitar, är i stort sett alltid sympatisörer till demokrater, och de ogillar republikaner. ”Sakkunniga” som kan redo-göra om spörsmål från ett republikanskt perspektiv förekommer i stort sett aldrig
Erforderlig balans härom, vilket är ett grundläggande lagstadgat krav i public service skyldighet att tillhandahålla oss opartisk nyhetsförmedling, finns inte. Balans härom existerar i princip överhuvudtaget inte alls. Statsmedias stall av ”sakkunniga” återkommer som regel aldrig med en oväntad åsikt eller reflektion. Istället mynnar resonemangen som regel ut i en bekräftelse på redaktionens bekantgjorda betraktelsesätt, som i stort sett alltid är makalöst partisk och fördomsfullt grundlagd, vilket som regel härrör från ren och skär okunskap.

Statsmedias anlitade journalister väljer harmlösa ämnen, reportage utifrån fördomsfulla och partiskt valda infallsvinklar, där väsentliga följdfrågor därtill regelmässigt undviks. Stora, viktiga, och betydelsefulla händelser där demokraterna hamnat i dåligt ljus undanhålls som regel alltid, av vårt public service. De undviker att rapportera om dem. Har själv (år 2013) skrivit en hel bok om Barack Obamas hårresande skandaler som alltihop har undanhållits av vårt public service. 

Den här undermåliga, partiskt genomförda verksamheten formar naturligtvis medborgarnas ideologiska världsbild, och samhällsbild,

Bernard Goldberg
Bernard Goldberg är en amerikansk författare [liberal dessutom] som under 28 års tid arbetat på TV bolaget CBS som nyhetsreporter, TV-ankare och producent. För sitt arbete på CBS har Goldberg mottagit 12 Emmy utmärkelser för hög kvalitet inom journali-stiken och han har vunnit sex Emmys på CBS, och ytterligare sex till på TV bolaget HBO.

I Bernard Goldbergs uppmärksammade bok ”Bias” visar Goldberg hur vänsterliberala journalister inom ”Mainstream media” i själva verket arbetar. (”Mainstream media” är ett samlingsnamn på de stora ledande amerikanska media aktörerna inom TV, radio och pressorgan.) Bernies avslöjanden redovisar hur och varför rättvist sinnade journalister vänster-vrider nyhetsrapporteringarna, allt för att passa in i deras egen världsbild. I boken ”Bias” drog han ner brallorna till fotknölarna på hela CBS journaliststab genom att i detalj redogöra över hur journalister bar sig åt för att leverera partiskt vänster-vriden nyhetsrapportering. Skandalen gav bl.a. till följd att karriären för CBS-ikonen Dan Rather som i Sverige mest är känd för TV-programmet ”60-minutes” tog slut.

 

Naturlig vänstervridning
Sakläget hos vårt public service är precis likadant som på CBS. Den dominerande felande länken är att staben hos vårt public service tror att partiskhet innebär att gå hårt åt republikaner och inneha en mjukare hållning gentemot demokrater. Men partiskheten härstammar inte från vilken sida de attackerar. Den vänster-vridna partiskheten vi påtvingas är ett resultat av hur de själva ser världen de själva lever i. För staben hos vårt public service nyhetsredaktioner så är den vänstervridna partiskhet - som de visar upp och åskådliggör, för dem - sålunda ett neutralt och grundläggande nolläge. Det uppstår på så sätt helt naturligt för dem. SVT målar härigenom ständigt ut bilden av att alla som ligger till höger om Barack Obama, och Joe Biden är elaka republikaner, neokonservativa ideologer och rasister. Den gemensamma nämnaren är att republikanernas existens är ett oro-väckande hot. Eftersom medarbetaren på public service nyhetsredaktioner uppfattar sitt vänster-vridna synsätt som både sansat, civiliserat, rumsrent och för övrigt även måttligt och skäligt, så är det för dem också det korrekta och neutrala sättet att se på händelser, och i konsekvens därmed så avger de sina nyhetsrapporteringar med samma ”neutrala” synsätt. Att de ansvariga på SVT:s nyhetsredaktioners USA rapporteringar medvetet lägger upp olika tillvägagångssätt för hur de skall luta nyheterna är som jag tidigare påpekat, är inte trovärdigt. De behöver i alla fall inte göra det eftersom vänstervridningen kommer helt naturligt för dem.

Åsiktsmaskin
Är Svensk public service att betrakta som en åsiktskonsult?
- Ja, absolut, så är det, låt mig ge ett exempel.

 

Carina Bergfeldt – SVT:s utrikesreporter
SVT:s prisbelönta USA korrespondent Carina Bergfeldt som med början av år 2016 under 22 månaders tid, vecka ut och vecka in, genom stöd och hänvisning till anonyma källor och falska påståenden fritt tilläts att partiskt spekulera fram en bild som mynnade ut i att presi-dent Trump utgjorde ett existentiellt hot för USA, oss här hemma i Sverige, och vår omvärld. Den bilden var så falskt, och så partiskt, som rapporteringar överhuvudtaget kan bli.

Vi - den lilla klick svenskar som dagligen noggrant följde med i nyhetsutvecklingen i USA via Internet, såg med fasa hur oerhört partisk, ohederlig och missledande rapporteringarna i själva verket var.

Rysslandsutredningen friade Donald Trump och, Trumps presidentvalkampanj från alla anklagelser om lagbrott. Vilket är goda nyheter, för USA, för oss i Sverige, och vår omvärld. Sanningen, om vad som i själva verket ägde rum, vilken troligtvis är den största politiska skandalen i amerikansk historia, den undanhåller vårt public service oss medborgare fortfarande, helt och hålet.


Om Carina Bergfeldt på förfrågan skulle säja att hon inte kände till vad som i själva verket ägde rum i rysslandsutredningen - som hela Internet redan då år 2016 var fullständigt dränkt i, - då har Carina Bergfeldt för all framtid diskvalificerat sig för att någonsin mer i sitt liv tjänstgöra som journalist, reporter och eller kommentator någonstans i vår galax.

SVT:s konsultverksamhet
Carinas agerande fungerade naturligtvis som en åsikts konsult för oss svenskar. En konsult som klargjorde för oss här hemma att president Trump var en ond och korkad president, och att han därtill troligtvis är rasist. Men det är Carina Bergfeldts och SVT-redaktionernas ÅSIKT. Därför är rapporteringen partiskt, och som regel så finner jag, som i sak är påläst, att de levererade innehållen är missledande och ibland dessutom felaktiga.

SVT missleder tittarna

Genom ständiga allahanda tjyvnyp och dryga hånflin från nyhetsstudiorna här hemma så understöddes Carina Begrfeldts uppjagade hyperventilerande jargong, utan avbrott. Det här gäller inte bara Carina Bergfeldt. Det här gäller i stort sett alla public service utvalda journa-lister och korrespondenter från USA. Som märk väl, utifrån samma välmenande, ofta okun-niga och fördomsfulla public-service-koncensus-världsbild som Bernard Goldberg redogjort om, oavbrutet samverkar med hemstudions redaktörer, nyhetsankare och kommentatorer. Granskningsnämnden som skyddar public service verksamheten, vägrar att titta på det här fenomenet som med förödande kraft missleder medborgarna. Granskningsnämndens beslut i en anmälan går inte att överklaga. GRN förklarar inte varför de förkastar en anmälan. De behöver inte göra det.

Carina Bergfeldts privatliv som av allt att döma utmärks av värsta tänkbara svek (SR program Sommar & Vinter i P1 den 9/7 2019 Carina Bergfeldt) tillsammans med egna upplevda tillkortakommanden, blir för oss övriga som vet vad som i själva verket äger
rum i USA bara töntigt, och genant.


Nu har Carina Bergfeldt - propagandist aktivisten som får Putin att rodna, fått i uppdrag att starta en egen ”talk-show” i vårt public service, som sänds på fredagskvällar tror jag det är. Frånvaron av självkritik hos Statsmedia får mig som är välinformerad att kippa efter luft.


Donald Trump föraktar de nationella medierna - MainStream Media. Trump tror att det hat som riktades mot honom ledde till massiv korruption, eftersom missledande och falska historier - ofta baserade på anonyma källor orättfärdigt förstörde hans administration.

Faktum är att ingen president har blivit så förnedrad i USA som Trump. Höga hårt kritiserade politiker har förvisso alltid avskytt sina kritiker, men de konfronterade aldrig oärlig rapportering som Trump gjorde.


Harry Truman hatade många inom amerikansk media. I ett privat brev till sin utrikesminister Dean Acheson skrev Truman: ”I denna tid har vi män som i sitt sinne är prostituerade. De säljer sin förmåga att skriva artiklar som kommer att vara så formulerade att de vilseleder människor som läser dem som nyheter ...

”Sinnets prostituerade är skickliga leverantörer av karaktärsmord och stöld av goda namn på offentliga män och privata medborgare. Det är den lägsta formen av röveri och kriminalitet. ”

 

Han har rätt i sin bedömning.


Svårbegripligt låg journalistisk standard

Varje gång SVT-studion kontaktar sin korrespondent i USA, då börjar SVT-studion inte sällan med; ”Hu e lääget”. Eller så startas samtalet med en förutfattad partiskt grundad ledande fråga varpå USA korrespondenten tillåts att utifrån sitt personliga intryck utan kritiska frågor lägga ut sin uppfattning ”om lääget” som naturligtvis är partisk. Nyhetsankare i SVT-studion och skolade Journalister, de ska vara väl förberedda, med att ställa genom-tänkta relevanta och vederhäftiga frågor. Att uppfylla detta självklara krav, det klarar vårt public service inte av. Gemensamt för alla SVT:s anlitade nyhetsankare, korrespondenter, reportrar, kommentatorer och annat, när de för samtal, är att de utgår från att allt som Trump säjer är dumt och att demokratiska ståndpunkter är normalt, klokt och bra. Partiskhet är bara förnamnet. Det får inte gå till på det här viset.

Den 26/1 2021 lämnade jag in en anmälan till Granskningsnämnden. Anmälan gällde SVT-programmet Dokument utifrån ”Det var en gång ett Irak” som handlar om George. W. Bushs Irakkrig som sänds på SVT play. Programmet ifråga, var en orgie i utelämnande av väsent-liga uppgifter, skickliga förvrängningar, missledanden och, felaktigheter. Den 22/3 2021 fick jag följande svar, från Granskningsnämnden;

Tack för din anmälan mot SVT – Dokument utifrån. En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning. Skälen för ordförandens beslut För SVT Play gäller inte något krav på opartiskhet / saklighet / att respektera enskildas privatliv / att ta hänsyn till mediets genomslagskraft. Beslutet är inte överklagbart Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen.

 

Frånsett rena nyhetsprogram så tillåts alltså alla program - jag repeterar - alla program sprida vilka åsikter, idéer och galenskaper som helst, utan några som helst regler eller spärrar, överhuvudtaget, alls. Jag tror inte svenskarna vet om det. Jag visste i alla fall inte om det. Dokumentärer tillåts alltså att felaktigt framställas som sakliga och opartiska, när de i själva verket utan krav på opartiskhet / saklighet producerats av vänster sinnade.

Ett mirakel

När president Donald Trump meddelade att han skulle plocka fram ett vaccin mot Covid på ett år (normal tid för att ta fram ett vaccin var då ca nio år) då gjorde media narr av honom - hur dum i huvudet är det tillåtet av vara, liksom. Nio månader senare kunde hela världen ta del av flera vaccin mot Covid. Ett mirakel, det är vad det var, inget annat. Av vilken anledning nämner inte vårt public service att det är tack vare Donald Trumps snabba och rådiga insats som räddat livet på oss här hemma? Varför?


Vårt public service är farligare än Covid
Covid är ett medicinskt problem och ett sjukdomsproblem som nu snart gått sin gilla gång. Vårt public service däremot, de infekterar kulturen i vårt land, oavbrutet. De delar vårt Sverige. - Är vi inte för ökad invandring, och mer pengar till miljörörelsen, ja, då är vi miljöförnekare och rasister. Att reparera den samhällsskadan som vårt public service lagt grund för, och som de fortlöpande göder, det kommer att ta mycket längre tid, orsaka mycket mer lidande och kosta mycket mer pengar än vad Covid tar i anspråk. - You mark my words on that.


Det är det progressiva godhetssignalerande tänkandet, som hela vårt public service är impregnerat av, som förstör alltihop. Det går inte att tvätta bort.  Av det skälet måste vi skrota vårt public service och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer
aldrig någonsin mer få någon ordning på våra samhällen annars.


Mitt förslag till ett nytt public service

 1. Skrota vårt befintliga public service.
  Personalen kan pensioneras, övriga kan arbeta med något annat.

 2. Starta ett helt nytt public service organ.
  Vårt nya public service ska endast handha nyheter samt sådant som marknaden inte kan leverera, såsom t.ex. beredskap, rikets säkerhet samt demokratifrågor. Inte under-hållningsprogram, musikprogram som den konkurrerande marknaden både kan och är bäst på att leverera.

 3. Ledningen ska väljas ut av en särskild kommitté som leds av en domare.

 4. Kommittén ska utifrån skarpa journalistiska kvalitetskrav med noggrant specificerade kriterier kontinuerligt dels granska det journalistiskt utförda arbetet samt, urval och, dess tendens.

 5. Kommittén ska därtill i avsikt att uppfylla uppdragets mål, fortlöpande plocka fram för-bättrande format förslag som ökar tillgängligheten. Detta för att medborgaren på ett enkelt sätt alltid ska kunna ta emot de fakta som fordras för att erhålla en så rimligt saklig helhetsbild om vad som sker i våra samhällen med omvärld, som möjligt.
  Inget annat.


 6. Kommittén ska i sin tur övervakas av en fristående panel bestående av ett antal domare som har mandat att från den underliggande kommitténs förslag införa mindre förbättrande åtgärder.

 7. Polarisering gör oss dummare än vi är. Nyhetsdramaturgi skall därför alltid hållas på ett minimum. När konkurrerande medier genom rubriksättning göder konflikt och med det ”drar” på ett hot, ska vårt nya public service kunna sitta still i båten.Vilket i sig naturligtvis kräver hög journalistisk etik, hög kompetens, och ett pålitligt nätverk av säkra kolleger.

 8. Nya rön är en nyhet. De ska därför meddelas, även när de går emot en skräckbild och i synnerhet om de går emot den gängse uppfattningen.

 9. Vår kulturs respekt för pessimism skall av vårt nya public service utmanas. Det är inte farligt att vara hoppfull och konstruktiv. Det är realistiskt. Annars skulle vi inte vara där vi är i dag.

 10. Framtida större ändringar som i det gällande regelverket, om formen public service skall upphöra, eller ändras, - skall avgöras genom att riksdagen fattar ett likadant beslut under nästa mandatperiod. Det vill säja samma krav som gäller för en grundlagsändring.

  Thomas Ek
  thomas.ek@irakkriget.se