Problemet IS skapades av Obama

så här ligger det till

Det är allvarligt att det sprids en felaktig bild om vilken amerikansk president det är som bär ansvaret för Islamiska staten IS framgångar. Problemet IS skapades - med hjälp av MSM & vårt public service - av president Barack Obama, inte av president
George W. Bush.


Förord
Vårt public service framställningar av George W. Bushs Irakkrig och Barack Obamas trupptillbakadragande från Irak är det största och mest samhällsskadliga bedrägeri som i modern tid någonsin ägt rum i Sverige.


Mediernas undermåliga och partiska rapporteringar efter den 20 mars 2003, och här ingår vårt eget public service, eggade hela tiden på Saddam Hussein och krigsmotståndarnas läger. Med följd att oskyldiga människoliv, helt i onödan, raderades ut.


George W. Bushs nödtvugna Irakkrig blev trots motståndet, en framgång. Vilket vårt public service helt och hållet undanhöll. 


Det var Barack Obamas huvudlösa trupptillbakadragande från Irak, som med
avgörande stor hjälp från våra ohederliga medier som skapade problemet IS och Europas flyktingkris. Som på falska och felaktiga grunder sannolikt avgjorde Barack Obamas presidentvalvinst. Problemet IS och Europas flyktingkris skapades alltså av Barack Obama. - De USA-fientliga svenskarna fick - tack vare vårt public service & MSM:s ohederliga verksamhet, som de ville.


IS fasansfulla avrättningar av oskyldiga, de förskräckliga dödstalen och skövlingarna av historiska monument var alltså ett direkt resultat av våra ohederliga mediers partiska verksamhet, som vårt eget public service i väsentlig betydande mening är ansvarig för.


Om USA och vi européer istället för hån och skadeglädje över president Bushs mödor slutit upp bakom USA:s nobla strävanden, då hade vi inte haft något problem med vare sig IS eller flyktingkris. Här fanns faktiskt, serverat på ett silverfat, en historisk chans till en blomstrande värld. - En gåva som vårt public service av partiska skäl undanhöll oss medborgare kännedom om.Faktabaserad Rapport


Problemet IS och Europas flyktingkris piskades fram av

MSM & vårt eget Public Service ohederliga verksamhet

Svenskarna fick som de villeTexten är från min bok år 2013
Redigerad 2021-04-13

Valet i Irak år 2005 framkallade en påfallande stärkt nationell samhörighet. I augusti 2005 antog irakierna den mest framstegsvänliga konstitutionen i hela arabvärlden – ett dokument som garanterade lika rättigheter för alla. Den skyddade religionsfriheten, mötesfriheten och yttrandefriheten, för alla. I nästa fria val, december 2005, ersattes interimsregeringen med en permanent regering. TV-stationer världen över visade hur 12 miljoner irakier, det vill säga 70 procent av den röstberättigade befolkningen, med glädje trotsade de kvarvarande orosstiftarnas hot. Bland dessa fanns en hoppingivande stor del Sunnimuslimer. Fyra månader senare tillsattes premiärminister Nouri al Malaki, också detta i ett val som irakierna själva anordnade.

2006 förvärrades situationen igen. 2007 satte Bush in The Surge (truppförstärkningen) vilket slutligen knäckte motståndet. al-Qaida var besegrat i Irak, och problem med något IS, det fanns inte.

Efter den militärt stridande segern var tillståndet under drygt 3 år (tre år) stabilt i Irak. Förändringen från väpnad strid till ett ordnat och hållfast lugn medförde betydande framtidstro. Den politiska öppenheten tog fart, ekonomiska reformer inrättades. Olika religioner och etniciteter förenades med demokrati och ett allierat USA. En ny epok kunde skönjas. Här fanns en historisk chans. (För den som vill fördjupa sig om det här rekommenderar jag Bushs bok "Decision Points" och Per Ahlmarks bok; " Det är demokratin, dumbom!").

Med hjälp av ett undertecknat Status of Forces Agreement avtal vilket var att likna vid ett militärt fredsskyddsavtal, påbörjade Bush USA:s uttåg ut ur Irak, allt enligt den framtagna planen, vilket den nyvalde presidenten Barack Obama bara hade att hålla sig fast vid och ro i land. Mot den här bakgrunden förklarade en mycket tacksam och belåten president Obama i december 2011 att han ärvt ett ”suveränt, stabilt och självständigt Irak som nu har en representativ regering vald av sitt eget folk”.

När Status of Forces Agreement-avtalet under ledning av president Obama skulle ersättas med ett nytt avtal vilket såsom det tidigare avtalet hade till uppgift att bevaka freden, då struntade Barack Obama i att förnya avtalet. I stället tog president Obama hem alla trupperna på en gång. Detta i direkt strid mot Bushs plan och Obamas rådgivares tydligt klargörande råd och varningar. Genom att Obama struntade i avtalet och istället tog hem alla trupperna på en gång, inkasserade Obama härigenom, helt orättfärdigt, raketbränsle på sin falska presidentvalslogan “I ended the war in Iraq. Obamas presidentvalsvinst blev därmed tämligen säker. Att den framhalade bilden -"I ended the war in Iraq" - rakt igenom, till 100% var falsk, och att sanningen i själva verket var den rakt motsatta, det, råder det inget som helst tvivel om.

Situationen framkallade starten till problemet IS, exakt så som Obamas rådgivare varnat honom om. Jag uppmanar alla som är intresserade av IS, Irak och flyktingkrisen att ägna fyra minuter åt att se den här videosnutten. I videon framgår hur kusligt rätt George W. Bush hade då han 2007 klargjorde vad som skulle hända om man som Obama gjorde - drog tillbaka de fredsbevarande styrkorna för tidigt.

 

Svenskarna blev grundlurade
Så i syfte att vinna presidentvalet 2012 valde president Obama att (med hjälp av våra ohederliga medier) kasta bort segern i Irak. Vilket våra svenska medier alltså undanhöll. Det var general David Petraeus - som under ledning av president G.W. Bush som avslutade kriget i Irak. Inte, president Barack Obama.


Resumé av vårt public service levererade bild
President George W. Bush var dum i skallen, invaderade Irak, ville sno olja, ljög, gav oss flyktingkris, problemet IS, och var den som även orsakade den arabiska våren. 

- Den som står i skuld för att IS skapades, och att den arabiska våren slog ut i blom, som därmed tvingade oss hantera den fruktansvärda flyktingkrisen, som med detta skapades, det var, och är, president George W. Bush.

President Obama var den förståndige fredspristagaren som avslutade det vansinniga Irakkriget.

Sanningen var den rakt motsatta
Poängen för president Obama - att med hjälp av vårt ohederliga MSM, undanhålla amerikanerna och oss svenskar galenskapen i Obamas grepp, var att Barack Obama genom det utannonserade populära trupptillbakadragandet från Irak naturligtvis skulle kamma hem ett svårslaget stöd för en presidentvalsvinst. Vilket genom vårt public service & MSM:s hemlighållande av det faktiska sakläget därmed kom att bli verklighet.


Här i denna intervju tvingas president Obamas närmaste rådgivare och dåvarande försvarsminister Leon Panetta krypa till korset och skamset medge att de agerade helt fel. Rakt av och utan pardon, tvingas Leon Panetta här även tillerkänna - inför intervjuaren Bill O'Reilly - vad deras huvudlösa trupptillbakadragande från Irak faktiskt ställt till med. Det här är inga TEORIER. Det här är FAKTA. Den här typen av väsentlig och avgörande information undanhåller vårt public service, alltid.


(”Facts are stubborn things” - John McCain och Jay Carney debatterar på CNN).


Genom mediernas fulla stöd tilläts Barack Obama utan nämnvärt motstånd från MSM också falskeligen påstå; “I ended the war in Iraq. Vilket ovanpå detta troligtvis också säkrade Barack Obamas presidentvalsvinst år 2012. - Ett större och mer samhällsskadligt partiskt betingat bedrägeri som vårt public service är ansvarig för, står icke att finna.

 

Kriget mot IS var en chimär

Obamas och Europas motstånd mot IS var ett lurendrejeri. Eller en illusion om du så vill. Under Bush den äldres Gulfkrig då avfyrades det 1 100 (elvahundra) riktiga flygattacker varje dygn. Obamas koalitions styrkor om 63 (sextiotre) nationer mot IS, som även vägrade att sätta in några marktrupper, de sände iväg 15-30 flygräder per dygn, mot IS, varav flera tvingades bege sig tillbaka med oförrättat ärende på grund av miljöhänsyn. Att hela uppställningen i själva verket var en chimär, det undanhöll vårt public service, envist. De lamslagna européerna och NATO satt bara vid sina TV apparater och såg på hur IS utan nämnvärt hinder tilläts växa och vinna terräng. Efter det att Donald Trump tillsattes som president krossade han - med i stort sett omedelbar verkan, IS militärt. Därtill såg Trump till att IS kalifat förintades. Hela ingreppet var till synes inte vare sig märkvärdigt, svårt, eller tidskrävande att utföra.

Januari 2014
Obama vägrade under väldigt lång tid erkänna att IS var farliga. Så sent som januari 2014 försäkrade Obama att terrorgruppen IS inte alls var farliga. Obama sa att de var att likna vid ett "JV team", det vill säja, de var att jämställas med ett bandylag i division tre.

När Obama lämnade Irak lämnade han också kvar vapnen till ett värde av flera hundratalsmiljoner dollar. (74 000 armévapen, 2 300 Humvee pansarbilar á $70 000 styck, rader av värsting-stridsvagnar, m.m.) Obama beväpnade därmed IS som naturligtvis tog alltihop.

 

Summering
Det var president Barack Obama som genom sitt huvudlösa trupptillbakadragande skapade problemet IS och, tände eld på hela Mellanöstern. Och till skillnad mot Obamas angreppskrig mot Libyen1 så var Bushs Irakkrig fram till dess att Obama för tidigt kallade hem trupperna, en framgång. Vårt public service har med fasansfull framgång levererat en rakt motsatt helt och hållet felaktig bild vilket är mycket, mycket allvarligt.

Detta verk som skapats med hjälp av vårt tvångsfinansierade statligt styrda public service, som skyddas av vår Granskningsnämnd - torde vara det största och mest samhällsskadliga bedrägeri som i modern tid någonsin ägt rum i Sverige. MSM, public service & de drogade svenskarna fick därmed som de ville. 


En blomstrande framtid
Om vi européer istället för hån och skadeglädje över president George W. Bushs svårigheter i Irak slutit upp bakom USA:s nobla strävanden då hade vi inte haft något problem med vare sig IS eller flyktingkris. Här fanns faktiskt, serverat på ett silverfat, en historisk möjlighet till en blomstrande värld. (Se min separat faktabaserad 12-sidiga redogörelse; ”George W. Bushs Irakkrig var en välsignelse, som blev en framgång, som därtill sannolikt även räddat oss från ett kärnvapenkrig”).


1Libyen
Tillsammans med Europa och FN gick Obamas militära USA styrkor in i Libyen. Landets diktator Muammar al Gaddafi avsattes genom lynchning. Efter det korta kriget flög man bara hem igen. Något ansvar för den uppkomna situationen i Libyen togs över huvud taget inte. Ansvar fanns icke på kartan. Libyen fick klara sig själv. Det blev ju naturligtvis omedelbart kaos i Libyen. Muslimska jihadister tog över landet som i sin tur genererade tusentals drunknade båtflyktingar. EU:s linje som till en början var att begränsa rädd-ningsinsatserna genom att bara varna människor att inte ge sig ut på Medelhavets vågor, avslöjade hur obehagligt skamlös EU:s styrande skick kom att vara. Att stötta Libyen, försöka reparera och bygga upp landets infrastruktur igen så som Bush gjorde i Irak, det struntade man fullständigt i.


Thomas Ek

thomas.ek@irakkriget.se